โป๊ปฟรังซิส: "ชีวิตของพระศาสนจักรถูกหล่อเลี้ยงด้วยการแต่งงานของคริสตชนชายหญิง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ชีวิตของพระศาสนจักรถูกหล่อเลี้ยงด้วยการแต่งงานของคริสตชนชายหญิง ทรงย้ำ ความรักจากการแต่งงานของชายและหญิงคือภาพลักษณ์ระหว่างพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร ทรงหวังเห็นคู่สมรสทุกคู่ช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นๆ ได้พบกับของขวัญล้ำค่าจากการแต่งงานที่พระเจ้ามอบให้


ช่วงสายวันพุธที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 50,000 คนในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ความพิเศษของวันนี้คือ "ฮาร์เลม โกลบทร็อตเตอร์ส" (Harlem Globetrotters) ทีมบาสเกตบอลจากสหรัฐอเมริกาที่เน้นแสดงสร้างความบันเทิงระดับโลกซึ่งก่อตั้งมากว่า 80 ปี ได้มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาด้วย โดยก่อนหน้านี้ พวกเขาเคยมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2

สำหรับบทเทศน์สอนประจำวันนี้ พระสันตะปาปายังคงเทศน์สอนเกี่ยวกับศีลแต่งงาน พระองค์ตรัสว่า "การแต่งงานได้ถูกจารึกลงในการออกแบบสิ่งสร้างของพระเจ้า และอาศัยพระหรรษทานของพระองค์ คริสตชนชายหญิงจำนวนมากดำเนินชีวิตคู่อย่างครบครันอยู่ในพระองค์

"การแต่งงานเป็นเหมือนผลของความเชื่อตามแผนการของพระเจ้าต่อมนุษยชาติ นี่คือการมอบความรักให้แก่กันโดยไม่ยึดถือตนเองเป็นที่ตั้ง ความรักจากการแต่งงานคือภาพลักษณ์ระหว่างพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร นี่คือสามีที่รักภรรยาของตน พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักรโดยทรงมอบพระองค์เองเพื่อพระศาสนจักร

"เมื่อชายและหญิงแต่งงานกันในพระเจ้า พวกเขาก็มีส่วนร่วมในชีวิตธรรมทูตของพระศาสนจักร พวกเขามีชีวิตอยู่ในพระศาสนจักรไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือครอบครัวของตนเท่านั้น แต่พวกเขามีชีวิตอยู่เพื่อทุกคน ชีวิตของพระศาสนจักรถูกหล่อเลี้ยงด้วยการแต่งงานของคริสตชนชายหญิง นี่คือการแสดงออกถึงความงดงามตามแผนการของพระเจ้าอย่างแท้จริง

"ดังนั้น คู่สมรสทุกคู่ต้องมีความกล้าที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในพระหรรษทาน เพื่อช่วยพระศาสนจักรในการส่งมอบของขวัญแห่งความเชื่อ ความหวัง และความรักไปให้ทุกคน ขอให้คู่สมรสทุกคู่ช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นๆ ได้พบกับของขวัญจากการแต่งงานที่พระเจ้ามอบให้ด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป


Comments