โป๊ปฟรังซิส: "ให้เราสวดให้คุณแม่ของพวกเราด้วยความสำนึกในพระคุณและความรัก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเชิญทุกคนสวดภาวนาด้วยความสำนึกในพระคุณและความรักให้กับคุณแม่ โอกาสที่วันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม หลายๆ ประเทศกำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ พร้อมกันนี้ ทรงสอนคริสตชนต้องรักกันและกันเหมือนที่พระเยซูรักเรา แม้สิ่งนี้จะทำได้ยาก แต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงความรักตามแบบฉบับคริสตชนช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 45,000 คน พระวรสารวันอาทิตย์นี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงสอนว่า "นี่คือบัญญัติของเรา ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนที่เรารักท่าน"

พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันสั้นๆ ว่า "ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่าความรักนี้แล้ว ความรักที่ยอมสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน ดังนั้น พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ เรียกร้องเราให้รักกันและกัน เรียกร้องเราให้ทำความดีต่อกัน แม้เราจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่นัก แม้เราจะไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้นาน แต่มันก็เห็นได้ชัดว่า เราจะได้เห็นกันว่า ความรักตามแบบฉบับคริสตชนเป็นอย่างไร"

หลังจากสวดราชินีแห่งสวรรค์จบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทาย "คุณแม่ทุกคน" โอกาสที่วันนี้ "วันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม" หลายๆ ประเทศกำหนดให้เป็น "วันแม่แห่งชาติ"

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "วันนี้ หลายประเทศกำหนดให้เป็นวันแม่ พ่อจึงขอเชิญทุกคนสวดภาวนาให้กับคุณแม่ของตน สวดด้วยความสำนึกในพระคุณและความรักที่มีต่อคุณแม่ทุกคน นอกจากนี้ ขอให้เราปรบมือพร้อมกันเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่ของพวกเรา ปรบมือให้กับคุณแม่ที่ยังอยู่กับเรา รวมถึงที่อยู่กับเราทางชีวิตจิต ขอพระเจ้าอวยพรคุณแม่ทุกคน ขอแม่พระ พระมารดาของพระเจ้าที่เราถวายเดือนพฤษภาคมนี้แด่แม่พระ เฝ้าดูและคุ้มครองคุณแม่ทุกคนด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments