Posts

โป๊ปฟรังซิส: “พระหรรษทานของพระเจ้าคือความใกล้ชิดและความอ่อนโยนที่มีต่อเรา”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พระหรรษทานของพระเจ้าคือความใกล้ชิดและความอ่อนโยนที่มีต่อเรา ถ้าเราไม่รู้สึกว่าพระเจ้าทรงรักเราด้วยความอ่อนละมุน เราก็ไม่มีวันเข้าใจว่าพระหรรษทานคืออะไร ทรงย้ำ พระหรรษทานของพระเจ้าไม่ใช่ “ของซื้อของขาย” เพราะการทำแบบนี้คือการ “ทรยศหักหลัง” ต่อพระเจ้า ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำพิธีนี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ พระเจ้าทรงปลอบโยนประชากรของพระองค์ด้วยความรักและอ่อนโยนต่อพวกเขา พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเกี่ยวกับบทอ่านนี้ว่า “ความใกล้ชิดของพระเจ้ามีมากเหลือเกิน พระองค์ทรงเป็นเหมือนแม่ แม่ที่พูดกับลูกน้อยและร้องเพลงกล่อมให้ลูกหลับ ... พระเจ้าทรงทำเช่นนี้ นี่คือความอ่อนโยนของพระเจ้า พระองค์ทรงแสดงออกถึงความใกล้ชิดด้วยความอ่อนโยนของมารดา “ความรักของพระเจ้าเป็นเหมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูก และลูกก็ให้ตัวเองได้รับความรักจากแม่อย่างเต็มที่ นี่คือพระหรรษทานของพระเจ้า แต่หลายครั้ง พวกเราต้องการควบคุมพระหรรษทานนี้เสียเอง ในประวัติศาสตร์และในการดำเนินชีวิตของเรา

โป๊ปฟรังซิสเตรียมสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ในวันที่ 14 ก.พ. 2015

Image
วาติกันประกาศ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เตรียมสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 พร้อมกันนี้ เตรียมประชุมคณะที่ปรึกษาพระสันตะปาปาในการปฏิรูปโรมันคูเรีย และเรียกประชุมคณะพระคาร์ดินัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 อีกด้วย ช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประชุมคณะพระคาร์ดินัล 9 องค์ที่เป็นที่ปรึกษาของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ในการปฏิรูปโรมันคูเรีย พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะพระคาร์ดินัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 เพื่อสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ด้วย คุณพ่อลอมบาร์ดี้ กล่าวว่า “การประชุมคณะที่ปรึกษาพระสันตะปาปาในการปฏิรูปโรมันคูเรีย จะจัดครั้งต่อไปในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2015 โอกาสดังกล่าว จะมีการประเมินสถานะของข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปโรมันคูเรีย ก่อนจะนำเสนอการประเมินดังกล่าวให้กับที่ประชุมคณะพระคาร์ดินัล ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2015 จากนั้น วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์  2015 พระสันตะปาปาจะสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ด้วย” “นอกจากนี้ ในส่วนของการประชุมที่ปรึกษาพระสันตะปาปาในการปฏิร

โป๊ปฟรังซิส: “สมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกไม่มีความขัดแย้งในกลุ่มพระสังฆราช”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ สมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก (ซีน็อต) เรื่องครอบครัว ไม่มีความขัดแย้งในกลุ่มพระสังฆราช แต่ทุกคนได้ออกความเห็นแบบตรงๆ ไม่อ้อมค้อม เพราะนี่คือสิ่งที่พระสันตะปาปาต้องการให้เป็น ใครคิดอะไรอยู่ต้องพูดออกมาให้หมด อย่าเก็บเงียบไว้คนเดียว ทรงขอบคุณนักข่าวที่ร่วมรายงานข่าวสมัชชา พร้อมแซวนักข่าว “แต่รายงานเหมือนกับข่าวกีฬาที่ 2 ทีมกำลังสู้กันเลย”  ช่วงสายวันพุธที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 60,000 คน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแจ้งทุกคนว่า พระองค์จะสอนคำสอนเกี่ยวกับเรื่อง “ครอบครัว” โดยจะเริ่มด้วยการแบ่งปันสิ่งที่ได้จากการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัว ซึ่งเพิ่งประชุมเสร็จไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ก่อนอื่นเลย พ่อต้องขอขอบคุณบรรดาผู้สื่อข่าวทุกคน เพราะตลอดเวลาของการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก พวกท่านทำงานหนักมากๆ กระนั้น หลายครั้ง ข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกไป มันดูเหมือนการรายงานข่าวกีฬาหรือข่าวการเมืองไปสักหน่อย สื่อมวลชนมักจะ

โป๊ปฟรังซิส: “พระศาสนจักรจะไม่มีความเป็นแม่ ถ้าเราไม่ออกไปตามหาแกะที่พลัดหลงไป”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ แม้พระศาสนจักรจะมีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม มีโครงสร้างองค์กรที่เลอเลิศ แต่ถ้าไม่ก้าวออกจากตัวเองไปตามหาแกะที่พลัดหลงไป พระศาสนจักรจะไม่มีความเป็น “แม่ผู้อ่อนโยน” แต่จะดูคล้ายกับ “สาวแก่” และเป็น “พระศาสนจักรที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของโบราณ” มากกว่า พร้อมกันนี้ ทรงสอน  ความชื่นชมยินดีของพระศาสนจักรคือการได้ปลอบโยนและมอบชีวิตให้กับผู้อื่น ช่วงเช้าวันอังคารที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ พระเยซูตรัสสอนบรรดาศิษย์ว่า พระเจ้าทรงยินดีที่จะตามหาแกะที่หลงไปให้กลับมา แม้จะเป็นแกะแค่ตัวเดียวก็ตาม ความชื่นชมยินดีนี้จะมากกว่าการที่แกะอีก 99 ตัวที่มิได้พลัดหลงไปด้วยซ้ำ ดังนั้น พระบิดาไม่ปรารถนาให้เราแม้แต่คนเดียวต้องพินาศไป ส่วนบทอ่านวันนี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ พระเจ้าทรงปลอบโยนชาวอิสราเอลว่าช่วงเวลาของการเป็นทาสได้สิ้นสุดลงแล้ว ความผิดของพวกเขาได้รับการอภัยแล้ว พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า “จงเปิดหัวใจตนเองให้กับการปลอบโยนของพระเจ้า ประชากรเหล่านี้ต้องการการปลอบโยน นี่คือก

โป๊ปฟรังซิส: “ขอแม่พระช่วยสอนเราให้เป็นคนถ่อมตนและเป็นผู้ให้เสมอ”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงวอนขอแม่พระช่วยสอนคาทอลิกให้เป็นคนสุภาพถ่อมตน กล้าสวนกระแสโลก พร้อมเป็นผู้ให้และพร้อมรับฟังคนอื่นเสมอ โดยทรงกล่าวเรื่องนี้ระหว่างถวายพวงมาลาแด่อนุสาวรีย์แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล  ช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปภาวนาถวายเกียรติแด่อนุสาวรีย์แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล ซึ่งตั้งอยู่ที่บันไดสเปน ใจกกลางกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยพิธีภาวนาและวางพวงมาลานี้ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาต่อเนื่องทุกปี รูปปั้นแม่พระปฏิสนธินิรมลนี้ ตั้งอยู่บนเสาโรมันโบราณที่มีความสูง 12 เมตร รูปดังกล่าวถูกนำมาตั้งไว้ที่นี่ในวันที่ 8 กันยายน ค.ศ.1857 หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 9 ทรงประกาศข้อความเชื่อเกี่ยวกับแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล ซึ่งระบุว่า แม่พระทรงเป็นมนุษย์คนเดียวที่เกิดมาโดยไม่มีบาปกำเนิด ส่วนประเพณีที่พระสันตะปาปาต้องมาถวายพวงมาลาที่นี่ สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 ทรงเป็นผู้ริเริ่มเป็นพระองค์แรก สำหรับการแบ่งปันข้อคิดที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส ตรัสก่อนจะถวายพวงมาลาแด่แม่พระ พระองค์ตรัสว่า “ในโอกาสที่เรากำลังเข้าสู่วันคริสต์มาส ขอแม่พระสอนเร

โป๊ปฟรังซิส: “พระหรรษทานคือของขวัญที่พระเจ้าให้เราฟรีๆ เราต้องแบ่งให้คนอื่นด้วย”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน พระหรรษทานคือของขวัญที่พระเจ้าให้เราแบบฟรีๆ ดังนั้น เราต้องรู้จักแบ่งปันพระหรรษทานให้พี่น้องคนอื่นด้วย เหมือนอย่างที่แม่พระทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง ทรงชี้ ความรอดพ้นจากบาป เป็นของฟรีที่พระเจ้ามอบให้เราเช่นกัน สิ่งนี้ ไม่มีใครสามารถหาซื้อได้อย่างแน่นอน ช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โอกาสวันสมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 50,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงสรุปว่า วันสมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล สามารถสรุปออกมาเป็นถ้อยคำต่อไปนี้ ได้แก่ ทุกสิ่งคือพระหรรษทาน, ทุกสิ่งคือของขวัญที่ได้รับจากพระเจ้า และ เพราะความรักของพระเจ้าเพื่อเรา พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ทูตสวรรค์กาเบรียล กล่าวกับแม่พระว่า ‘เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน’ เพราะในตัวของแม่พระ มันไม่มีที่ว่างสำหรับบาป พระเจ้าทรงเลือกแม่พระให้เป็นพระมารดาของพระเยซู และพระเจ้าทรงปกป้องแม่พระจากบาปกำเนิด ขณะที่แม่พระตอบรับพระหรรษทานนี้ด้วยการตอบทูตสวรรค์ไปว่า ‘ขอให้เป็นไปตามวาจาของท่านเถิด’ “พวก

โป๊ปฟรังซิส: “เราต้องปลอบโยนผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากความอยุติธรรม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราต้องรู้จักปลอบโยนพี่น้องที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากความไม่ยุติธรรมต่างๆ รวมถึงต้องช่วยเหลือคนที่ตกเป็นทาสของจิตตารมย์ทางโลก ทรงย้ำ พระเจ้าไม่จดจำบาปผิดของเรา ถ้าเราวางใจในพระองค์ด้วยความสุภาพถ่อมตน ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนาอย่างล้นหลามกว่า 90,000 คน ในส่วนการเทศน์สอนประจำวันนี้ พระสันตะปาปาทรงย้ำว่า เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นช่วงเวลาพิเศษที่กระตุ้นเราให้มีความหวังเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสตเจ้า พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ในบทอ่านแรกจากหนังสืออิสยาห์ พระเจ้าตรัสว่า ‘จงปลอบโยน จงปลอบโยนประชากรของเราเถิด’ บทอ่านวันนี้เป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีที่ได้เป็นอิสระจากการเป็นทาสและการได้รับความรอด นี่คือช่วงเวลาของการมองไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจในอนาคต “ประกาศกอิสยาห์กล่าวกับประชาชนเหล่านั้นว่า ช่วงเวลาของการปลอบโยนมาถึงแล้ว ความเศร้าโศกและความกลัวแผ้วทางให้กับความชื่นชมยินดี เพราะพระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์เข้าสู่หนทา

สัมภาษณ์พระสันตะปาปา: "สงฆ์ต้องใกล้ชิดสัตบุรุษ, ไม่กังวลกระแสต่อต้านในพระศาสนจักร, พ่อมีอาการปวดตามข้อบ้าง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประทานการสัมภาษณ์แก่ "เอลิซาเบ็ตต้า ปีเก้" ผู้สื่อข่าวสายวาติกันจาก "ลา นาซีออน" หนังสือพิมพ์ชื่อดังของอาร์เจนตินา โดยนับเป็นการประทานสัมภาษณ์ครั้งแรกต่อสื่อบ้านเกิดของพระองค์ นับตั้งแต่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในส่วนรายละเอียดเนื้อหาการสนทนา พระสันตะปาปาทรงกล่าวย้ำว่า พระสงฆ์ต้องใกล้ชิดสัตบุรุษให้มากๆ อย่าแสวงหาอำนาจจากการเป็นสงฆ์, การยอมรับกระแสต่อต้านที่มีต่อพระองค์ เพราะการต่อต้านคือมุมมองที่แตกต่าง ถ้าไม่มีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องแปลก, การยืนยันว่า ไม่ได้ถอดถอน พระคาร์ดินัล เรย์มอนด์ เบิร์ค ตามที่ถูกกล่าวหาจากพวกคาทอลิกหัวอนุรักษ์นิยม และทรงยอมรับว่า มีอาการเจ็บข้อบ้าง แต่ทุกอย่างเป็นไปตามอายุที่มากแล้ว ในส่วนรายละเอียดการให้สัมภาษณ์ Pope Report ขอสรุปประเด็นเป็นหัวข้อ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ คาทอลิกยังทิ้งพระศาสนจักร แม้จะเป็นช่วง "ฟรังซิส เอฟเฟ็กต์" (Francis Effect) พระสันตะปาปา: "มันมีปัจจัยเด่นชัดหลายอย่าง ... แต่ขอให้เราวางพวกปัจจัยที่อยู่นอกพระศาสนจักรไว้ก่อนแล้วกันนะ พ่อสงสัยเกี่ยวกับตัวพวกเราเอง

โป๊ปฟรังซิส: "นักเทวศาสตร์ต้องฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยความถ่อมตน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ นักเทวศาสตร์คือผู้มีความเชื่อในพระเจ้าและฟังพระวาจาของพระเจ้าอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือ นักเทวศาสตร์ต้องฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยความสุภาพถ่อมตน เพื่อจะได้รู้ว่า พระจิตตรัสอะไรกับเรา พร้อมกันนี้ ทรงดีใจที่คณะกรรมการเทวศาสตร์นานาชาติมีสตรีร่วมเป็นสมาชิกด้วย  ช่วงสายวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกคณะกรรมการเทวศาสตร์นานาชาติที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสเริ่มต้นวาระ 5 ปีของการทำหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ พระสันตะปาปา ตรัสให้ข้อคิดกับสมาชิกทุกคนว่า "เหนือสิ่งอืนใด นักเทวศาสตร์คือผู้มีความเชื่อในพระเจ้าซึ่งได้ฟังพระวาจาของพระองค์ แต่นักเทวศาสตร์ต้องฟังด้วยความถ่อมตน ทั้งนี้ เพื่อจะได้รู้ว่าพระจิตตรัสสิ่งใดกับพระศาสนจักรผ่านทางการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายของความเชื่อทรงชีวิตของพระศาสนจักร "มันสำคัญมากนะที่มีสตรีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการเทวศาสตร์นานาชาติ … พ่อจึงอยากเชิญชวนทุกคนใช้ประโยชน์ให้บังเกิดผลสูงสุดจากการที่มีสตรีเป็นสมาชิก นักเทวศาสตร์สตรีสามารถที่จะช่วยให้เราเข้าถึงภาพลักษณ์ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยแห่งธรรมล้ำลึกข

โป๊ปฟรังซิส: “มีผู้ศักดิ์สิทธิ์มากมายในพระศาสนจักรที่ทำตัวเงียบๆ และไม่มีใครเห็น”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ มีผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นนักบุญมากมายในพระศาสนจักรที่ทำตัวเงียบๆ ไม่มีใครเห็น อาทิ ผู้ป่วยที่ถวายความเจ็บป่วยแด่พระเจ้า, ผู้สูงอายุที่อยู่อย่างอ้างว้าง แต่สวดภาวนาและยินดีถวายความโดดเดี่ยวให้พระเจ้า หรือจะเป็นพระสงฆ์ที่ทำตัวเงียบๆ แต่ทำงานอภิบาลอย่างหนัก ทำด้วยความรัก และไม่หยิ่งผยอง ทั้งหมดนี้คือนักบุญที่ไม่มีใครเห็นในพระศาสนจักร ทรงย้ำ อย่าทำตัวเป็นคริสตชนที่ดูดีด้วยเครื่องสำอาง มัวแต่ทะนงตน อวดตัว เพราะสุดท้าย พวกนี้จะถูกทำลายไปอย่างแน่นอน  ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ พระเยซูทรงสอนว่า ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกพระเยซูว่า ‘พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า’ แล้วจะได้เข้าสวรรค์ แต่คนที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ต่างหากที่จะได้เข้าสวรรค์ คนที่ฟังพระเยซูแล้วปฏิบัติตาม ก็คือคนที่สร้างบ้านไว้บนหิน ส่วนคนที่ฟังแล้วไม่ปฏิบัติ ก็คือคนที่สร้างบ้านไว้บนทราย เมื่อฝนตก น้ำจะพัดบ้านบนทรายให้พังทลาย พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า “พวกเราไม่ควรเป