โป๊ปฟรังซิส: “สมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกไม่มีความขัดแย้งในกลุ่มพระสังฆราช”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ สมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก (ซีน็อต) เรื่องครอบครัว ไม่มีความขัดแย้งในกลุ่มพระสังฆราช แต่ทุกคนได้ออกความเห็นแบบตรงๆ ไม่อ้อมค้อม เพราะนี่คือสิ่งที่พระสันตะปาปาต้องการให้เป็น ใครคิดอะไรอยู่ต้องพูดออกมาให้หมด อย่าเก็บเงียบไว้คนเดียว ทรงขอบคุณนักข่าวที่ร่วมรายงานข่าวสมัชชา พร้อมแซวนักข่าว “แต่รายงานเหมือนกับข่าวกีฬาที่ 2 ทีมกำลังสู้กันเลย” 


ช่วงสายวันพุธที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 60,000 คน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแจ้งทุกคนว่า พระองค์จะสอนคำสอนเกี่ยวกับเรื่อง “ครอบครัว” โดยจะเริ่มด้วยการแบ่งปันสิ่งที่ได้จากการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัว ซึ่งเพิ่งประชุมเสร็จไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ก่อนอื่นเลย พ่อต้องขอขอบคุณบรรดาผู้สื่อข่าวทุกคน เพราะตลอดเวลาของการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก พวกท่านทำงานหนักมากๆ กระนั้น หลายครั้ง ข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกไป มันดูเหมือนการรายงานข่าวกีฬาหรือข่าวการเมืองไปสักหน่อย สื่อมวลชนมักจะนำเสนอข่าวด้วยการพูดถึง 2 ทีม (ทีมที่เห็นด้วยกับทีมที่ไม่เห็นด้วย) พูดถึงข้อดีข้อเสีย รวมถึงพูดถึงฝ่ายหัวอนุรักษ์นิยมและหัวก้าวหน้า

“เอาล่ะ พ่อขอเข้าเรื่องเลย ในการประชุมที่ผ่านมา พ่อได้ขอให้บรรดาพระสังฆราชที่เข้าร่วมการประชุม ได้โปรดพูดแสดงความเห็นของตนเองออกมาตรงๆ พูดด้วยความกล้า และรู้จักรับฟังด้วยความสุภาพ การประชุมที่ผ่านมา ไม่มีการเซ็นเซอร์ความคิดเห็น ทุกคนมีโอกาสพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาได้เลย

“การประชุมดังกล่าว เริ่มด้วยการหารือกันแบบตรงๆ ไม่มีอ้อมค้อม เป็นการหารือเกี่ยวกับความท้าทายในการอภิบาลที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว, หารือถึงความสว่างจากสัจธรรมความจริงพื้นฐานที่เกี่ยวกับศีลสมรส นี่คือสิ่งที่ไม่สามารถลบล้างได้ มันเป็นหนึ่งเดียวกัน และซื่อสัตย์ต่อกัน ผลจากการหารือช่วงนี้ได้ถูกรวบรวมออกมาเป็นรายงานเบื้องต้น ซึ่งต่อมาได้รับการอภิปรายต่อในกลุ่มย่อย

“รายงานสรุปผลการประชุมได้ถูกส่งไปให้กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกทั่วโลก และผลที่ได้จากการหารือจะถูกนำไปพูดกันต่อในการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ครั้งต่อไป ในเดือนตุลาคม 2015

“พี่น้อง สมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกไม่ใช่รัฐสภานะ! แต่นี่คือพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองซึ่งพระจิตสามารถทำงานได้ มันไม่มีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ แต่การเสวนาในกลุ่มพระสังฆราชยังคงดำเนินต่อไป เพื่อสิ่งดีงามของครอบครัว พระศาสนจักร และสังคม พ่อถูกถามว่า ‘บรรดาพระสังฆราชขัดแย้งกันใช่ไหม’ พ่อตอบพวกเขาไปว่า ‘พ่อไม่รู้เกี่ยวกับความขัดแย้ง แต่พวกพระสังฆราชมีคำพูดที่หนักแน่น นี่คือเสรีภาพ(ในการแสดงความเห็น) นี่คือรูปแบบของเสรีภาพที่อยู่ในพระศาสนจักร” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังจากเข้าเฝ้าจบลง พระสันตะปาปาทรงทักทายผู้เข้าเฝ้าหลายกลุ่ม หนึ่งในนั้นคือ ซิสเตอร์ ซิสเตอร์ คริสติน่า สคุชช่า แชมป์ “เดอะ ว๊อยซ์ ออฟ อิตาลี” ก็ได้มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาและถวายอัลบั้มเพลงของตนแด่พระองค์ด้วย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio

Comments