โป๊ปฟรังซิส: “พระหรรษทานคือของขวัญที่พระเจ้าให้เราฟรีๆ เราต้องแบ่งให้คนอื่นด้วย”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน พระหรรษทานคือของขวัญที่พระเจ้าให้เราแบบฟรีๆ ดังนั้น เราต้องรู้จักแบ่งปันพระหรรษทานให้พี่น้องคนอื่นด้วย เหมือนอย่างที่แม่พระทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง ทรงชี้ ความรอดพ้นจากบาป เป็นของฟรีที่พระเจ้ามอบให้เราเช่นกัน สิ่งนี้ ไม่มีใครสามารถหาซื้อได้อย่างแน่นอนช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โอกาสวันสมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 50,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงสรุปว่า วันสมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล สามารถสรุปออกมาเป็นถ้อยคำต่อไปนี้ ได้แก่ ทุกสิ่งคือพระหรรษทาน, ทุกสิ่งคือของขวัญที่ได้รับจากพระเจ้า และ เพราะความรักของพระเจ้าเพื่อเรา

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ทูตสวรรค์กาเบรียล กล่าวกับแม่พระว่า ‘เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน’ เพราะในตัวของแม่พระ มันไม่มีที่ว่างสำหรับบาป พระเจ้าทรงเลือกแม่พระให้เป็นพระมารดาของพระเยซู และพระเจ้าทรงปกป้องแม่พระจากบาปกำเนิด ขณะที่แม่พระตอบรับพระหรรษทานนี้ด้วยการตอบทูตสวรรค์ไปว่า ‘ขอให้เป็นไปตามวาจาของท่านเถิด’

“พวกเราก็เช่นกัน เราถูกเรียกร้องให้ฟังพระเจ้าตรัสกับเราและน้อมรับพระประสงค์ของพระองค์ ทัศนคติของแม่พระแสดงให้เราเห็นว่า เราต้องให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็น

“พี่น้องที่รัก พวกเราได้รับพระหรรษทานจากพระเจ้ามาแบบฟรีๆ ดังนั้น พวกเราถูกเรียกร้องให้มอบพระหรรษทานนี้ให้ผู้อื่นแบบฟรีๆ เหมือนที่แม่พระทำให้เห็นด้วยเช่นกัน แม่พระผู้ที่หลังจากน้อมรับการแจ้งข่าวจากทูตสวรรค์กาเบรียล ท่านก็แบ่งปันของขวัญนี้ให้กับนางเอลิซาเบ็ธ ผู้เป็นญาติในทันที เพราะถ้าทุกสิ่งที่เราได้รับ มันก็ต้องให้กลับไปเช่นกัน สิ่งนี้หมายความว่า เราต้องให้พระจิตทำให้เราเป็นของขวัญแก่ผู้อื่น สิ่งนี้จะทำให้เรากลายเป็นเครื่องมือของการยอมรับ การคืนดี และการให้อภัย

“พี่น้อง ไม่มีใครสามารถหาซื้อความรอดได้ ความรอดคือของขวัญที่เราได้รับมาแบบฟรีๆ จากพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมาหาเราและประทับอยู่ในเรา” พระสันตะปาปา ตรัสตอนท้าย

หลังจากภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนว่า บ่ายวันนี้ เวลา 16.00 น. ขอให้ทุกคนไปร่วมภาวนาพร้อมกันเวลา ณ บันไดสเปน เพื่อภาวนาถวายเกียรติแด่อนุสาวรีย์แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล อันเป็นประเพณีที่ทำกันมาทุกปีด้วย

Read More: Vatican Radio


Comments