โป๊ปฟรังซิสเตรียมสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ในวันที่ 14 ก.พ. 2015

วาติกันประกาศ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เตรียมสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 พร้อมกันนี้ เตรียมประชุมคณะที่ปรึกษาพระสันตะปาปาในการปฏิรูปโรมันคูเรีย และเรียกประชุมคณะพระคาร์ดินัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 อีกด้วยช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประชุมคณะพระคาร์ดินัล 9 องค์ที่เป็นที่ปรึกษาของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ในการปฏิรูปโรมันคูเรีย พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะพระคาร์ดินัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 เพื่อสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ด้วย

คุณพ่อลอมบาร์ดี้ กล่าวว่า “การประชุมคณะที่ปรึกษาพระสันตะปาปาในการปฏิรูปโรมันคูเรีย จะจัดครั้งต่อไปในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2015 โอกาสดังกล่าว จะมีการประเมินสถานะของข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปโรมันคูเรีย ก่อนจะนำเสนอการประเมินดังกล่าวให้กับที่ประชุมคณะพระคาร์ดินัล ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2015 จากนั้น วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์  2015 พระสันตะปาปาจะสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ด้วย”

“นอกจากนี้ ในส่วนของการประชุมที่ปรึกษาพระสันตะปาปาในการปฏิรูปโรมันคูเรีย ยังมีการหารือเรื่องคณะกรรมมาธิการเพื่อปกป้องผู้เยาว์จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย โดยพระสันตะปาปาจะแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบ 18 คน จากที่ตอนนี้มีอยู่ 9 คน

Read More: Vatican Radio

Comments