โป๊ปฟรังซิส: “พระหรรษทานของพระเจ้าคือความใกล้ชิดและความอ่อนโยนที่มีต่อเรา”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พระหรรษทานของพระเจ้าคือความใกล้ชิดและความอ่อนโยนที่มีต่อเรา ถ้าเราไม่รู้สึกว่าพระเจ้าทรงรักเราด้วยความอ่อนละมุน เราก็ไม่มีวันเข้าใจว่าพระหรรษทานคืออะไร ทรงย้ำ พระหรรษทานของพระเจ้าไม่ใช่ “ของซื้อของขาย” เพราะการทำแบบนี้คือการ “ทรยศหักหลัง” ต่อพระเจ้าช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำพิธีนี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ พระเจ้าทรงปลอบโยนประชากรของพระองค์ด้วยความรักและอ่อนโยนต่อพวกเขา

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเกี่ยวกับบทอ่านนี้ว่า “ความใกล้ชิดของพระเจ้ามีมากเหลือเกิน พระองค์ทรงเป็นเหมือนแม่ แม่ที่พูดกับลูกน้อยและร้องเพลงกล่อมให้ลูกหลับ ... พระเจ้าทรงทำเช่นนี้ นี่คือความอ่อนโยนของพระเจ้า พระองค์ทรงแสดงออกถึงความใกล้ชิดด้วยความอ่อนโยนของมารดา

“ความรักของพระเจ้าเป็นเหมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูก และลูกก็ให้ตัวเองได้รับความรักจากแม่อย่างเต็มที่ นี่คือพระหรรษทานของพระเจ้า แต่หลายครั้ง พวกเราต้องการควบคุมพระหรรษทานนี้เสียเอง ในประวัติศาสตร์และในการดำเนินชีวิตของเรา พวกเราถูกประจญล่อลวงให้แปรเปลี่ยนพระหรรษทานให้เป็นประเภทของสินค้า บางที กล่าวกับตัวเองเหมือนกับว่า ‘ฉันมีพระหรรษทานเต็มเปี่ยม’ หรือ ‘ฉันมีวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์ ฉันได้รับพระหรรษทาน’

“ในวิถีทางเช่นนี้ ความจริงอันงดงามในความใกล้ชิดของพระเจ้าได้ไถลเข้าสู่ประเภทของการทำบัญชีฝ่ายจิตวิญญาณ กล่าวคือ เราจะพูดว่า ‘ฉันจะทำสิ่งนี้ เพราะมันจะให้พระหรรษทานแก่ฉัน 300 วัน … ฉันจะทำแบบนี้เพราะมันจะให้สิ่งนี้แก่ฉัน ดังนั้น ฉันจะสะสมพระหรรษทานไปเรื่อยๆ’ ว่าแต่อะไรคือพระหรรษทานล่ะ? ของซื้อของขายอย่างนั้นเหรอ? นั่นคือสิ่งที่ได้เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์ ความใกล้ชิดของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์ได้ถูกหักหลังด้วยทัศนคติของความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวที่ต้องการจะควบคุมพระหรรษทาน และเปลี่ยนพระหรรษทานให้เป็นของซื้อของขาย

“ในยุคของพระเยซู มีคนบางกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมพระหรรษทาน อาทิ พวกฟาริสี พวกเขาตกเป็นทาสของกฏเกณฑ์มากมายที่พวกเขานำไปวางไว้บนบ่าของประชาชน แต่พระหรรษทานของพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้น นี่คือความใกล้ชิดและความอ่อนโยน หลักเกณฑ์นี้ใช้ได้เสมอ ถ้าในความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้า ไม่ได้สัมผัสว่าพระองค์ทรงรักท่านอย่างอ่อนโยน ท่านก็กำลังพลาดบางสิ่งไปแล้วล่ะ ท่านยังคงไม่เข้าใจว่าพระหรรษทานคืออะไร ท่านยังไม่ได้รับพระหรรษทานซึ่งคือความใกล้ชิดนั่นเอง” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments