Posts

โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องจดจำว่าเคยทำบาปอะไร ไม่ใช่ทำเป็นลืมๆ และไม่จำ"

โป๊ปฟรังซิส: "คิดอะไรอยู่ พูดออกมาเลย อย่ากลัวว่าพูดแล้ว โป๊ปจะไม่พอใจ"

โป๊ปฟรังซิส: "ผู้อภิบาลต้องอย่าตกเป็นเหยื่อความโลภเงินและอำนาจ"

โป๊ปฟรังซิสนำภาวนาก่อนวันเปิดประชุมซีน็อตให้หัวข้อครอบครัว

โป๊ปฟรังซิส: "วิธีให้คนสมัครบวชเยอะๆ แต่ตอนบวชไม่กรองให้ดี ส่งผลเสียต่อพระศาสนจักร"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าปิดกั้นหัวใจต่อพระเจ้า"

โป๊ปฟรังซิส: "แม้แต่สังฆราชกลุ่มแรก ยังตกเป็นเหยื่อความมักใหญ่ใฝ่สูงในหน้าที่การงาน"

โป๊ปฟรังซิส: "ระเบิดทำลายล้างแรงสุดในวาติกันคือการนินทา"

โป๊ปฟรังซิส: "เราทุกคนมีพระพรพิเศษที่พระเจ้ามอบให้ ว่าแต่เราค้นพบหรือยัง"

โป๊ปฟรังซิส: "บางครั้ง เราชอบบ่นให้มันดูเว่อร์เกินจริง"