Posts

โป๊ปฟรังซิส: "เราทำประโยชน์ให้สังคมบ้างหรือยัง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเปรียบ สังคมที่เราอยู่เป็นเหมือนภาพโมเสกที่มีหลายสีหลายชิ้นประกอบกันเป็นหนึ่ง แต่สำคัญสุด เราต้องถามตัวเองว่า "วันนี้ เราทำประโยชน์ให้สังคมของเราหรือยัง" ทรงเชื่อ ปี 2014 จะเป็นปีที่งดงาม ถ้าเราลงมือช่วยผู้ที่เดือดร้อนอย่างจริงจัง ไม่ใช่ช่วยด้วยปาก แต่ไม่ลงมือทำ ช่วงเย็นวันอังคารที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานการสวดทำวัตรเย็นและอวยพรศีลมหาสนิท เพื่อขอขมาโทษพระเจ้าสำหรับความผิด และขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรที่มอบให้ในปี 2013 นอกจากนี้ มีการขับร้องเพลง เต เดอุม ด้วย พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ในส่วนของบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - ปี 2013 ที่กำลังจะจบลงนี้ ขอให้เราวอนขอพระเจ้าโปรดประทานการอภัยโทษแก่เรา ขอให้เราขอบคุณพระองค์สำหรับความอดทนและความรักที่ให้เรา - เดี๋ยวเราจะมีการขับร้องเพลง "เต เดอุม" เพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2013 ที่ผ่านไป เราต้องขอบคุณของขวัญแห่งความรอดในพระคริสตเจ้า พ่อจึงอยากให้เราลองไตร่ตรองและคิดดูว่า ในชีวิตของเรา เราใช้เวลาเท่าไหร่บ้างใ

โป๊ปฟรังซิส: "สมาชิกครอบครัวต้องพูด 'ขอร้อง, ขอบคุณ และขอโทษ' แก่กัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ครอบครัวที่อบอุ่นต้องรู้จักพูดคำว่า "ขอร้อง, ขอบคุณ และขอโทษ" แก่กันและกัน ทรงขอร้อง เราต้องช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัย เพราะครั้งหนึ่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก็เคยลี้ภัยไปอียิปต์ ทรงเตือนสติ อย่าทอดทิ้งผู้สูงอายุ แต่จงดูแลเอาใจใส่พวกท่าน ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 150,000 คน โดยวันนี้ เป็นการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวครั้งสุดท้ายของปี สัตบุรุษจึงมาร่วมภาวนาเยอะเป็นพิเศษ สำหรับบทเทศน์สอนประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า: - วันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกหลังวันคริสต์มาส วันนี้ พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้ฉลอง "ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์" - พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์อพยพไปยังประเทศอียิปต์ ทั้งนักบุญโยเซฟ แม่พระ และพระกุมารเยซู ต้องใช้ชีวิตประดุจผู้อพยพลี้ภัยและใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัว ความไม่ปลอดภัย และความยากลำบากมากมาย - ทุกวันนี้ ถือเป็นโชคร้ายเช่นกันที่มีครอบครั

Must Read! คริสตชนคาทอลิกกับความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ในฐานะพลเมืองของชาติ

Image
คริสตชนคาทอลิกกับความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ในฐานะพลเมืองของชาติ บทนำ 1. ในประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งและวุ่นวาย โดยเฉพาะมีความคิดเห็นที่แตกต่างอันนำไปสู่ความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคม ดังเช่นที่ประเทศไทยของเราในปัจจุบันที่กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ พระศาสนจักรคาทอลิกถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะให้แนวทางปฏิบัติจากคำสอนพระศาสนจักรเรื่องความรับผิดชอบต่อประเทศชาติแก่พี่น้องคริสตชน ในฐานะที่เราเป็นพลเมืองคนหนึ่งของชาติที่พึงใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อแผ่นดินถิ่นเกิด และต่อมนุษยชาติ ความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง และสังคม 2. ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนในชาติ เพื่อปกป้องและส่งเสริม “ความดีส่วนรวม” (Common Good) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และจำเป็นที่ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเรื่องกฎแห่งศีลธรรม (Moral Law) ในความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง   เมื่อเราคิดถึงเรื่องราวของกาอินที่ฆ่าน้องตนเอง ชื่ออาแบล (เทียบ ปฐก.4:1-16) พระเจ้าถามเขาในความรับผิดชอบว่าน้องเจ้าอยู่ไหน? แต่เขากลับตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้ ข้าพเจ้าต้องเป็นผู้ดูแลน้องด้วยหรือ? (ปฐก.4:9)

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนยุคนี้ถูกเบียดเบียนมากกว่าศตวรรษแรกๆ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงเผย คริสตชนยุคนี้ถูกเบียดเบียนมากกว่าคริสตชนยุคแรกซะอีก กระนั้น เราไม่ควรน้อยใจ เพราะการเบียดเบียนคริสตชนมีตั้งแต่สมัยพระเยซูคริสต์ นี่คือบทพิสูจน์ว่าเราจะเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ได้หรือไม่ ช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โอกาสวันฉลองนักบุญสเตฟาโน่ (สตีเฟ่น มรณสักขีองค์แรกของพระศาสนจักร ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 80,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - พี่น้องที่รัก คืนวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมาที่เราสมโภชพระคริสตสมภพ พ่อได้ทราบข่าวร้ายที่กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก เมื่อมีเหตุระเบิดกลางพิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพที่วัดคาทอลิก จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 38 คน - พ่อจึงขอใช้โอกาสนี้ที่พระศาสนจักรกำหนดให้เป็นวันฉลองนักบุญสเตฟาโน่ มรณสักขีองค์แรกของพระศาสนจักร เชิญเราร่วมรำลึกถึงพี่น้องเหล่านี้ที่ต้องทนทุกข์ ถูกกีดกัน ถูกแบ่งแยก และได้รับความอยุติธรรมจากการมีความเชื่อในพระคริสตเจ้าและพระวรสาร - ขอให้เราภาวนา

ฟาติมาสาร: สรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2013 (29 ธ.ค. 2013)

Image
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกสิ้นปี เราต้องมาสรุปข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับปี 2013 ที่ผ่านไป จัดเป็นปีที่มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นในพระศาสนจักร มีทั้งเหตุการณ์ที่ถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ และเหตุการณ์ที่กลับมาเกิดซ้ำ ว่าแต่มีเหตุการณ์อะไรบ้าง เราไปดูกันเลย กุมภาพันธ์: สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 สละตำแหน่ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประกาศสละตำแหน่ง โดยพระองค์ให้เหตุผลว่า “ความแข็งแรงทางความคิดและร่างกายเป็นเรื่องจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่พระสันตะปาปา แต่ความแข็งแรงที่ว่า ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาได้อ่อนแรงลงมากในตัวพ่อ พ่อจำเป็นต้องไตร่ตรองถึงการขาดคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่อภิบาลได้อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น พ่อจึงตัดสินใจสละตำแหน่ง” มีนาคม: พระสันตะปาปามีนามว่า “ฟรังซิส” วันที่ 13 มีนาคม คณะพระคาร์ดินัลได้ทำการลงคะแนนเสียงรอบที่ 6 ขณะที่กรุงโรม มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทันใดนั้น ควันสีขาวก็ลอยออกมาจากปล่องไฟวัดน้อยซิสติน นั่นหมายความว่า “เรามีพระสันตะปาปาแล้ว” และพระสันตะปาปาองค์ใหม่ก็คือ “พระคาร์ดินัล ฮอร์เก้ แบร์โกโญ่

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหมดหวังในการภาวนาเพื่อสันติภาพโลก"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงขอร้องทุกคนอย่าหมดหวังในการภาวนาเพื่อสันติภาพของโลก เฉพาะอย่างยิ่งในซีเรียและแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ ยังทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อเด็กๆที่ถูกฆ่าตายจากสงคราม เพราะพวกเขาน่าสงสารมากที่ถูกขโมย "วัยเด็ก" ไปจากตัวเอง ช่วงเที่ยงวันพุธที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการอวยพรแด่โรมและโลก (Urbi et Orbi ... อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ) ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมรับพรกว่า 150,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันก่อนอวยพร ใจความว่า: - "พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในสรวงสวรรค์ และมนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปราน จงประสบสันติสุขบนแผ่นดิน" พี่น้องที่รัก พ่อนำบทเพลงท่อนนี้ที่ทูตสวรรค์ขับร้องต่อหน้าบรรดาคนเลี้ยงแกะที่เบ็ธเลเฮมในคืนที่พระเยซูทรงบังเกิดมากล่าวนำ เพราะนี่คือเพลงที่รวมสวรรค์และแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวกัน - พ่อขอร้องทุกท่าน ช่วยกันแบ่งปันเพลงนี้ให้กับมนุษย์ชายหญิงทุกคนที่กำลังเฝ้ารอบางอย่างในตอนกลางคืน แบ่งปันให้กับคนที่มีความหวังว่าโลกจะต้องดีขึ้น และผู้ที่ต้องดูแลคนอื่นโดยไม่คำนึงว่าคนอื่นสำคัญก

โป๊ปฟรังซิส: "ประวัติศาสตร์ความรอดเริ่มต้นด้วยการเดิน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน ประวัติศาสตร์ความรอดของมนุษยชาติเริ่มต้นที่ "การเดินจาริกไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญา" ตั้งแต่สมัยอับราฮัมมาจนถึงทุกวันนี้ที่พระเจ้ายังคงเดินเคียงข้างเราเสมอ ทรงชี้ คนต่ำต้อยที่สุดอย่างคนเลี้ยงแกะได้เป็นคนแรกที่รู้เรื่องการประสูติของพระเยซู เพราะพวกเขาตื่นตัวและเฝ้ารอตลอดเวลา เราก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยเช่นกัน เมื่อเวลา 21.25 น. ของวันอังคารที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา (ตรงกับ 03.25 น. ของเช้ามืดวันที่ 25 ธ.ค. ตามเวลาไทย) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ซึ่งจัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยมิสซาคริสต์มาสปีนี้ เป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปาถวายในสมณสมัยของพระองค์ ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันเรื่อง "ธรรมล้ำลึกของการเดิน" ใจความว่า: - การเดินนำเราให้คิดถึงประวัติศาสตร์ความรอดของมวลมนุษยชาติ การเดินเป็นกิริยาที่ทำให้เราได้คิดถึงประวัติศาสตร์ของเรา เริ่มตั้งแต่สมัยของอับบราฮัม บรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเรา ตั้งแต่ช่วงเวลานั้น อัตลักษณ์ของเราที่เป็นผู้มีความเชื่อได้เผยแส

โป๊ปฟรังซิสเข้าถวายพระพรโป๊ปกิตติคุณโอกาสคริสต์มาส

Image
ช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม เสด็จมายังอารามมารดาพระศาสนจักร เพื่อเข้าพบและถวายพระพรโอกาสเทศกาลคริสต์มาส แด่ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 จากนั้น ทั้งสองพระองค์ได้สนทนากันเป็นเวลานาน เพื่อแลกเปลี่ยนคำอวยพรแก่กันและกัน โดยนับเป็นการพบกันแบบเป็นทางการ เป็นครั้งที่ 3 ของทั้ง 2 พระองค์ โดยครั้งแรก เกิดขึ้นที่พระราชวังฤดูร้อนคาสเตล กันดอลโฟ เมื่อพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบพระสันตะปาปากิตติคุณ ส่วนครั้งที่สองเกิดที่อารามมารดาพระศาสนจักร เมื่อพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงมายืนรอต้อนรับพระสันตะปาปากิตติคุณที่กลับมาพำนักที่นี่ ประมวลภาพ: โป๊ปฟรังซิสเข้าถวายพระพรโป๊ปกิตติคุณโอกาสคริสต์มาส

โป๊ปฟรังซิส: "พระคริสตเจ้าเสด็จมาในชีวิตของเราทุกวัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ การเสด็จมาครั้งที่สามของพระคริสตเจ้า ก็คือ การเสด็จเข้ามาในชีวิตของเราทุกคนในทุกๆวัน ดังนั้น ขอให้เราเปิดใจและรับเสด็จพระคริสตเจ้าที่กำลังจะเสด็จมาอย่างดี ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - จากบทอ่านและพระวรสารวันนี้ พ่ออยากแบ่งปันข้อคิด 3 ประการ นั่นคือ 1) การเสด็จมาของพระคริสตเจ้าในประวัติศาสตร์ 2) การเสด็จมาของพระคริสตเจ้าในวาระสุดท้ายของเวลา และ 3) การเสด็จมาของพระเจ้าในชีวิตของเรา - พูดถึงการเสด็จมาอย่างสุดท้าย (เสด็จมาในชีวิตของเรา) อย่างที่นักบุญเบอร์นาร์ดเคยกล่าวไว้ว่า "การเสด็จมาครั้งที่สามของพระคริสตเจ้า ก็คือการเสด็จเข้ามาในชีวิตของพระศาสนจักรและชีวิตคริสตชน" - การเสด็จมาครั้งที่สามของพระเจ้าคือการเสด็จมาในชีวิตของเรา พระเจ้าเสด็จมาในพระศาสนจักรทุกวัน พระองค์มาเยี่ยมเราทุกคน เยี่ยมจิตวิญญาณของเราด้วย - พระศาสนจักรเชิญชวนเราทุกวันว่า "มา! มาเถิด" ทั้งนี้ เพื่อให้เราเ

โป๊ปฟรังซิส: "นักบุญโยเซฟฟังพระเจ้ามากกว่าฟังความภูมิใจของตัวเอง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงชี้ เหตุการณ์ที่แม่พระทรงตั้งครรภ์ด้วยเดชะพระจิต ถือเป็นเรื่อง "ดราม่า" มากๆ แต่นักบุญโยเซฟก็แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ที่ฟังเสียงพระเจ้ามากกว่าห่วงความภาคภูมิใจของตัวเอง  ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 80,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - พระวรสารวันนี้ นักบุญแม็ทธิวบันทึกเหตุการณ์ที่นักบุญโยเซฟคิดจะถอนหมั้นแม่พระแบบเงียบๆ หลังจากได้ทราบว่าแม่พระทรงตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม นักบุญโยเซฟก็ทำตามที่ทูตสวรรค์บอกทุกประการ - เหตุการณ์นี้ ถือเป็นเรื่อง "ดราม่า" มากๆ เพราะการที่คู่หมั้นของตนท้องก่อนแต่งถือเป็นเรื่องซีเรียสมาก แต่นักบุญโยเซฟก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณของตน นักบุญโยเซฟคือชายที่ฟังเสียงของพระเจ้าเสมอ และยังเป็นคนที่อ่อนโยนสุดๆต่อความลับที่เกิดขึ้นด้วย นี่คือการสะท้อนให้เห็นว่า นักบุญโยเซฟฟังเสียงที่มาจากจิตใจของตัวเองและฟังเสีย