โป๊ปฟรังซิส: "เราทำประโยชน์ให้สังคมบ้างหรือยัง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเปรียบ สังคมที่เราอยู่เป็นเหมือนภาพโมเสกที่มีหลายสีหลายชิ้นประกอบกันเป็นหนึ่ง แต่สำคัญสุด เราต้องถามตัวเองว่า "วันนี้ เราทำประโยชน์ให้สังคมของเราหรือยัง" ทรงเชื่อ ปี 2014 จะเป็นปีที่งดงาม ถ้าเราลงมือช่วยผู้ที่เดือดร้อนอย่างจริงจัง ไม่ใช่ช่วยด้วยปาก แต่ไม่ลงมือทำ


ช่วงเย็นวันอังคารที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานการสวดทำวัตรเย็นและอวยพรศีลมหาสนิท เพื่อขอขมาโทษพระเจ้าสำหรับความผิด และขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรที่มอบให้ในปี 2013 นอกจากนี้ มีการขับร้องเพลง เต เดอุม ด้วย พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

ในส่วนของบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ปี 2013 ที่กำลังจะจบลงนี้ ขอให้เราวอนขอพระเจ้าโปรดประทานการอภัยโทษแก่เรา ขอให้เราขอบคุณพระองค์สำหรับความอดทนและความรักที่ให้เรา

- เดี๋ยวเราจะมีการขับร้องเพลง "เต เดอุม" เพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2013 ที่ผ่านไป เราต้องขอบคุณของขวัญแห่งความรอดในพระคริสตเจ้า พ่อจึงอยากให้เราลองไตร่ตรองและคิดดูว่า ในชีวิตของเรา เราใช้เวลาเท่าไหร่บ้างในหนึ่งปีที่ผ่านมา เพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่พระองค์มอบให้เรา

- เราใช้เวลาบ่อยขนาดไหนสวดภาวนา หรือเราใช้เวลาส่วนมากไปกับความต้องการของตัวเอง หรือเราใช้เวลาส่วนมากช่วยเหลือผู้อื่นบ้างหรือเปล่า เหนือสิ่งอื่นใด ลองถามตัวเองมากๆว่า เราใช้เวลาสวดภาวนาแบบเงียบๆต่อหน้าศีลมหาสนิทบ้างหรือเปล่า

- คุณภาพชีวิตในชุมชนของเรา มันขึ้นกับทุกคนในชุมชนนั้นๆ หน้าตาของเมืองที่เราอาศัย มันก็เหมือนกับภาพโมเสกนั่นแหละ ทุกตำแหน่งมารวมกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เราควรจะถามตัวเองว่า วันนี้ เราได้รับผิดชอบต่อสังคมของเราบ้างไหม รับผิดชอบมากน้อยอย่างไรบ้าง เรารับผิดชอบในเรื่องดีหรือไม่ดี

- ลองถามตัวเองซิว่า "เราได้มอบหรือทำให้สังคมของเรามีชีวิตชีวาบ้างไหม" ถ้ายัง เราจะทำได้อย่างไร เราจะทำสิ่งใดบ้างในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้เพื่อให้เมืองของเราดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อย

- ในฐานะพระสังฆราชแห่งกรุงโรม พ่อมองกรุงโรมเป็นเมืองพิเศษที่ร่ำรวยทั้งด้านจิตวิญญาณและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม กรุงโรมก็มีคนจำนวนมากที่ยากไร้ทั้งทางวัตถุและจิตใจ มีคนจำนวนมากที่ทนทุกข์และสิ้นหวัง ในกรุงโรมนี้เองที่พ่อได้เห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด เพราะกรุงโรมเป็นเมืองร่ำรวยทางสถาปัตยกรรม แต่ผู้คนยังต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อชีวิต

- กรุงโรมเป็นเมืองเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว แต่มันก็เต็มไปด้วยผู้อพยพลี้ภัยด้วยเช่นกัน กรุงโรมเป็นเมืองที่มีงานให้คนทำเยอะแยะ แต่ในทางกลับกัน คนตกงานในเมืองนี้ก็มีมากจริงๆ รวมไปถึงคนที่ทำงานแล้วได้ค่าจ้างต่ำเกินไป ได้ค่าจ้างที่ไม่คุ้มกับศักดิ์ศรีในงานของพวกเขา

- ดังนั้น พ่อขอเรียกร้องแทนพวกเขา เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลด้วยแนวทางเดียวกัน อาทิ การได้รับการต้อนรับและความเสมอภาค เพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในตัวเอง และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมนุษย์

- ในส่วนปี 2014 มันจะเป็นปีที่ดี ถ้าไม่มีใครมองชีวิต มองปัญหาจากที่ไกลๆ หรือมองจากระเบียง แต่ขอให้เราลงไปสัมผัสปัญหาและช่วยผู้อื่นอย่างจริงจัง

- พระศาสนจักรคาทอลิกมีหน้าที่สำคัญในการช่วยเหลือมนุษย์ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังตามหลักพระวรสาร เพราะนี่คือเครื่องหมายแห่งพระเมตตาของพระเจ้าที่ปรากฏในพระศาสนจักร

หลังการพระสันตะปาปาเทศน์สอนจบลง ได้มีการอวยพรศีลมหาสนิท จากนั้น พระสันตะปาปาได้ออกไปยังถ้ำพระกุมาร ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร เพื่อภาวนา และทักทายประชาชนด้วย

ประมวลภาพ: การสวดทำวัตรเย็น โอกาสสิ้นปี 2013

Read More: Vatican Radio

Comments