Posts

ปธน.อิสราเอลเชิญโป๊ปเสด็จเยือนประเทศ

โป๊ปกระตุ้นคริสตชนให้สวดภาวนาเพื่อพระศาสนจักร

โป๊ปย้ำการแก้บาปไม่ใช่การไปรับโทษจากพระเจ้า

โป๊ปฟรังซิสย้ำเยาวชน "จงกล้าสวนกระแสโลก"

My Share: ต่อยอดบทเทศน์ "รักและให้อภัย" มันทำยากจริงๆ

บทเทศน์พระสันตะปาปาในมิสซาวันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 2013

บทเทศน์พระสันตะปาปาในมิสซาวันที่ 26 เม.ย. 2013

ฟาติมาสาร - โป๊ปถวายสมณสมัยแด่แม่พระฟาติมา (21 เม.ย. 2013)

Recommend: เรื่องเล่าสุดน่ารัก เมื่อพระสันตะปาปาฟรังซิสแบกเก้าอี้มาให้ทหารสวิสและนำขนมปังมาให้เขากิน

ฟาติมาสาร - ฟรังซิสสไตล์ (14 เมษายน 2013)