บทเทศน์พระสันตะปาปาในมิสซาวันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 2013


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา โดยผู้รับเชิญร่วมมิสซาวันนี้ได้แก่เจ้าหน้าไปรษณีย์วาติกัน ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- น่าแปลกใจมากที่หลายคนได้ยินพระเยซูประกาศพระวรสาร แต่ไม่ยอมรับฟัง สาเหตุน่าจะเป็นเพราะพวกเขาปิดหัวใจของตัวเอง พวกเขาไม่เปิดใจต้อนรับพระจิตเจ้า พวกเขามักจะคิดเอง เออเอง ดังนั้น พวกเขาจึงรู้สึกเหมือนกับว่า ตนเป็นผู้ปกป้องความเชื่อและเริ่มพูดจาต่อต้านอัครสาวก

- คนพวกนี้ชอบคิดว่าตัวเองเป็นผู้ปกป้องความเชื่อ แต่สิ่งที่พวกเขาทำจริงๆนั้น มันเป็นการนินทาและใส่ร้ายกันต่างหาก พวกเขาดูเข้าอกเข้าใจกัน แต่ตอนจบ มันจบด้วยการทำลายซึ่งกันและกัน

- แต่สำหรับชุมชนของพระเจ้าแล้ว เราต้องเปิดตัวเองต้อนรับพระจิต ชุมชนพระเจ้าต้องประกาศพระวรสาร เพราะนี่เป็นแนวทางสำหรับพระศาสนจักร แนวทางสำหรับความคิดอ่านของเรา และเป็นแนวทางของชุมชนวัด

- ขอให้เราดูตอนที่พระเยซูทรงส่งสาวกออกไปประกาศพระวรสาร พระเยซูต้องการให้พวกเขาประกาศพระนามของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี

- ดังนั้น เราต้องอย่ากลัวความชื่นชมยินดีในพระจิต และต้องไม่ปิดตัวเอง ไม่ช่วยคนอื่น

Read more: Radio Vaticana

Comments