โป๊ปย้ำการแก้บาปไม่ใช่การไปรับโทษจากพระเจ้า

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำการไปแก้บาปไม่ใช่การไปรับการลงโทษจากพระเจ้า แต่เป็นการไปสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงให้อภัยเรา พร้อมกันนี้ ทรงชี้ ทุกคนย่อมมีด้านมืด แต่ใครที่ยังเลือกเดินบนความมืด ก็ไม่ต่างจากคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองไม่เคยทำบาปเลย


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา โดยผู้รับเชิญร่วมมิสซาวันนี้ได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สินของวาติกัน ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- การที่คนๆหนึ่งรู้สึกผิดต่อบาปที่ตนได้กระทำ จัดเป็นคุณธรรมของความถ่อมตน และยังเป็นการเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อเปิดรับการให้อภัยจากพระเจ้า

- ทุกคนย่อมมีเหตุการณ์ด้านมืดในชีวิต แต่ใครที่ยังก้าวเดินในความมืด ก็กำลังทำตัวเองให้งมงายต่อความคิดที่ว่า ตนเองไม่เคยทำบาปเลย

- ก้าวแรกที่จะยอมรับว่าเราเป็นคนบาปก็คือการเชื่อในพระเจ้า พระองค์เป็นองค์ความดีและยุติธรรม พระองค์จะอภัยโทษเรา

- การไปรับศีลอภัยบาปไม่ใช่การเดินไปรับการชำระตัวเองจากสิ่งสกปรก การไปรับศีลอภัยบาปไม่ใช่การมุ่งหน้าไปรับการทรมานหรือลงโทษ แต่มันเป็นการไปเพื่อสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยเรา ให้อภัยเราด้วยความอ่อนโยน

Comments