ปธน.อิสราเอลเชิญโป๊ปเสด็จเยือนประเทศ

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับ ชิม่อน เปเรส ประธานาธิบดีอิสราเอลที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน ทั้งนี้ เปเรส ได้ทูลเชิญพระสันตะปาปาเสด็จเยือนอิสราเอล ทั้งยังทูลเสริมว่า ตนจะไปเมืองอัสซีซี และจะสวดให้พระสันตะปาปาด้วย


สันตะสำนักออกแถลงการณ์ที่ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับและสนทนากับ ชิม่อน เปเรส ผู้นำอิสราเอลที่มาเข้าเฝ้าช่วงเที่ยงวันอังคารที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ใจความว่า "การสนทนามีขึ้น 30 นาที บรรยากาศเป็นไปแบบมิตรภาพมากๆ ผู้นำทั้งสองได้สนทนากันเกี่ยวกับปัญหาสังคมในตะวันออกกลางเป็นหลัก อาทิ ปัญหาในซีเรีย"

"โดยทาง ชิม่อน เปเรส ได้ทูลเชิญพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนอิสราเอลอย่างเป็นทางการด้วย ซึ่งเปเรสทูลพระสันตะปาปาว่า 'ผมกำลังคาดหวังจะเห็นพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม ไม่เฉพาะผมเท่านั้น แต่ประชาชนชาวอิสราเอลทั้งหมดก็หวังเช่นกัน'

"ขณะที่พระสันตะปาปาทรงกล่าวตอบว่า 'ข้าพเจ้าก็หวังจะได้ไปเยือนเช่นกัน'

"ในส่วนของการแลกเปลี่ยนของที่ระลึก เปเรส ได้ถวายพระคัมภีร์ไบเบิ้ลภาษาฮีบรูและอังกฤษแด่พระสันตะปาปาด้วย พร้อมกันนี้ ยังได้ทูลพระสันตะปาปาว่า 'ผมจะไปเมืองอัสซีซี และผมจะสวดให้พระองค์ด้วย"

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาต้อนรับ ปธน.อิสราเอล

Read More: Catholic News Service

Comments