โป๊ปฟรังซิสย้ำเยาวชน "จงกล้าสวนกระแสโลก"


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องเยาวชนกล้าดำเนินชีวิตสวนกระแสนิยม ทรงชี้ พระเจ้าเลือกเราเป็นคริสตชนเพื่อทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้กับโลก นอกจากนี้ ทรงชวนภาวนาให้ชาวบังคลาเทศที่ประสบภัยด้วย

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาโปรดศีลกำลังให้กับสัตบุรุษ 44 คน ที่มาจาก 22 ประเทศทั่วโลก พวกเขาเหล่านี้มีอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 11-55 ปี ในส่วนของมิสซานี้ มีสัตบุรุษมาร่วมกว่า 120,000 คน สำหรับใจความสำคัญบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปา ทรงเทศน์ว่า:

- พระจิตทรงนำสิ่งใหม่ๆจากพระเจ้ามาสู่ตัวเรา พระเจ้าเสด็จมาหาเราและบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นไปได้

- พระจิตจะแปรเปลี่ยนตัวเราอย่างแท้จริง และอาศัยการเปลี่ยนแปลงนี้ พระเจ้ายังทรงต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงโลกด้วย

- เมื่อใดที่เราพบกับการประจญ จำไว้! จงอย่ากลัว เราต้องมีความเข้มแข็งที่พระจิตประทานให้ เพื่อเอาชนะการประจญเหล่านั้น

- เยาวชนที่รัก ฟังนะ จงกล้าสวนกระแสโลก มันเป็นสิ่งดีต่อหัวใจของลูกเอง พวกเราคริสตชนไม่ได้ถูกเลือกให้ทำสิ่งเล็กๆ แต่พระเจ้าเลือกเราให้มาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่

หลังพิธีมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสัตบุรุษสวดทูตราชินีแห่งสวรรค์ โดยพระองค์ทรงแบ่งปันก่อนภาวนาว่า:

- ขอแม่พระช่วยเราให้มีความสนใจต่อสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสกับเรา และขอแม่พระช่วยเราให้ดำเนินชีวิต พร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าโดยอาศัยพระจิตเจ้า

- สุดท้ายนี้ ขอให้เราภาวนาเพื่อชาวบังคลาเทศที่ประสบภัยตึกถล่ม ขอพระเจ้าคุ้มครองหน่วยอาสาสมัครที่ค้นหาผู้รอดชีวิตด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาโปรดศีลกำลัง

Read more: Radio Vaticana

Comments