โป๊ปกระตุ้นคริสตชนให้สวดภาวนาเพื่อพระศาสนจักร

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกระตุ้นคริสตชนให้หมั่นสวดภาวนาเพื่อพระศาสนจักรเป็นประจำ พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติ ถ้าพระศาสนจักรหลงไปกับกระแสโลก เราก็จะไร้ความสามารถในการประกาศพระวรสาร


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- พึงระลึกว่า เราทุกคนต้องสวดภาวนาเพื่อพระศาสนจักร เราต้องสวดภาวนาเพื่อคนชรา คนป่วย เด็กและเยาวชน และบรรดาผู้ที่ถูกเบียดเบียน เพื่อพระเจ้าจะได้ประทานพละกำลังให้กับพวกเขา จะได้ไม่สูญเสียความเชื่อและความหวัง

- ความอันตรายที่สุดสำหรับพระศาสนจักรคือ ถ้าพระศาสนจักรกลายเป็น(สถาบัน)ทางโลก พระศาสนจักรก็ไม่สามารถประกาศพระวรสารได้

- พวกเราคือข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อยยากจน มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้พระศาสนจักรเจริญเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์

- พระเจ้าเท่านั้นที่จะปกป้องพระศาสนจักร ไม่ให้เป็นศาสนจักรฝ่ายโลก พระเจ้าคือผู้เดียวที่สามารถมองเห็นหน้าตาของปีศาจและเอาชนะมันได้

Read More: Radio Vaticana

Comments