บทเทศน์พระสันตะปาปาในมิสซาวันที่ 26 เม.ย. 2013


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- พวกเราส่วนมากเนี่ย ตาเป็นต้อ แต่มักจะบอกว่า "ฉันมองเห็นทุกอย่างดี" และ "ฉันไม่รู้เลยว่า ฉันทำอะไรพลาดไป"

- แต่โดยอาศัยพระเยซู เราจะได้รับการผ่าตัดและรักษา ขอให้พระเยซูเตรียมดวงตาและหัวใจของเราให้พร้อม เพื่อจะได้เห็นความงดงามของพระองค์และอาณาจักรสวรรค์ด้วย

Comments