Posts

Showing posts with the label สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2

ฟาติมาสาร : อัศจรรย์จากโป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2 ที่วาติกันรับรอง

คาดสัตบุรุษอย่างต่ำ 2 ล้านคนมาร่วมมิสซาสถาปนา "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2"

นักวิชาการยิวร่วมยินดีแต่งตั้ง "โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นบุญราศี

โป๊ปเบเนดิกต์ร่วมยินดี "โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นบุญราศี

สเปนเพิ่ม "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นองค์อุปถัมภ์งานเยาวชนโลก

วาติกันแจงเหตุจัดมิสซาสถาปนา "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" ในวันที่ 1 พฤษภาคม

ด่วน!! โป๊ปลงนามแต่งตั้ง "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" แล้ว

เตรียมย้ายหลุมศพ "โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2" เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นบุญราศี

ด่วน! สมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญลงมติให้ "โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นบุญราศีแล้ว

ฟาติมาสาร - เดือนตัดสิน “โป๊ป” เป็นบุญราศีหรือไม่ (9 ม.ค. 2011)

ด่วน!! พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้น่าเคารพแล้ว