ด่วน!! พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้น่าเคารพแล้วข่าวดีส่งท้ายปีมาจนได้ เมื่อ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงลงพระนามอนุมัติให้สถานะของ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ในกระบวนการพิจารณาเป็นบุญราศี เปลี่ยนจาก "ผู้รับใช้ของพระเจ้า" (SERVANT OF GOD) มาเป็น "ผู้ที่น่าเคารพ" (VENERABLE) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนี่เป็นตำแหน่งสุดท้าย ก่อนที่พระองค์จะได้รับการประกาศให้เป็น "บุญราศี" (BLESSED) นอกจากนี้ "สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12" ก็ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนสถานะด้วย

สำหรับการอนุมัติในครั้งนี้ มี "ผู้รับใช้ของพระเจ้า" 10 ท่าน ที่ได้รับการอนุมัติจากพระสันตะปาปา โดยนอกจาก สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 และ สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 ที่ใกล้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีแล้ว "บุญราศี แมรี่ แม็คคิลล็อป" จากออสเตรเลีย ก็เตรียมได้รับการประกาศเป็นนักบุญด้วย

อนึ่ง จากการที่ข่าวนี้ถูกประกาศออกมา สื่อมวลชนคาทอลิกต่างประเทศแทบทุกสำนัก ต่างมั่นใจว่า ค.ศ.2010 สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 น่าจะได้รับการประกาศเป็นบุญราศีอย่างแน่นอน
  

Comments