ด่วน!! โป๊ปลงนามแต่งตั้ง "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" แล้วสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงลงพระนามแต่งตั้ง "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" อย่างเป็นทางการแล้ว ในส่วนพิธีมิสซาสถาปนาบุญราศีใหม่ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2011 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดย สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะเป็นประธานถวายมิสซา

อนึ่ง สาเหตุที่ สันตะสำนัก กำหนดให้จัดมิสซาสถาปนา "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" ในวันที่ 1 พฤษภาคม เพราะวันดังกล่าว ตรงกับวันอาทิตย์ฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจ้า ซึ่งวันฉลองดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 นั่นเอง

นอกจาก สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 จะได้รับแต่งตั้งเป็นบุญราศีแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ยังทรงอนุมัติ "ผู้น่าเคารพ" อีก 2 ท่านให้เป็นบุญราศีด้วย ได้แก่ "ว่าที่บุญราศี อันโตเนีย แวร์น่า" ซิสเตอร์ชาวอิตาเลี่ยน (ค.ศ.1773-1838) และ "ว่าที่บุญราศี จูเซ็ปเป้ โตนิโอโล่" ฆราวาสชาวอิตาเลี่ยน (ค.ศ.1845-1918)

Comments