ด่วน! ลงมติอนุมัติ "บุญราศี จอห์น ที่ 23" และ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นนักบุญแล้ว

เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2013 (ตรงกับ 14.00 น. เวลาไทย) คณะพระคาร์ดินัลของสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ ได้จัดการประชุมพิจารณาประกาศการเป็นนักบุญของ "บุญราศี จอห์น ที่ 23" และ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" ซึ่งผลปรากฏว่า คณะพระคาร์ดินัลได้ลงมติเอกฉันท์เป็นที่เรียบร้อย เหลือเพียงแค่ให้ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงลงพระนามอนุมัติอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม วาติกันยังไม่ขอให้ความเห็นหรือประกาศผลการประชุม โดยย้ำว่า จะประกาศต่อเมื่อ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงลงพระนามรับรองแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะพระคาร์ดินัลของสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ ได้เสนอให้ "วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2013" เป็นวันสถาปนานักบุญใหม่ เพราะวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1965 เป็น "วันปิดสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2" ซึ่งทั้ง สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ที่ 23 และ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ได้มีส่วนร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม วันดังกล่าวขึ้นกับการตัดสินพระทัยของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เป็นสำคัญ

สำหรับอัศจรรย์ที่มีผู้ได้รับจากการวอนขอพระเจ้า ผ่าน "บุญราศี จอห์น ที่ 23" และ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" ยังไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใด

ในส่วนของความคืบหน้า "Pope Report" จะนำมารายงานให้ทราบต่อไปComments

  1. Viva i Papi ! Interdicite per noi. Che idDio ricevi la gloria attraverso voi duei.

    ReplyDelete

Post a Comment