Posts

Showing posts from April, 2018

โป๊ปฟรังซิส 'ทุกคนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ ผ่านทางการดำเนินชีวิตอยู่บนความรักและเป็นประจักษ์พยาน'

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่จำเป็นต้องเป็นสังฆราช สงฆ์ หรือนักบวช แต่เราเป็นได้ด้วยการดำเนินชีวิตในความรักและเป็นประจักษ์พยานในทุกสิ่งที่เราทำทรงชื่นชมผลลัพธ์ของการเจรจาบนคาบสมุทรเกาหลีด้วย


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดราชินีแห่งสวรรค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวว่า "เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวน กิ่งก้านใดในเราที่ไม่เกิดผล พระองค์จะทรงตัดทิ้ง กิ่งก้านใดที่เกิดผล พระองค์จะทรงลิด เพื่อให้เกิดผลมากขึ้น"

พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันว่า "เราต้องดำรงอยู่ในพระเจ้า เพื่อจะได้พบกับความกล้าที่จะก้าวออกจากตัวเอง ก้าวออกจากมุมสุขสบายของเรา (Comfort Zone) และก้าวออกจากที่แคบๆ ที่เป็นเกราะป้องกันเรา

"การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้เรียกร้องว่าเราต้องเป็นพระสังฆราช เป็นพระสงฆ์ หรือเป็นนักบวช แต่เราถูกเรียกมาเพื่อเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการดำเนินชีวิตพร้อมกับความรักและเป็นประจักษ์พยานในทุกสิ่งที่เราทำ

"ทุกกิจการที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นงาน …

โป๊ปฟรังซิส 'พระศาสนจักรจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ ถ้าปราศจากความรัก'

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระศาสนจักรจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ ถ้าปราศจากความรัก แต่ทั้งนี้ต้องเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้เหมือนที่พระเยซูทรงสอน ทรงเตือน พระศาสนจักรเป็นผู้รับใช้ แต่ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่และอย่าทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เพราะผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือพระเยซูผู้ทรงเป็นนายของเรา
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงล้างเท้าบรรดาศิษย์ในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "พระวรสารวันนี้ประกอบไปด้วยความจริงสามประการที่เป็นรากฐานให้พระศาสนจักร ได้แก่ พระเยซูทรงสอนเราเรื่องความรักผ่านทางศีลมหาสนิท พระองค์ทรงสอนเราให้รับใช้ผ่านทางการล้างเท้าบรรดาศิษย์ และ ไม่มีผู้รับใช้คนไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านายของตัวเอง

"บัญญัติประการแรกคือความรัก มันไม่ใช่แค่จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง เพราะพระเยซูทรงทำยิ่งไปกว่านั้น นั่นคือ จงรักกันและกันเหมือนที่เรารักท่าน รักแบบไม่มีข้อแม้ ถ้าปราศจากสิ่งนี้ พระศาสนจักรจะไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เลย พระศ…

โป๊ปฟรังซิส 'การทรงตัวของพระศาสนจักรเหมือนจักรยาน ไม่เคลื่อนที่ ก็ล้มแน่นอน'

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ การทรงตัวของพระศาสนจักรเป็นเหมือนรถจักรยาน ถ้าไม่เคลื่อนไปข้างหน้า เราจะล้มลงแน่นอน ทรงสอน เป็นพระจิตที่ประทานสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในพระศาสนจักร เราอย่าทำตัวเป็นพวกแยกแยะไม่เป็นเหมือนพวกธรรมาจารย์ คนเหล่านั้น ไร้ความสามารถในการแยกแยะ "เครื่องหมายแห่งกาลเวลา" คนพวกนี้ตกเป็นทาสของความคิดเดิมๆ เวลาเจอสิ่งใหม่ๆ เขาจะมองว่ามันคือภัยคุกคามทันที ทรงย้ำ เราต้องเปิดใจและปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆ แต่การจะรับสิ่งใหม่ๆ สิ่งนั้นต้องมาจากพระเจ้า เราจะรู้ได้ว่ามันมาจากพระเจ้า ก็เมื่อเราให้พระจิตเป็นศูนย์กลางของชีวิต และเมื่อนั้น เราจะรู้จักเครื่องหมายของกาลเวลาว่านี่คือของประทานจากพระเจ้า
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือกิจการอัครสาวก เป็นเหตุการณ์หลังความตายของสตีเฟ่น ซึ่งทำให้บรรดาศิษย์กระจัดกระจายไป พวกเขาไปถึงแคว้นฟีนีเซีย เกาะไซปรัส และเมืองอันทิโอ๊ก บารนาบัสถูกส่งไปที่เมืองอันทิโอ๊กอันเป็นเมืองแรกที่บรรดาศิษย์ได้รับชื่อว่า "คริสตชน" เป็นครั้งแ…

Happy Feast Day Pope Francis

Image
วันนี้ 23 เมษายน ระลึกถึงนักบุญจอร์จ หรือ "ฆอร์เค่" ในภาษาสแปนิช

นี่คือนามนักบุญของ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส นั่นเอง (ฆอร์เค่ มาริโอ แบร์โกโญ่)

ว่าแล้วก็ขอ Happy Feast Day แด่พระสันตะปาปาด้วยครับ

โป๊ปฟรังซิสบวชสงฆ์ใหม่ 'อย่าเหน็ดเหนื่อยที่จะเป็นคนเมตตาต่อประชากรของพระเจ้า'

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงบวชสงฆ์ใหม่ 16 คน ในจำนวนนี้ มีชาวเมียนมาและเวียดนามด้วย ทรงสอน สงฆ์ต้องอย่าเหนื่อยกับการมีเมตตา จงคิดถึงบาปของตัวเองที่พระเยซูยกโทษให้ แล้วจงทำดังนี้กับบรรดาสัตบุรุษด้วย ทรงเตือนสติ งานของการเป็นสงฆ์แห่งพระคริสตเจ้า ต้องทำให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ไม่ใช่ทำเพื่อความพอใจของตนเองหรือมนุษย์หน้าไหนทั้งสิ้น 


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาบวชสงฆ์ใหม่ 16 คน ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน มิสซานี้ ยังเป็นวันภาวนาเพื่อกระแสเรียกอีกด้วย สำหรับสงฆ์ใหม่ 16 คน มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ 5 คนจากอิตาลีและสังกัดสังฆมณฑลโรม, 3 คนเป็นชาวอินเดีย นอกนั้นมาจาก เมียนมา, เวียดนาม, โครเอเชีย, โคลอมเบีย, เอล ซัลวาดอร์, มาดากัสการ์, โรมาเนีย และ เปรู

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงสอนสงฆ์ใหม่ 16 คนว่า "ลูกชายเหล่านี้ได้รับกระแสเรียกให้เป็นพระสงฆ์ ดังนั้น ขอให้เราไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนว่าการอภิบาลใดบ้างที่พวกเขาจะถูกยกถวายในพระศาสนจักร อย่างที่เราทราบกัน พระเยซูคือมหาสมณะผู้สูงสุดในพันธสัญญาใหม่ แต่ในพระองค์เอง ก…

รอยืนยัน! โป๊ปฟรังซิสจะย้ายพิธีแห่ศีลฯ ไปจัดที่สังฆมณฑลรอบกรุงโรมแทนมหาวิหารลาเตรัน

Image
Pope Report ได้รับอีกหนึ่งรายงานข่าวที่น่าเชื่อถือได้จากกลุ่มเพื่อนนักข่าวสายวาติกัน นั่นคือ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสั่งเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะจัดมิสซาวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า และแห่ศีลมหาสนิทของพระองค์ จากเดิมที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ พิธีนี้จะจัดที่มหาวิหารนักบุญจอห์น ลาเตรัน และจะแห่ศีลมหาสนิทไปยังมหาวิหารซานตา มารีอา มาจจอเร่ กรุงโรม

แต่ปีนี้ วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018 (ถ้าสายข่าวของผมไม่พลาด ... ซึ่งไม่ค่อยพลาดอยู่แล้ว) พิธีมิสซาและการแห่ศีลมหาสนิทจะจัดที่อาสนวิหารของสังฆมณฑลออสเตีย (Ostia เป็นสังฆมณฑลที่อยู่รอบกรุงโรม ... ไม่ใช่ประเทศออสเตรีย)

ส่วนปีต่อไป สถานที่จะเวียนกันไป ภายในสังฆมณฑลต่างๆ รอบๆ สังฆมณฑลโรม ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ทรงกระทำ

ปีที่แล้ว หากใครติดตามข่าวกันมาตลอด ก็พอจะทราบว่า พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสั่งให้ย้ายวันจัดมิสซาวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า และแห่ศีลมหาสนิทที่พระองค์จะถวาย จากปกติ จะจัดตามธรรมเนียมปฏิบัติในวันพฤหัสบดี มาเป็น "วันอาทิตย์" ด้วยเหตุผลที่ว่า "จัดวันพฤหัส ก…

โป๊ปฟรังซิส 'การประกาศข่าวดีที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการนั่งสบายๆ บนโซฟา'

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกระตุ้นคาทอลิกให้ลุกขึ้นและก้าวออกไปประกาศข่าวดี เพราะการประกาศข่าวดีที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการนั่งสบายๆ บนโซฟา แต่มันต้องลงมือทำอย่างร้อนรน ทรงย้ำอีกครั้ง การประกาศข่าวดีไม่ใช่การบังคับคนอื่นเปลี่ยนศาสนา


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือกิจการอัครสาวก เป็นเหตุการณ์ที่ฟิลิปประกาศข่าวดี ตามคำสั่งของพระจิตและทูตสวรรค์ที่กล่าวว่า "จงลุกขึ้น จงตามไป และจงทำสิ่งนี้ทันที"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "เหตุการณ์ในหนังสือกิจการอัครสาวกตอนนี้ กระแสลมของการเบียดเบียนคริสตชนยุคแรกเริ่มได้พัดพาบรรดาอัครสาวกให้กระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยูเดีย หรือซามาเรีย มันเปรียบเหมือนลมที่พัดใส่เมล็ดพืชนั่นแหละ มันพัดพาและหว่านเมล็ดนั้นไปตามที่ต่างๆ เรื่องนี้เกิดกับกลุ่มคริสตชนยุคแรกเริ่มเช่นกัน พวกเขาไปทุกที่ด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา และพวกเขาก็ได้หว่านเมล็ดพันธุ์นี้ต่อไป นับตั้งแต่เกิดกระแสลมของการเบียดเบียน บรรดาอัครสาวกก็นำการประกาศข่าวดีไปยังท…

เผยวันสถาปานักบุญของ "โป๊ป เปาโล ที่ 6 และอัครสังฆราชโรเมโร่"

Image
Pope Report ได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จากกลุ่มนักข่าวสายวาติกันเมื่อครู่นี้ว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส จะสถาปนานักบุญใหม่ 2 องค์ซึ่งเป็นบุคคลในภาพ นั่นคือ "บุญราศี เปาโล ที่ 6" และ "บุญราศี ออสการ์ โรเมโร่" พระอัครสังฆราชมรณสักขีของเอล ซัลวาดอร์ ซึ่งถูกลอบยิงระหว่างถวายมิสซา 

พิธีมิสซาสถาปนานักบุญใหม่ จะจัดขึ้นวันที่ 14 ตุลาคม 2018

ส่วนการประกาศอย่างเป็นทางการจากวาติกัน จะประกาศในวันที่ 19 พฤษภาคม 2018 ซึ่งพระสันตะปาปา ฟรังซิส จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการของสมณกระทรวงเพื่อการประกาศการเป็นนักบุญ ในวันดังกล่าว

ข่าวนี้ Pope Report คิดว่าไม่น่าผิดพลาด เพราะนักข่าวสายวาติกันกลุ่มนี้ คือกลุ่มที่แจ้งเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 รวมถึงซิสเตอร์เทเรซาแห่งกัลกัตต้า เป็นนักบุญ ให้กับผมนั่นเอง (ความแม่นยำ 99%)

Domine, quo vadis? และกลับมาเพื่อปิด Pope Report ด้วยตัวเอง

Image
สวัสดีผู้อ่าน Pope Report อย่างเป็นทางการครับ

หลังจากหยุดพัก (Sabbatical) มาเกือบ 1 ปี ก็ได้เวลากลับมาทำข่าวพระสันตะปาปาในรูปแบบภาษาไทยที่ตัวเองเริ่มไว้เมื่อปี 2002 จนถึงวันนี้ปี 2018 ก็ 16 ปีพอดี

หลายท่านคงสงสัยและยังไม่ทราบว่า ช่วงที่หายไปเกือบ 1 ปี เกิดอะไรขึ้น ทำไมผมหยุดไปเลย คำตอบหลักๆ มีสองอย่าง 

หนึ่ง 90% >> ผมทุ่มสมาธิทั้งหมดให้กับบริษัทที่ผมกับเพื่อนตั้งขึ้นมาเมื่อกลางปี 2016 ผมให้เวลาแทบทั้งหมด (จนดึงเวลาตอนกลางคืนของ Pope Report ไปด้วย) เพื่อสร้างบริษัทให้ไปได้อย่างราบรื่น จนถึงปัจจุบัน บริษัทยืนได้ด้วยตัวเอง ทุกอย่างไปได้ดีมากๆ

สอง 10% >> หลายท่านอาจยังไม่ทราบ ภรรยาผมเพิ่งคลอดลูกชายคนที่ 2 เมื่อวันคริสต์มาสปีที่แล้ว ช่วงที่หายไป ก็เพราะกลางคืน ลูกคนที่สองยังไม่นอนยาวๆ กว่าจะหลับได้ บางทีผมก็ง่วงจนจะสลบแล้ว ทำให้ไม่มีพลังมาทำ Pope Report (นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมช่วงนี้ Pope Report มารายงานข่าวดึกมาก หลัง 5 ทุ่มไปแล้ว เพราะผมต้องรอให้ลูกสองคนหลับก่อนนั่นเอง)

ช่วงที่หยุดไป ผมเคยคิด "จะเลิกไปเลย" เพราะคิดว่าทำบริษัทของตัวเองแล้ว คงไม่มีเวลาให้ Pope Report แ…

โป๊ปฟรังซิส 'พ่อแม่ต้องสอนลูกทำเครื่องหมายกางเขนให้ถูกต้อง'

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเชิญชวนพ่อแม่สอนลูกทำเครื่องหมายกางเขนให้ถูกต้อง นี่คือเครื่องหมายที่เด่นชัดของคริสตชนและสะท้อนตัวตนของเรา ทรงสอน การตั้งชื่อนักบุญให้กับลูกตอนรับศีลล้างบาปก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะนี่คือการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ตัวตนของลูกด้วย 


ช่วงสายวันพุธที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนในหัวข้อศีลล้างบาป พร้อมเชิญชวนบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองสอนลูกหลานให้ทำเครื่องหมายสำคัญกางเขนให้ถูกวิธี

พระสันตะปาปาตรัสว่า "พระสงฆ์และพ่อแม่ทำเครื่องหมายกางเขนบนตัวลูกระหว่างพิธีโปรดศีลล้างบาป เพื่อแสดงออกถึงตราประทับของพระคริสตเจ้าบนตัวของคนที่กำลังเป็นของพระองค์ นี่ยังเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงพระหรรษทานของพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ผู้ทรงชนะ(บาปและความตาย) เพื่อเราผ่านทางไม้กางเขนของพระองค์

"พ่อจึงอยากเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และพ่อแม่ทูลหัว ให้สอนเด็กๆ ให้ทำเครื่องหมายนี้อย่างถูกต้อง เพราะถ้าพวกเขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก พวกเขาจะทำเครื่องหมายนี้ได้ถูกต้องเ…

โป๊ปฟรังซิส 'พระศาสนจักรต้องการประกาศก ไม่ได้ต้องการนักวิจารณ์ที่ติอย่างเดียว'

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ พระศาสนจักรอยากให้เราเป็นประกาศก ไม่ใช่นักวิจารณ์ที่ติไปเรื่อยและไม่เคยยินดีกับเรื่องใดๆ เพราะคนแบบนี้ ไม่ใช่ประกาศก ทรงย้ำ ประกาศกตัวจริงคือคนที่พูดความจริง รู้จักจังหวะตำหนิสั่งสอน พร้อมร่ำไห้เมื่อเห็นคนอื่นทำผิด และสำคัญสุด รู้จักวิธีมอบความหวังให้กับคนอื่น 


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือกิจการอัครสาวก เป็นเหตุการณ์ที่สตีเฟ่นถูกชาวยิวทุ่มหินเข้าใส่จนถึงแก่ความตาย เพราะเขาพูดความจริง จนทำให้ประชาชน ผู้อาวุโส และธรรมาจารย์ ขุ่นเคืองใจแบบสุดๆ

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "คนเหล่านี้ไม่เปิดใจ พวกเขาไม่ต้องการรับฟังสตีเฟ่น และพวกเขาไม่จดจำประวัติศาสตร์ของอิสราเอล(ว่าเคยเบียดเบียนประกาศกอย่างไรบ้าง) พระเยซูก็เหมือนกับบรรพบุรุษประกาศกที่พวกเขาเคยเบียดเบียน เมื่อประกาศกพูดความจริงและความจริงไปโดนใจคนเหล่านี้ หรือความจริงไปทำให้หัวใจของพวกเขาเปิดออกและมันกลายเป็นหิน พวกเขาจึงโกรธและการลงมืออย่างโหดร้ายจึงเกิดขึ้น นี่แหละชีวิตที่ต้องตายของประกาศก

โป๊ปฟรังซิส 'เราติดตามพระเยซูเพราะหวังผลประโยชน์หรือเปล่า'

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงตั้งคำถาม "เราติดตามพระเยซูเพราะหวังผลประโยชน์หรือเปล่า" เราต้องอย่าเป็นแบบประชาชนที่ติดตามพระเยซู เพราะอยากเห็นพระองค์ทำอัศจรรย์ทวีขนมปังและปลา จนทำให้พวกเขากินอาหารอิ่มท้อง แต่จงติดตามพระเยซูแบบ "นักบุญสตีเฟ่น" ที่ไม่เคยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาว่ามันคุ้มหรือไม่ 


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือกิจการอัครสาวก เป็นเหตุการณ์ที่สตีเฟ่นทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชน ทำให้ชาวยิวบางคนไม่พอใจและจับกุมเขาไปที่สภาซันเฮดริน ส่วนพระวรสารวันนี้ ประชาชนต้องการให้พระเยซูเป็นกษัตริย์หลังจากพระองค์ทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปังและปลา แต่พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า "ท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ แต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่ม"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "ประชาชนบางกลุ่มแสวงหาพระเยซูเพื่อให้รู้สึกว่า พระวาจาของพระองค์เข้าไปในจิตใจของเขา นั่นคือเข้าไปในความเชื่อ แต่ก็มีบางส่วนที่สนใจแค่ว่าอยากเห็นอัศจ…

โป๊ปฟรังซิสให้เด็กมากระซิบข้างหู หลังจากตื่นเต้นจนพูดออกไมโครโฟนไม่ได้

Image
ตอนนี้ (23.00 น. เวลาไทย) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปอภิบาลและถวายมิสซาให้สัตบุรุษวัดซาน เปาโล เดลล่า โครเช ในกรุงโรม ก่อนเริ่มมิสซา พระสันตะปาปาทรงพบและพูดคุยกับทุกคน หนึ่งในนั้นคือ "มานูเอล" เด็กน้อยผู้น่าสงสารคนนี้ ที่ยกมือขึ้นถามคำถามพระสันตะปาปา แต่เอาเข้าจริง มานูเอลเกิดอาการพูดไม่ออกและเริ่มน้ำตาไหล

พระสันตะปาปาจึงตรัสกับเขาว่า 'พูดมาเลย'

มานูเอล 'ไม่ครับ ผมพูดไม่ออก'

พระสันตะปาปา 'งั้นเดินมานี่ มากระซิบข้างหูพ่อ'

มานูเอลเดินขึ้นไปกระซิบ และกอดพระสันตะปาปา

จากนั้น พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันทุกคนว่า 'เมื่อกี้ พ่อขออนุญาต มานูเอล แล้วว่า ขอแบ่งปันคำถามที่เขาถามให้ทุกคนรู้ได้ไหม มานูเอลบอกว่าได้ พ่อจะขอเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนกันนะ

'มานูเอลบอกว่า พ่อของเขาเสียชีวิตแล้ว แต่เขาอยากรู้ว่า พ่อของเขาอยู่บนสวรรค์ไหม เพราะพ่อของมานูเอลไม่ได้รับศีลล้างบาป แต่เป็นคนดี ... พ่อ(พระสันตะปาปา) จึงตอบเขาไปว่า พ่อของเธออาจไม่มีพระพรแห่งความเชื่อ แต่เขามีลูกที่ได้รับศีลล้างบาปนะ หัวใจของพระเจ้าจะเป็นแบบไหนล่ะสำหรับพ่อที่มีลูกแบบนี้'

โป๊ปฟรังซิส 'การทำร้ายร่างกายตัวเองหรือผู้อื่นคือการทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย'

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การทำร้ายร่างกายของตนหรือของผู้อื่นคือการทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย เพราะร่างกายคือของขวัญล้ำค่าจากพระเจ้าที่ประทานให้มนุษย์ ทรงชี้ ร่างกายสามารถเป็นเครื่องมือหรือถูกใช้เป็นโอกาสทำบาป แต่บาปไม่ได้เกิดจากร่างกาย บาปเกิดจากความอ่อนแอทางจริยธรรมของเราต่างหาก ทรงเชิญชวนทุกคนร่วมกันภาวนาอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อขอพระเจ้าโปรดประทานสันติภาพให้กับซีเรีย


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดราชินีแห่งสวรรค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อหน้าศิษย์ แต่พวกเขาตกใจคิดว่าเห็นผี พระเยซูจึงให้พวกเขาดูมือและเท้าว่าเป็นพระองค์เองจริงๆ ก่อนจะตรัสว่า "จงคลำตัวเราดูเถิด ผีไม่มีเนื้อ ไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามี"

พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า "พระเยซูตระหนักดีว่าบรรดาศิษย์สงสัยที่ได้เห็นพระองค์ พวกเขาตกใจเพราะความจริงแห่งการกลับคืนชีพจากความตายเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึง พวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่เห็นคือผี แต่พระเยซูผู้เสด็จกลับคืนชีพไม่ใช่ผี  พระองค์ทรงเป็นมนุษย…

เหยื่อสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศในชิลีตอบรับคำเชิญโป๊ปให้มาพบและรับฟังคำขอโทษ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเชิญ 3 แกนนำของกลุ่มเรียกร้องให้ลงโทษสงฆ์คาทอลิกล่วงละเมิดทางเพศในชิลี มาพบเพื่อกล่าวคำขอโทษเป็นการส่วนตัว โดยพระสันตะปาปาทรงให้พวกเขาพักในหอพักซานตา มาร์ธา ซึ่งเป็นที่พักเดียวกับพระองค์ตลอดระยะเวลาที่มาเยือนด้วย

สำนักข่าวเอพี รายงานบทสัมภาษณ์ ฮวน การ์ลอส ครูซ หนึ่งในผู้รอดจากการเป็นเหยื่อสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศในชิลี และยังเป็นหนึ่งในสามแกนนำของกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ ครูซ กล่าวว่า ตนและเพื่อนแกนนำได้ตอบรับคำเชิญจากพระสันตะปาปาให้เดินทางมายังกรุงโรมและเข้าพักที่หอพักซานตา มาร์ธา ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2018 เพื่อจะได้พบกับพระสันตะปาปาและรับฟังคำขอโทษจากพระองค์เป็นการส่วนตัว ต่อกรณีที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส เคยกล่าวปกป้อง พระสังฆราช ฮวน บาร์รอส ผู้ไม่ยอมลงโทษสงฆ์ในความดูแลของตนที่ได้ก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศ

ครูซได้ย้ำกับสำนักข่าวเอพีว่า ตนและเพื่อนแกนนำ จะไม่ยอมให้วาติกันใช้การพบกับพระสันตะปาปาในครั้งนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการประชาสัมพันธ์เด็ดขาด แต่ตนตั้งใจจะใช้โอกาสนี้ ทูลพระสันตะปาปาถึงความโหดร้ายของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมไปถึงความชั่วร้ายของการปกปิด…

โป๊ปฟรังซิสขอโทษชาวชิลีสำหรับความผิดพลาดร้ายแรงในการวินิจฉัยคดีสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอโทษชาวชิลี และยอมรับว่าพระองค์ "ทำพลาดอย่างร้ายแรง" จากการพูดปกป้องสังฆราชที่ไม่จัดการสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศทรงยอมรับ ตอนนั้นตัดสินว่าสังฆราชคนนี้ไม่ผิด เพราะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน แต่หลังจากกระแสสังคมในชิลีกดดันหนัก จึงได้มีการสอบสวนใหม่อีกรอบ ความจริงจึงปรากฏทรงคาดหวังจะได้กล่าวคำขอโทษต่อเหยื่อสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศแบบเป็นการส่วนตัวด้วยสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเขียนจดหมายถึงบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกชาวชิลี โดยทรงยอมรับ "ความผิดพลาด" ที่พระองค์เคยปกป้อง พระสังฆราช ฮวน บาร์รอส ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ หลังจากที่พระสังฆราชคนนี้ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือสงฆ์ในความดูแลของตนให้รอดพ้นจากการดำเนินคดีเรื่องล่วงละเมิดทางเพศ

พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงระบุในจดหมายว่า พระองค์วินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นโดยขาดข้อมูลรอบด้านและไม่น่าเชื่อถืออย่างเพียงพอ ผลจากการที่พระสันตะปาปาออกมาปกป้อง พระสังฆราช บาร์รอส ทำให้คาทอลิกชาวชิลีไม่พอใจอย่างมาก จนทำให้มิสซาที่พระสันตะปาปาถวายในการเสด็จเยือนชิลี มีคนมาร่วมน้อยมาก

หลังจากความไม่พอใจของชาวชิลีพุ่งถึงขึดสุด พระสันตะปาปา…