เผยวันสถาปานักบุญของ "โป๊ป เปาโล ที่ 6 และอัครสังฆราชโรเมโร่"

พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ทรงต้อนรับ พระอัครสังฆราช ออสการ์ โรเมโร่ 

Pope Report ได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จากกลุ่มนักข่าวสายวาติกันเมื่อครู่นี้ว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส จะสถาปนานักบุญใหม่ 2 องค์ซึ่งเป็นบุคคลในภาพ นั่นคือ "บุญราศี เปาโล ที่ 6" และ "บุญราศี ออสการ์ โรเมโร่" พระอัครสังฆราชมรณสักขีของเอล ซัลวาดอร์ ซึ่งถูกลอบยิงระหว่างถวายมิสซา 

พิธีมิสซาสถาปนานักบุญใหม่ จะจัดขึ้นวันที่ 14 ตุลาคม 2018

ส่วนการประกาศอย่างเป็นทางการจากวาติกัน จะประกาศในวันที่ 19 พฤษภาคม 2018 ซึ่งพระสันตะปาปา ฟรังซิส จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการของสมณกระทรวงเพื่อการประกาศการเป็นนักบุญ ในวันดังกล่าว

ข่าวนี้ Pope Report คิดว่าไม่น่าผิดพลาด เพราะนักข่าวสายวาติกันกลุ่มนี้ คือกลุ่มที่แจ้งเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 รวมถึงซิสเตอร์เทเรซาแห่งกัลกัตต้า เป็นนักบุญ ให้กับผมนั่นเอง (ความแม่นยำ 99%)