Posts

โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูไม่ได้ชำระจิตใจของเราด้วยการทุบตี"

โป๊ปฟรังซิส: "การถวายบูชาที่เที่ยงแท้คือความสอดคล้องระหว่างมิสซากับชีวิตของเรา"

โป๊ปฟรังซิส: "หน้าที่หลักของพระศาสนจักรไม่ใช่ประณาม แต่ต้องช่วยเหลือทุกคน"

โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องประกาศพระวรสารให้คนที่รับศีลล้างบาป แต่หลงลืมพระเจ้าไปแล้ว"

โป๊ปฟรังซิส: "จิตตารมย์ทางโลกจะทำให้หัวใจของเราตายด้านไร้ความรู้สึก"

โป๊ปฟรังซิส: "ลูกหลานที่ไม่ดูแลพ่อแม่และผู้สูงอายุ ถือเป็นบาปหนัก"

หัวหน้าบอดี้การ์ดพระสันตะปาปายอมรับคำขู่ ISIS เป็นเรื่องจริง แต่พร้อมป้องกันเสมอ

โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้ารักคนบาปที่สำนึกมากกว่านักบุญจอมปลอมที่แสร้งทำตัวศักดิ์สิทธิ์"

โป๊ปฟรังซิส: "ก้าวแรกของการเป็นคริสตชนคือต้องตัดสินตัวเอง ไม่ใช่ตัดสินคนอื่น"

โป๊ปฟรังซิส: "ความรักสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ ขอแค่เราเชื่อในพระเจ้า"