โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องประกาศพระวรสารให้คนที่รับศีลล้างบาป แต่หลงลืมพระเจ้าไปแล้ว"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ เราต้องประกาศพระวรสารให้คนที่ไม่รู้จักพระเยซู เช่นเดียวกับคนที่ได้รับศีลล้างบาป แต่ลืมพระเจ้าไปแล้วเนื่องจากตัดพระเจ้าออกจากชีวิตและไปยึดติดจิตตารมย์ทางโลก ทรงให้กำลังใจกลุ่มวิถีคริสตชนในการทำหน้าที่แพร่ธรรม พร้อมเตือนสติ ต้องนบนอบและเชื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า พร้อมกันนี้ พระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ และสัตบุรุษชาวไทย ก็มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาพร้อมกลุ่มวิถีคริสตชนด้วย

ช่วงสายวันศุกร์ที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับและให้โอวาทแก่กลุ่มวิถีคริสตชน ซึ่งส่วนมากเป็นครอบครัวคาทอลิกกว่า 200 ครอบครัวที่ถูกส่งออกไปแพร่ธรรมในสังคมที่ไม่สนใจพระเจ้า การเข้าเฝ้านี้จัดในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน พระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ และสัตบุรุษชาวไทย ก็ไปเข้าเฝ้าด้วย นอกจากนี้ พระอัครสังฆราช แอนโทนี่ ฟิชเชอร์ พระอัครสังฆราชแห่งซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก็มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาด้วยเช่นกัน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ตรัสให้โอวาทสมาชิกกลุ่มวิถีคริสตชนว่า "ขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ร่วมกันในวันนี้ พ่อปรารถนาจะเติมเต็มพันธกิจด้วยการยืนยันความเป็นพี่น้องกันในความเชื่อกับพวกท่าน อาศัยการแสดงออกผ่านทางการมารวมกันในวันนี้ พวกท่านปรารถนาจะให้ผู้สานงานต่อจากนักบุญเปโตร (หมายถึงพระสันตะปาปา) ได้ยืนยันเสียงเรียกจากพวกท่าน ได้สนับสนุนพันธกิจของพวกท่าน และได้อวยพรพระพรอันหลากหลายในหมู่พวกท่าน

"และในวันนี้เช่นกัน พ่อขอร่วมยืนยันเสียงเรียกของท่าน ขอสนับสนุนพันธกิจของพวกท่าน และขอร่วมอวยพรพระพรอันหลากหลายในหมู่พวกท่าน พ่อไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ เพราะ กีโก้ จ่ายเงินให้พ่อนะ! (พระสันตะปาปาตรัสพร้อมชี้นิ้วไปที่ กีโก้ อาเกวโร่ ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิถีคริสตชน ทำให้ทุกคนปรบมือหัวเราะชอบใจ) เปล่าเลย! พ่อทำสิ่งเหล่านี้เพราะพ่อต้องการจะทำ พวกท่านจะก้าวเดินอยู่ในพระนามของพระคริสตเจ้าและนำพระวรสารของพระองค์ไปประกาศให้โลกรู้ พระคริสตเจ้าทรงอยู่ข้างหน้าท่าน พระองค์ทรงเดินร่วมทางไปกับพวกท่าน พระคริสตเจ้าจะทรงนำการเติมเต็มมาสู่ความรอดพ้นจากบาปที่พวกท่านได้เป็นผู้ถืออยู่ (เพื่อมอบให้ทุกคน)

"พ่อมักพูดเสมอว่า กลุ่มวิถีคริสตชนทำงานได้ดีมากๆ ให้กับพระศาสนจักร และพ่อก็ต้องขอขอบคุณ กีโก้ อาเกวโร่, การ์เมน เอร์นานเดซ และ คุณพ่อมาริโอ เปซซี่ 3 กำลังหลักของกลุ่มวิถีคริสตชน เป็นอย่างมากสำหรับพันธกิจที่พวกท่านทำอยู่ในสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วโลก

"พ่ออยากบอกว่า พ่อมีความยินดีมากๆ ที่ได้ยินครอบครัวของพวกท่านเต็มใจที่จะออกไปประกาศพระวรสารตามที่พระคริสตเจ้าทรงขอร้อง พ่อยังอยากจะกล่าวซ้ำอีกครั้งถึงหน้าที่ของการเป็นครอบครัวธรรมทูตที่จะประกาศพระวรสารให้กับคนที่ไม่ได้เป็นคริสตชนซึ่งไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซู เช่นเดียวกับคนที่ได้รับศีลล้างบาป แต่หลงลืมความเชื่อในพระเจ้าเนื่องจากการดำเนินชีวิตที่ตัดพระเจ้าออกจากชีวิตและยึดติดจิตตารมย์ทางโลก

"พ่อขอบคุณครอบครัวธรรมทูตทุกครอบครัว กลุ่มคริสตชนเหล่านี้มีหน้าที่สำคัญในการทำให้สารนี้เป็นที่ประจักษ์ชัด ว่าแต่ สารที่ว่านี้คืออะไรกัน? คำตอบคือ 'พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพ พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ และพระคริสตเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเรา!'

"กลุ่มวิถีคริสตชนตั้งอยู่บนมิติ 3 อย่างของพระศาสนจักร นั่นคือ พระวาจาของพระเจ้า พิธีกรรม และหมู่คณะ ดังนั้น การนบนอบเชื่อฟังและการรับฟังพระวาจาของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง, การร่วมมิสซาแบบเล็กๆ ในหมู่คณะหลังจากการสวดทำวัตรวันอาทิตย์, การสวดพร้อมกันในครอบครัวทุกวันอาทิตย์กับลูกๆ และแบ่งปันความเชื่อแก่กัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อเกิดของพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้อย่างล้นเหลือต่อพวกท่าน เช่นเดียวกับ กระแสเรียกอย่างล้นหลามในการเป็นพระสงฆ์และนักบวช

"สุดท้ายนี้ พ่อขอให้กำลังใจสมาชิกทุกคนของกลุ่มวิถีคริสตชนในการเดินหน้าทำพันธกิจของตน และขอให้พวกท่านมอบความวางใจไว้กับพระเยซูและแม่พระ ขอพระเจ้าเดินเคียงข้างพวกท่าน จงก้าวต่อไป! เอาล่ะ พ่อจะอวยพรพวกท่านเป็นการปิดท้าย" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบกลุ่มวิถีคริสตชน

Read More: Vatican Radio


Comments