โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูไม่ได้ชำระจิตใจของเราด้วยการทุบตี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พระเยซูไม่ได้ชำระจิตใจของเราด้วยการทุบตี แต่พระองค์ทรงชำระจิตใจของเราที่เป็นพระวิหารของพระเจ้าด้วยความอ่อนโยน ด้วยความเมตตา และด้วยความรัก ทรงย้ำ คริสตชนต้องยอมให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตและจิตใจของเรา พร้อมกันนี้ ทรงขอบคุณสตรีทุกคนเนื่องในโอกาส "วันสตรีสากล" ด้วยช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 50,000 คน พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงขับไล่พวกพ่อค้าออกจากพระวิหาร พร้อมตรัสกับพวกนั้นว่า อย่าทำบ้านของพระบิดาให้เป็นตลาด

พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "คำพูดของพระเยซูที่พระองค์บอกว่า จะทำลายพระวิหารนี้และสร้างขึ้นใหม่ภายใน 3 วัน เราทราบอยู่แล้วว่า พระองค์ทรงหมายถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ชีพ นี่คือการหมายถึงความสว่างของการเสด็จกลับคืนชีพของพระองค์ พระเยซูทรงกล่าวแบบนี้ เพราะอาศัยตัวพระองค์เองและการเสด็จกลับคืนชีพ จะได้กลายเป็นสถานที่พบกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

"ตลอดเทศกาลมหาพรต พวกเราเตรียมตัวสำหรับเทศกาลปาสกา เมื่อเราได้รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาป พ่อจึงอยากเรียกร้องพวกเราแต่ละคนให้ติดตามพระเยซู เพื่อที่เราจะได้พบกับพระเจ้าในตัวเราและผ่านทางการเป็นประจักษ์พยานของเรา

"อย่างไรก็ตาม การทำสิ่งเหล่านี้ได้ เราต้องถามตัวเองว่า เราให้พระเจ้าเข้ามาชำระใจของเราให้บริสุทธิ์หรือเปล่า เรายอมให้พระองค์ชำระล้างการบูชาวัตถุสิ่งของที่เราทำหรือไม่ อาทิ ทัศนคติแห่งความโลภ การอิจฉา พวกจิตตารมย์ทางโลก การริษยา ความเกลียดชัง และพวกนิสัยขี้นินทาคนอื่น พระเยซูไม่ได้ชำระล้างจิตใจของเราด้วยการทุบตี แต่พระองค์ทรงชำระพระวิหารในตัวเราด้วยความอ่อนโยน ด้วยความเมตตา และด้วยความรัก

"ในทุกมิสซาที่เราร่วมเฉลิมฉลองด้วยความเชื่อ ได้ทำให้เราเจริญเติบโตประหนึ่งเป็นพระวิหารทรงชีวิตของพระเจ้า ... ดังนั้น ขอให้เรายอมให้พระองค์ทรงเข้ามาในชีวิตของเรา เข้ามาสู่ครอบครัวของเรา และเข้าสู่จิตใจของเราด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสสอน

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทายเป็นพิเศษไปยังผู้หญิงทุกคน เพราะวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็น "วันสตรีสากล" พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบคุณบรรดาสตรีที่ทำหน้าที่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าและทำงานรับใช้พระศาสนจักรเสมอมา เฉพาะอย่างยิ่ง หน้าที่การให้กำเนิดบุตรของตน

Read More: Vatican Radio

Comments