โป๊ปฟรังซิส: "หน้าที่หลักของพระศาสนจักรไม่ใช่ประณาม แต่ต้องช่วยเหลือทุกคน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ หน้าที่หลักของพระศาสนจักรไม่ใช่การประณาม แต่เป็นการช่วยเหลือทุกคน และต้องประกาศพระเมตตาของพระเจ้าให้โลกได้สัมผัสด้วย ทรงชี้ วิถีของพระศาสนจักรคือการออกไปช่วยเหลือคนที่ถูกทอดทิ้ง คนที่ถูกมองข้ามความสำคัญ และคนชายขอบของสังคม 

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับกลุ่มภราดรภาพและเสรีภาพกว่า 80,000 คน ที่มาเข้าเฝ้า ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน การเข้าเฝ้านี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีที่ "คุณพ่อลุยจิ จูสซานี่ (ผู้ล่วงลับ)" ก่อตั้งกลุ่มที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวให้โอวาทพวกเขาว่า "พันธกิจของหลักของกลุ่มภราดรภาพและเสรีภาพคือการนำทุกคนได้พบและสัมผัสกับพระคริสตเจ้า นี่คือพื้นฐานที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่ม ศูนย์กลางที่ตั้งอยู่บนพระคริสตเจ้าก็คือพระวรสาร พวกท่านสามารถเป็นแขน เป็นมือ เป็นขา เป็นเท้า เป็นความคิด และเป็นหัวใจของพระศาสนจักร การเป็นสิ่งเหล่านี้ หมายความว่า พวกท่านดีพอที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกแล้ว

"นอกจากนี้ พ่ออยากแบ่งปันถึงภาพวาดที่พระเยซูทรงเรียกนักบุญแม็ทธิว ซึ่งเป็นผลงานเอกของคาราวัจโจ้ ภาพนี้อยู่ที่วัดนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส (ในกรุงโรม) สมัยที่พ่อยังเป็นพระคาร์ดินัล ทุกครั้งที่พ่อมาที่กรุงโรม พ่อจะต้องไปรำพึงและไตร่ตรองภาพนี้เสมอ ในภาพดังกล่าว พระเยซูทรงชี้นิ้วเรียก แม็ทธิว คนเก็บภาษีที่กำลังโลภอยู่กับเงินทอง พระองค์ทรงมองเขาด้วยสายตาแห่งความเมตตาและทรงเลือกเขาให้เป็นหนึ่งในศิษย์ติดตามพระองค์ พ่อรู้สึกความพิศวงของตอนที่พระเยซูทรงเรียกแม็ทธิวมากๆ นี่คือการพบและสัมผัสกับพระคริสตเจ้า และพระองค์ก็ทรงเรียกเราแบบนี้เช่นเดียวกัน ทุกสิ่งในการดำเนินชีวิตของเรา เริ่มต้นที่การพบกับพระเยซู

"ช่วงที่มีการสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ (14-15 กุมภาพันธ์) พ่อได้เน้นย้ำบรรดาพระคาร์ดินัลใหม่ว่า ขอให้ชโลมน้ำมันหอมจากพระเมตตาของพระเจ้าให้กับผู้ที่ร้องขอด้วยหัวใจที่จริงใจ วิถีของพระศาสนจักรคือการก้าวออกไปค้นหาผู้ที่อยู่ห่างไกล ไปหาคนที่อยู่ชายขอบของสังคม ทั้งนี้ เพื่อรับใช้พระเยซูที่ประทับอยู่ในตัวของคนที่ถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของสังคมและคนที่ถูกทอดทิ้ง รวมถึงคนที่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้า คนที่ผิดหวังกับพระศาสนจักร รวมถึงคนที่ถูกจองจำจากความเห็นแก่ตัวของตนเอง

"ดังนั้น พ่ออยากให้สมาชิกกลุ่มภราดรภาพและเสรีภาพ ตอบสนองต่อพระเมตตาของพระเจ้า พระเมตตาที่เปี่ยมด้วยความยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะให้อภัยทุกคน พระเจ้าทรงถึงการทรยศของเรา แต่พระองค์รักเราเสมอ พระองค์พร้อมที่จะเฝ้ารอให้เรากลับไปหาพระองค์ นอกจากนี้ พันธกิจของพระศาสนจักรไม่ใช่การประณาม แต่เป็นการช่วยเหลือ และยังต้องช่วยกันประกาศพระเมตตาของพระเจ้าให้กับโลกด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาทรงต้อนรับกลุ่มภราดรภาพและเสรีภาพ

Read More: Vatican Radio


Comments