โป๊ปฟรังซิส: "ความรักสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ ขอแค่เราเชื่อในพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความรักสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ ขอแค่เราเชื่อในพระเจ้า ทรงเผย วันศุกร์ที่แล้ว พระองค์ทรงถวายมิสซาเพื่อชาวคริสต์ในซีเรียและอิรักที่กำลังถูกกลุ่มไอซิสเบียดเบียนอย่างหนัก เช่นเดียวกับ เชิญภาวนาเพื่อเวเนซูเอล่าที่กำลังมีการประท้วงภายในประเทศอย่างรุนแรงด้วย


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงประจักษ์พระวรสารแก่ศิษย์ 3 คน พร้อมมีเสียงจากสวรรค์ว่า "ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด"

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "การติดตามพระเยซู การเชื่อฟังพระเยซูทำได้ด้วยการให้การมีชีวิตของเราเป็นของขวัญแห่งความรักให้กับผู้อื่น พวกเราทุกคนยังขึ้นไปบนภูเขาที่พระเยซูทรงประจักษ์พระวรกายและหยุดรำพึงถึงพระพักตร์ของพระองค์ ทั้งนี้ เพื่อน้อมรับคำสอนของพระเจ้าและตีความเข้าสู่การดำเนินชีวิตของเรา เพราะพวกเราทุกคนก็สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยความรักเช่นกัน"

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวถามทุกคนแบบสดๆ โดยไม่ได้เตรียมไว้ในบทสอนว่า "ในความจริงแล้ว ความรักมีพละกำลังความสามารถที่จะแปรเปลี่ยนทุกสิ่ง ความรักแปรเปลี่ยนทุกอย่างได้ ว่าแต่ พวกเราเชื่อในความรักว่าเปลี่ยนทุกอย่างได้หรือเปล่า (สัตบุรุษเงียบ และพระสันตะปาปาทรงถามดังๆ อีกครั้งว่า) พวกท่านเชื่อหรือเปล่าว่าความรักจะแปรเปลี่ยนทุกสิ่งได้

"ท่านเชื่อหรือไม่ (พระสันตะปาปาทรงถาม 3 ครั้ง ก่อนที่ทุกคนจะตอบกลับดังๆ ว่า 'เชื่อครับ/ ค่ะ'

"พี่น้องที่รัก จงฟังพระเยซู พระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอด จงติดตามพระองค์ไป ในความเป็นจริง การฟังเสียงของพระเยซูมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรรกะแห่งธรรมล้ำลึกของปาสกา กล่าวคือ การให้ตัวเองเดินไปบนหนทางเดียวกับพระเยซู ทั้งนี้ เพื่อให้ชีวิตของเราเป็นของขวัญแห่งความรักให้กับผู้อื่น และนบนอบเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้า หนทางของพระเยซูนั้น นำความสุขแท้มาให้พวกเราเสมอ" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงสถานการณ์ที่กลุ่มไอซิสเข่นฆ่าคริสตชนในอิรักและซีเรีย

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ข่าวเศร้าจากซีเรียและอิรัก การจับกุมตัวคริสตชนยังคงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลง วันศุกร์ที่แล้ว พ่อได้ถวายมิสซาให้กับคริสตชนในซีเรียและอิรัก ในระหว่างที่พ่อเข้าเงียบกับสมาชิกโรมันคูเรีย พวกเราทุกคนต้องการย้ำกับพวกเขาว่า ในสถานการณ์แบบนี้ พวกเราไม่ลืมพวกเขา แต่พวกเราใกล้ชิดกับพวกเขาในคำภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อน"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อประเทศเวเนซูเอล่า ที่กำลังการประท้วงประธานาธิบดีอย่างรุนแรง จนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายอายุ 14 ปีด้วย

หมายเหตุ - จากที่มีการแชร์ภาพว่า พระสันตะปาปาเชิญภาวนาเพื่อคริสตชนในซีเรียและอิรักในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2015 เวลาบ่าย 2 โมงของแต่ละประเทศ

Pope Report ขออธิบายว่า แคมเปญนี้ ไม่ได้มาจากพระสันตะปาปานะครับ แต่มาจาก www.catholic.org (http://bit.ly/1GCMrdT) ส่วนเรื่องภาวนาเวลาบ่าย 2 โมง มาจากเว็บนี้นะครับ (http://bit.ly/1GCMzKk) ไม่ได้มาจากพระสันตะปาปาและวาติกันแต่อย่างใด 


จึงอธิบายเพื่อทราบ เผื่อหลายคนสงสัยว่า ทำไมพระสันตะปาปาไม่ตรัสถึงเรื่องนี้เลย (ผมเช็คกับเพื่อนนักข่าวสายวาติกันหลายคน พวกเขาก็บอกว่า ไม่เคยได้ยินข่าวภาวนาตอนบ่าย 2 โมง วันที่ 1 มีนาคม 2015 เช่นกัน)
Comments