โป๊ปฟรังซิส: "การถวายบูชาที่เที่ยงแท้คือความสอดคล้องระหว่างมิสซากับชีวิตของเรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การถวายบูชาที่เที่ยงแท้คือความสอดคล้องกันของพิธีมิสซากับการดำเนินชีวิตของเรา ทรงย้ำ พระเจ้าไม่ประสงค์เครื่องบูชาที่เป็นวัตถุสิ่งของ แต่ทรงต้องการการถวายบูชาที่เที่ยงแท้จากเราทุกคน และนี่คือหนึ่งในสาระสำคัญของพระวรสารตอนที่พระเยซูทรงขับไล่พ่อค้าและชำระพระวิหารให้บริสุทธิ์จากวัตถุสิ่งของต่างๆช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปถวายมิสซาที่ "วัดนักบุญทั้งหลาย" ถนนอัปเปีย นูโอว่า กรุงโรม เนื่องในโอกาสวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ.1965 หรือเมื่อ 50 ปีที่แล้ว สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ได้มาถวายมิสซาเป็นภาษาอิตาเลี่ยนครั้งแรกในประวัติศาสตร์

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า "พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงขับไล่พ่อค้าออกจากพระวิหาร พร้อมตรัสว่า 'อย่าทำให้บ้านของพระบิดาต้องกลายเป็นตลาด' สิ่งที่พระเยซูตรัสนี้ ไม่ได้หมายความเพียงแค่การทำธุรกิจการค้าในพระวิหารเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคุณภาพความศรัทธาของการเป็นศาสนิกชนด้วย การที่พระเยซูทรงชำระและทำให้พระวิหารบริสุทธิ์ แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าไม่พอพระทัยวัตถุสิ่งของที่ตั้งอยู่บนความต้องการส่วนตัว แต่พระเยซูทรงเรียกร้องเราให้ถวายบูชาที่เที่ยงแท้ ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างชีวิตกับพิธีกรรม และทรงเรียกร้องไปยังทุกคน ทุกคนยุคสมัย และทรงหมายถึงเราในยุคนี้ด้วย

"หลังจากสังคายนาวาติกัน ที่ 2 พระศาสนจักรกำลังเรียกร้องเราว่าต้องส่งเสริมการถวายบูชาที่เที่ยงแท้แด่พระเจ้า ซึ่งก็คือชีวิตของเราเอง ทั้งนี้ เพื่อจะได้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพิธีกรรมที่เราถวายและชีวิตจริงที่เราปฏิบัติ พิธีมิสซาคือสถานที่พิเศษที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้า ผู้ทรงนำทางเราให้อยู่บนหนทางของความชอบธรรมและความสมบูรณ์แบบตามหลักคริสตชน

"พิธีกรรมในพระศาสนจักรเชิญชวนเราให้เดินบนหนทางของการกลับใจและเป็นทุกข์ถึงบาป เฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลมหาพรต นี่คือเวลาของการฟื้นฟูจิตใจ นี่คือเวลาของการรักษาบาปผิดของเรา นี่คือเวลาที่เราถูกเรียกให้กลับมาแสวงหาศีลอภัยบาปและคืนดีกับพระเจ้า สิ่งนี้จะทำให้เราก้าวออกจากความมืดของบาป เพื่อไปสู่ความสว่างแห่งพระหรรษทานและมิตรภาพกับพระเยซู

"พวกเราต้องอย่าลืมว่า พละกำลังที่ยิ่งใหญ่ก็คือศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพื่อชีวิตคริสตชนของเรา นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเจริญเติบโตอยู่ในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ทำให้เรากลับไปพบความชื่นชมยินดีที่หายไป และทำให้เราได้พบกับความบรรเทาใจที่เราจะได้รับการต้อนรับด้วยความเมตตาแห่งการสวมกอดของพระบิดา" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่วัดนักบุญทั้งหลาย

Read More: Vatican Radio

Comments