Posts

Showing posts with the label สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส

โป๊ปฟรานซิสทำกายภาพหัวเข่าวันละ 2 ชั่วโมง

โป๊ปฟรานซิสสถาปนานักบุญใหม่ 10 องค์, เยือนแคนาดาเดือนกรกฏาคม

โป๊ปฟรานซิสชี้ ความผิดปกติของยุคนี้คือเราไม่ชอบเปิดโอกาสให้คนอื่นพูดจนจบ

โป๊ปฟรานซิสย้ำพร้อมไปมอสโกพบ ปูติน เพื่อขอให้ยุติสงคราม

โป๊ปฟรานซิสเริ่มประทับวีลแชร์พบปะผู้เข้าเฝ้าตามคำสั่งของแพทย์

The Outsider: การนิ่งเงียบเป็นความเจ็บปวด

โป๊ปฟรานซิสหวังเห็นคนหนุ่มสาวพูดคุยกับปู่ย่าตายายบ่อยๆ

โป๊ปฟรานซิส “อย่าเหนื่อยกับการให้อภัย เพราะพระเจ้าไม่เคยเหนื่อยที่จะให้อภัยเรา”

โป๊ปฟรานซิสสอน ความเชื่อความศรัทธาที่บกพร่องดีกว่าความเชื่อความศรัทธาที่อวดดี

โป๊ปเผยการพบกันของพระองค์กับพระอัยกาคีริลแห่งออโธด็อกซ์รัสเซีย ถูกยกเลิกแล้ว

โป๊ปฟรานซิสย้ำนอกจากให้เกียรติพ่อแม่ของตน เราต้องให้เกียรติผู้อาวุโสด้วย

โป๊ปฟรานซิสทรงสอน “ถ้ากลัว จงพูดมันออกมา เพื่อจะได้กำจัดความกลัวไปจากเรา”