โป๊ปฟรานซิสชี้ ความผิดปกติของยุคนี้คือเราไม่ชอบเปิดโอกาสให้คนอื่นพูดจนจบ

  • โป๊ปฟรานซิส ทรงสอน ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นพูด มันก็จะไม่มีการฟัง นี่คือความผิดปกติของยุคนี้ ที่เราไม่ชอบเปิดโอกาสให้คนอื่นพูดจนจบ แต่เลือกจะตัดบททันที
  • ทรงย้ำ คนที่รู้จักฟังคนอื่น ก็คือคนที่รู้จักฟังเสียงของพระเจ้า
  • ทรงวอนขอสันติภาพในยูเครน และยืนยัน “สันติภาพไม่มีทางเกิดขึ้นได้ผ่านอาวุธ”


Photo: Vatican Media

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยพระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารที่พระเยซูตรัสเรื่องแกะฟังเสียงของพระองค์ พระเยซูรู้จักแกะของพระองค์ และแกะติดตามพระองค์

พระสันตะปาปาตรัสว่า แกะฟังเสียงของพระเยซู พระเจ้าเรียกเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ แต่การจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เราต้องพร้อมและเปิดใจให้กับการเชื้อเชิญนี้ ถ้าเราเปิดใจของเราฟัง เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระ แต่ถ้าเราหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเรียก เราก็ไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

พระสันตะปาปาสอนว่า ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้พูด มันก็จะไม่มีการฟัง นี่คือความผิดปกติของยุคนี้ ทุกวันนี้ มีแต่เรื่องด่วนที่ต้องพูดต้องทำเต็มไปหมด เรามีแต่เรื่องพูดและก็พูด เราจึงกลัวความเงียบ การฟังมันยากขนาดนั้นเลยหรือ ดังนั้น เราต้องหยุดฟัง เพื่อจะได้ยินเสียงพระวาจาของพระบิดา คนที่รู้จักฟังคนอื่น ก็คือคนที่รู้จักฟังเสียงของพระเจ้า


ต่อมาเป็นสิ่งที่พระเยซูตรัสว่าเรารู้จักแกะของเรา พระสันตะปาปาบอกว่า พระเจ้าอยู่กับเราในความทุกข์ยาก ความลำบาก และการร่ำไห้ ในช่วงเวลาเหล่านี้เราสามารถค้นพบได้ว่าพระเจ้ารักเรา แต่ทั้งนี้ เราต้องถามตัวเองว่า เราให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราไหม ถ้าเราแบ่งปันช่วงเวลาที่เราถูกทดลองและเจอความยากลำบาก เราก็จะสัมผัสกับความใกล้ชิด ความเห็นอกเห็นใจ และความอ่อนโยนจากพระเจ้าผู้เป็นนายชุมพาบาลที่ดี

ตอนท้าย พระสันตะปาปาเน้นคำว่า “ติดตาม” เพราะผู้ติดตามพระเจ้าจะไปทุกที่ที่พระเจ้าไป และเดินไปบนหนทางเดียวกับพระองค์ พระเจ้าไปตามแกะที่หายไป แม้หายไปแค่หนึ่งตัว พระเจ้าก็ออกตามหา ดังนั้น ผู้ติดตามพระองค์ก็ต้องทำแบบเดียวกัน ต้องรู้จักเช็ดน้ำตาให้กับผู้ร่ำไห้ ต้องรู้จักยื่นมือไปช่วยเหลือคนอื่น และต้องแบกเขาขึ้นบนบ่าของตนเหมือนนายชุมพาบาลที่แสนดี

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวเรียกร้องสันติภาพในยูเครนอีกครั้ง พระองค์ทรงย้ำว่า “สันติภาพไม่มีทางเกิดขึ้นได้ผ่านอาวุธต่างๆ”

Source

- https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2022/documents/20220508-regina-caeli.html


Comments