โป๊ปฟรานซิสเริ่มประทับวีลแชร์พบปะผู้เข้าเฝ้าตามคำสั่งของแพทย์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประทับรถวีลแชร์ออกมาทักทายสมาชิกสหพันธ์อธิการิณี (International Union of Superiors General) ที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน

พระสันตะปาปาทรงยอมรับว่า ตอนนี้พระองค์รักษาอาการเอ็นหัวเข่าขวาฉีก ด้วยการ "ฉีดยา" ตามแพทย์สั่ง

พร้อมกันนี้ วาติกันเริ่มปรับเปลี่ยนตารางการเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาบ้างแล้ว เช่น ถ้าเป็นการเข้าเฝ้าแบบกลุ่มเล็กๆ วาติกันจะให้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาที่หอพักซานตา มาร์ธา ซึ่งเป็นที่พักของพระสันตะปาปา ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้พระองค์ต้องเดินลุกขึ้นลงมากเกินไป

Photo: Vatican Media

Comments