โป๊ปฟรานซิส “อย่าเหนื่อยกับการให้อภัย เพราะพระเจ้าไม่เคยเหนื่อยที่จะให้อภัยเรา”

โป๊ปฟรานซิส พบ “ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม” พร้อมขอร้องพวกเขา จงหลีกเลี่ยงการตัดสินคนทุกรูปแบบ ย้ำ เราต้องพยายามเข้าใจคนให้ครบทุกด้าน ไม่ใช่เข้าใจด้านเดียว เพราะถ้าพระเจ้าตัดสินมนุษย์ด้านเดียวโดยดูจากความผิดที่เกิด มันคงไม่มีมนุษย์คนไหนได้รับความรอดเลย สำคัญสุด อย่าเหนื่อยกับการให้อภัยคน เพราะพระเจ้าไม่เคยเหนื่อยที่จะให้อภัยเรา


Photo: Vatican Media


สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงพบกับบรรดาธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา โดยพระสันตะปาปาทรงเชิญพวกเขากลับมาพบพระองค์อีกครั้ง เพื่อพูดคุยและรื้อฟื้นการอภิบาลว่าด้วยการเป็นเครื่องมือแห่งความเมตตาของพระเจ้า

พระสันตะปาปาทรงขอร้องพวกเขาว่า เมื่อสถานการณ์บังคับให้เราต้องตัดสินใครก็ตามเกิดขึ้น ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินคนทุกรูปแบบ เราต้องพยายามที่จะเข้าใจคนๆนั้นให้ครบทุกด้าน ไม่ใช่เข้าใจแค่ด้านเดียว ถ้าพระเจ้าตัดสินจากความผิดที่เกิดอย่างเดียว บางทีมันไม่ใครจะได้รับความรอดเลยด้วยซ้ำ!


จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวสดๆจากใจ โดยไม่อ่านจากแผ่นกระดาษที่เตรียมไว้ว่า พวกเราทุกคนเป็นคนบาป และเราต้องคุกเข่าลงเพื่อวอนขอการยกโทษ ดังนั้น ในฐานะที่เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม เราต้องมองคนที่กำลังขอการอภัยโทษจากพระเจ้าและเราต้องใจกว้างพอที่จะให้อภัยพวกเขา จงดูให้ลึกไปถึงจิตใจของคนๆนั้นว่า แท้จริงแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของใจเขาคือความต้องการกลับไปหาพระบิดา พระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำว่า “จงให้อภัยอยู่เสมอ”

ช่วงท้าย พระสันตะปาปาทรงยกเรื่องราวของ “สงฆ์ 2 คนในอาร์เจนตินา” ที่พระองค์รู้จัก คุณพ่อสองท่านนี้รักการโปรดศีลอภัยบาป และใช้เวลาแทบทั้งวันไปกับการนั่งฟังแก้บาปจนวาระสุดท้ายของชีวิต 


พระสันตะปาปาบอกว่า “ชีวิตของท่านทั้งสองคือแบบอย่างแสดงให้เห็นว่าความเมตตาของพระเจ้าไม่มีที่สิ้นสุด ขอให้ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมทำเช่นนี้ จงอย่าเหนื่อยกับการให้อภัย เพราะพระเจ้าไม่เคยเหนื่อยกับการให้อภัยเรา ไม่เคยเลยจริงๆ” 


Source

- https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2022/april/documents/20220425-missionari-divina-misericordia.html


Comments