โป๊ปฟรานซิสสอน ความเชื่อความศรัทธาที่บกพร่องดีกว่าความเชื่อความศรัทธาที่อวดดี

  • โป๊ปฟรานซิส ทรงเทศน์ในมิสซาฉลองพระเมตตา แต่พระองค์ไม่ได้เป็นประธานในพิธี เพราะยังคงเจ็บจาก “เอ็นหัวเข่าฉีกขาด”
  • ทรงแบ่งปัน “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่าน” ที่พระเยซูตรัสกับศิษย์ นอกจากจะเปลี่ยนความหดหู่เป็นความสุขล้น ยังเป็นการให้อภัยพวกเขาต่อเหตุการณ์ที่ทุกคนปฏิเสธและทอดทิ้งพระองค์ คำนี้คือ “ความเมตตา” ที่พระเยซูให้อภัยพวกเขา
  • ทรงย้ำ สงฆ์ที่ฟังแก้บาป ต้องเข้าใจ เมตตา รับฟัง ให้อภัย และให้คำปรึกษาแก่ผู้มาแก้บาป เพื่อให้เขาลุกขึ้นเดินต่อไปได้ พระเจ้าให้อภัยทุกอย่าง เราอย่าปิดประตูการให้อภัยใส่พวกเขา มันไม่มีความจำเป็นที่ต้องทารุณเขาเมื่อมาแก้บาป
  • ทรงสอน วิกฤติความเชื่อเช่นสงสัยพระเจ้า ไม่ใช่บาป แต่เป็นส่วนหนึ่งบนหนทางเดินไปหาพระ มันดีซะกว่าที่เรามีความเชื่อที่บกพร่อง (Imperfect) เพราะความเชื่อที่ถ่อมตัวแบบนี้ พาเราไปหาพระ มากกว่าความเชื่อที่คิดว่าตัวเองศรัทธาสุดๆ ซึ่งทำให้เราหลงตัวเองและโอหัง

Photo: Vatican Media


สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงร่วมพิธีและเป็นผู้เทศน์ให้ข้อคิดมิสซาฉลองพระเมตตา ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

มิสซานี้ พระสันตะปาปาไม่ได้เป็นประธานในพิธี เพราะพระองค์ทรงมีอาการ “เอ็นหัวเข่าฉีกขาด” โดยทรงมอบหมายให้ อาร์คบิช็อป ริโน่ ฟิสิเคลล่า ประธานสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ เป็นผู้ถวายมิสซาแทนพระองค์

ใจความสำคัญของบทเทศน์ พระสันตะปาปาทรงเน้นสิ่งที่พระเยซูตรัสกับบรรดาศิษย์ถึงสามครั้งว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่าน” พระองค์บอกว่า ถ้อยคำนี้ให้ความชื่นชมยินดี, การให้อภัย และการให้ความมั่นใจ

ครั้งแรกที่พระเยซูตรัสคำนี้คือค่ำวันปาสกา เมื่อได้ยินคำนี้ บรรดาศิษย์เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีมากๆ จากหดหู่กลายเป็นมีความสุขสุดๆ


“สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่าน” ยังหมายถึงการให้อภัย บรรดาศิษย์ต่างรู้สึกสิ้นหวังหลังจากอาจารย์ของตนถูกจับ และพวกเขาก็ปฏิเสธอาจารย์ของตนในวาระสุดท้ายของชีวิต แต่พอได้ยินพระเยซูตรัสถ้อยคำนี้ พวกเขารับรู้ได้เลยว่า พระเยซูไม่ได้กล่าวโทษต่อสิ่งที่พวกเขาทำกับพระองค์ ตรงกันข้าม พระองค์แสดงออกถึงความเมตตาต่อพวกเขา และทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการให้อภัยจากสิ่งที่ทำไม่ดี

หลังจากได้รับการให้อภัยจากพระเยซู บรรดาศิษย์ก็ได้รับมอบหมายให้เป็น “ผู้แทนของการทำให้เกิดการคืนดีกัน” ทั้งนี้ เพื่อแจกจ่ายความเมตตาที่พวกเขาได้รับจากพระเจ้าให้เพื่อนมนุษย์ พระเยซูทรงทำให้ศาสนจักรเป็นชุมชนของการแจกจ่ายความเมตตา เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือแห่งการคืนดีกันของมนุษยชาติ

มิสซาวันนี้ มีบรรดาสงฆ์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม (Missionaries of Mercy) ที่พระสันตะปาปาทรงแต่งตั้งตอนปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมมาร่วมพิธีจำนวนมาก

พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับพวกเขาว่า “ถ้าท่านไม่รู้สึกว่าตนได้รับการอภัย ก็จงอย่ามาทำหน้าที่รับใช้ในฐานะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม จนกว่าท่านจะรู้สึกถึงการให้อภัยนั้น” (If you do not feel forgiven, do not carry out your service as a missionary of mercy until you feel that forgiveness)

“ท่านต้องเป็นช่องทางของการให้อภัยผ่านทางประสบการณ์ที่ท่านได้รับการอภัย มันไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องไปทารุณผู้มีความเชื่อความศรัทธาเมื่อพวกเขามารับศีลอภัยบาป มันจำเป็นที่ต้องเข้าใจสถานการณ์ของพวกเขา ต้องรับฟัง ต้องให้อภัย และต้องมอบคำปรึกษาที่ดีเพื่อให้พวกเขาก้าวต่อไปได้ พระเจ้าให้อภัยทุกอย่าง และเราต้องอย่าปิดประตูของการให้อภัยใส่ประชากรเหล่านี้” พระสันตะปาปาตรัสย้ำ

“สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่าน” ยังหมายถึงการปลอบประโลมในสถานการณ์ยากลำบาก ดังเช่นสถานการณ์ที่ โทมัส ไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงกลับคืนชีพจากความตาย พระเยซูไม่ได้ต่อว่าแรงๆใส่โทมัส แต่พระองค์ทรงทำให้โทมัสมั่นใจ และเปลี่ยนจากคนไม่เชื่อเป็นคนที่เชื่อว่าพระองค์กลับคืนชีพจริงๆ

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนคิดถึงผู้ที่กำลังเผชิญหน้าความทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์ต่างๆ พระองค์ทรงหวังเห็นคริสตชนยื่นมือออกไปช่วยคนอื่น และรับฟังเสียงคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอย่างใจจริง


หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ พระองค์แบ่งปันเรื่องที่โทมัสไม่เชื่อว่าพระเยซูกลับคืนชีพจากความตายให้ผู้ร่วมภาวนาฟังว่า วิกฤติความเชื่อของโทมัส แสดงให้เราเห็นว่า เราอย่ากลัววิกฤติชีวิตและวิกฤติความเชื่อที่เกิดกับเรา วิกฤติเหล่านี้ไม่ใช่บาป มันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินบนหางนี้ หลายครั้งวิกฤติทำให้เราถ่อมตัวลง เพราะมันเอาความคิดที่ว่าเราเจ๋ง เราแน่กว่าคนอื่น ออกไปจากตัวเรา

“มันเป็นเรื่องดีที่เราจะมีความเชื่อที่บกพร่องไม่สมบูรณ์แบบ (Imperfect) ความเชื่อที่ถ่อมตนจะนำเรากลับไปหาพระเยซู มากกว่าความเชื่อที่อวดดีซึ่งทำให้เราหลงตัวเองและหยิ่งยโส” พระสันตะปาปาตรัสย้ำ


ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงร่วมเรียกร้องให้หยุดยิงโอกาสวันปาสกาของศาสนจักรออโธด็อกซ์ พระองค์เชิญทุกคนร่วมภาวนาเพื่อสันติภาพในยูเครนด้วย 


Source

- https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2022/documents/20220424-omelia-divina-misericordia.html


- https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2022/documents/20220424-regina-caeli.html

Comments