โป๊ปฟรานซิสหวังเห็นคนหนุ่มสาวพูดคุยกับปู่ย่าตายายบ่อยๆ

  • โป๊ปฟรานซิส ทรงแนะนำเยาวชนคนหนุ่มสาว พูดคุยกับปู่ย่าตายายและผู้อาวุโสในครอบครัวอยู่เสมอ เช่นเดียวกัน บรรดาผู้อาวุโสก็ควรพูดคุยกับคนหนุ่มสาวด้วย
  • ทรงแบ่งปัน บางครั้ง “แม่สามี” ขึ้นชื่อว่าอยู่ด้วยยาก คนเป็น “ลูกสะใภ้” ต้องปรับตัวหนัก แต่ท่านคือแม่ และท่านก็เป็นคุณย่าของลูก ดังนั้นแม่สามีและลูกสะใภ้ควรนำสิ่งที่ดีที่สุดออกมาแบ่งปันกัน
  • ทรงขอโทษทุกคนที่ต้อง “นั่งต้อนรับและทักทาย” แทนที่จะยืนคุยด้วยความเป็นกันเองเหมือนทุกครั้ง เพราะยังเจ็บหัวเข่าขวาจากเอ็นหัวเข่าฉีก ทำให้ยืนนานไม่ได้


โป๊ปฟรานซิพยุงแขนมงซินญอร์ เลโอนาร์โด้ ซาปิเอนซ่า ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป/ Photo: Reuters 


สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้พระองค์ยังคงสอนในหัวข้อความหมายและคุณค่าของผู้อาวุโส โดยนำข้อความพระคัมภีร์จากหนังสือรูธ มาแบ่งปัน


พระสันตะปาปาเริ่มด้วยการเล่าถึงความสัมพันธ์แห่งความรักและการเกื้อกูลกันระหว่าง นาโอมี ซึ่งเป็น “แม่สามี” กับ “รูธ” ลูกสะใภ้ เมื่อลูกชายสองคนของนาโอมีตายไป เธอก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวในดินแดนห่างไกล แต่รูธปฏิเสธที่จะทิ้งแม่สามีให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันเหตุการณ์นี้ ด้วยการพูดแบบไม่ได้อ่านจากสิ่งที่เตรียมไว้ว่า “บางครั้ง แม่สามีขึ้นชื่อเรื่องการอยู่ด้วยยาก แต่ท่านก็คือแม่ และท่านก็เป็นคุณย่าซึ่งนั่นคือสิ่งที่งดงาม ดังนั้น พ่อจึงขอให้ครอบครัวต่างๆและบรรดาแม่สามี นำสิ่งที่ดีที่สุดของตนออกมาให้แก่กันและกัน”


พระสันตะปาปาย้ำว่า พันธะความผูกพันที่หลอมรวมคนรุ่นต่างๆเข้าด้วยกัน สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าที่เพิ่มมากขึ้นต่อครอบครัวและการเจริญเติบโตของสังคม พันธะความผูกพันนี้คือการเคารพต่อความมีเกียรติและพระพรของแต่ละคน ไม่ว่าเขาคนนั้นจะอายุน้อยหรืออายุมาก


ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงแนะนำบรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาว หมั่นพูดคุยกับปู่ย่าตายายและบรรดาผู้อาวุโสในครอบครัวอยู่เสมอ เช่นเดียวกัน บรรดาผู้อาวุโสก็ควรพูดคุยกับคนหนุ่มสาวด้วย เพราะสิ่งนี้จะส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันและสร้างสะพานที่งดงามที่เราต้องช่วยกันปกป้องและเฝ้าดูตลอดไป

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงเปิดโอกาสให้หลายๆคนได้มาเข้าเฝ้าและพูดคุย ปกติ พระสันตะปาปจะยืนทักทายอย่างเป็นกันเอง แต่เนื่องจากพระองค์มีอาการเจ็บหัวเข่าขวา เพราะเอ็นหัวเข่าฉีก พระสันตะปาปาจึงตรัสขอโทษทุกคนที่พระองค์ต้อง “นั่ง” แทนที่จะให้เกียรติยืนคุยกับพวกเขาเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา 


Source

- https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2022/documents/20220427-udienza-generale.html
Comments