Posts

โป๊ปฟรังซิส: “พระหรรษทานของพระเจ้าคือความใกล้ชิดและความอ่อนโยนที่มีต่อเรา”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พระหรรษทานของพระเจ้าคือความใกล้ชิดและความอ่อนโยนที่มีต่อเรา ถ้าเราไม่รู้สึกว่าพระเจ้าทรงรักเราด้วยความอ่อนละมุน เราก็ไม่มีวันเข้าใจว่าพระหรรษทานคืออะไร ทรงย้ำ พระหรรษทานของพระเจ้าไม่ใช่ “ของซื้อของขาย” เพราะการทำแบบนี้คือการ “ทรยศหักหลัง” ต่อพระเจ้า ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำพิธีนี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ พระเจ้าทรงปลอบโยนประชากรของพระองค์ด้วยความรักและอ่อนโยนต่อพวกเขา พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเกี่ยวกับบทอ่านนี้ว่า “ความใกล้ชิดของพระเจ้ามีมากเหลือเกิน พระองค์ทรงเป็นเหมือนแม่ แม่ที่พูดกับลูกน้อยและร้องเพลงกล่อมให้ลูกหลับ ... พระเจ้าทรงทำเช่นนี้ นี่คือความอ่อนโยนของพระเจ้า พระองค์ทรงแสดงออกถึงความใกล้ชิดด้วยความอ่อนโยนของมารดา “ความรักของพระเจ้าเป็นเหมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูก และลูกก็ให้ตัวเองได้รับความรักจากแม่อย่างเต็มที่ นี่คือพระหรรษทานของพระเจ้า แต่หลายครั้ง พวกเราต้องการควบคุมพระหรรษทานนี้เสียเอง ในประวัติศาสตร์และในการดำเนินชีวิตของเรา

โป๊ปฟรังซิสเตรียมสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ในวันที่ 14 ก.พ. 2015

Image
วาติกันประกาศ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เตรียมสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 พร้อมกันนี้ เตรียมประชุมคณะที่ปรึกษาพระสันตะปาปาในการปฏิรูปโรมันคูเรีย และเรียกประชุมคณะพระคาร์ดินัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 อีกด้วย ช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประชุมคณะพระคาร์ดินัล 9 องค์ที่เป็นที่ปรึกษาของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ในการปฏิรูปโรมันคูเรีย พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะพระคาร์ดินัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 เพื่อสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ด้วย คุณพ่อลอมบาร์ดี้ กล่าวว่า “การประชุมคณะที่ปรึกษาพระสันตะปาปาในการปฏิรูปโรมันคูเรีย จะจัดครั้งต่อไปในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2015 โอกาสดังกล่าว จะมีการประเมินสถานะของข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปโรมันคูเรีย ก่อนจะนำเสนอการประเมินดังกล่าวให้กับที่ประชุมคณะพระคาร์ดินัล ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2015 จากนั้น วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์  2015 พระสันตะปาปาจะสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ด้วย” “นอกจากนี้ ในส่วนของการประชุมที่ปรึกษาพระสันตะปาปาในการปฏิร

โป๊ปฟรังซิส: “สมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกไม่มีความขัดแย้งในกลุ่มพระสังฆราช”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ สมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก (ซีน็อต) เรื่องครอบครัว ไม่มีความขัดแย้งในกลุ่มพระสังฆราช แต่ทุกคนได้ออกความเห็นแบบตรงๆ ไม่อ้อมค้อม เพราะนี่คือสิ่งที่พระสันตะปาปาต้องการให้เป็น ใครคิดอะไรอยู่ต้องพูดออกมาให้หมด อย่าเก็บเงียบไว้คนเดียว ทรงขอบคุณนักข่าวที่ร่วมรายงานข่าวสมัชชา พร้อมแซวนักข่าว “แต่รายงานเหมือนกับข่าวกีฬาที่ 2 ทีมกำลังสู้กันเลย”  ช่วงสายวันพุธที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 60,000 คน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแจ้งทุกคนว่า พระองค์จะสอนคำสอนเกี่ยวกับเรื่อง “ครอบครัว” โดยจะเริ่มด้วยการแบ่งปันสิ่งที่ได้จากการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัว ซึ่งเพิ่งประชุมเสร็จไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ก่อนอื่นเลย พ่อต้องขอขอบคุณบรรดาผู้สื่อข่าวทุกคน เพราะตลอดเวลาของการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก พวกท่านทำงานหนักมากๆ กระนั้น หลายครั้ง ข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกไป มันดูเหมือนการรายงานข่าวกีฬาหรือข่าวการเมืองไปสักหน่อย สื่อมวลชนมักจะ

โป๊ปฟรังซิส: “พระศาสนจักรจะไม่มีความเป็นแม่ ถ้าเราไม่ออกไปตามหาแกะที่พลัดหลงไป”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ แม้พระศาสนจักรจะมีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม มีโครงสร้างองค์กรที่เลอเลิศ แต่ถ้าไม่ก้าวออกจากตัวเองไปตามหาแกะที่พลัดหลงไป พระศาสนจักรจะไม่มีความเป็น “แม่ผู้อ่อนโยน” แต่จะดูคล้ายกับ “สาวแก่” และเป็น “พระศาสนจักรที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของโบราณ” มากกว่า พร้อมกันนี้ ทรงสอน  ความชื่นชมยินดีของพระศาสนจักรคือการได้ปลอบโยนและมอบชีวิตให้กับผู้อื่น ช่วงเช้าวันอังคารที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ พระเยซูตรัสสอนบรรดาศิษย์ว่า พระเจ้าทรงยินดีที่จะตามหาแกะที่หลงไปให้กลับมา แม้จะเป็นแกะแค่ตัวเดียวก็ตาม ความชื่นชมยินดีนี้จะมากกว่าการที่แกะอีก 99 ตัวที่มิได้พลัดหลงไปด้วยซ้ำ ดังนั้น พระบิดาไม่ปรารถนาให้เราแม้แต่คนเดียวต้องพินาศไป ส่วนบทอ่านวันนี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ พระเจ้าทรงปลอบโยนชาวอิสราเอลว่าช่วงเวลาของการเป็นทาสได้สิ้นสุดลงแล้ว ความผิดของพวกเขาได้รับการอภัยแล้ว พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า “จงเปิดหัวใจตนเองให้กับการปลอบโยนของพระเจ้า ประชากรเหล่านี้ต้องการการปลอบโยน นี่คือก

โป๊ปฟรังซิส: “ขอแม่พระช่วยสอนเราให้เป็นคนถ่อมตนและเป็นผู้ให้เสมอ”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงวอนขอแม่พระช่วยสอนคาทอลิกให้เป็นคนสุภาพถ่อมตน กล้าสวนกระแสโลก พร้อมเป็นผู้ให้และพร้อมรับฟังคนอื่นเสมอ โดยทรงกล่าวเรื่องนี้ระหว่างถวายพวงมาลาแด่อนุสาวรีย์แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล  ช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปภาวนาถวายเกียรติแด่อนุสาวรีย์แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล ซึ่งตั้งอยู่ที่บันไดสเปน ใจกกลางกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยพิธีภาวนาและวางพวงมาลานี้ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาต่อเนื่องทุกปี รูปปั้นแม่พระปฏิสนธินิรมลนี้ ตั้งอยู่บนเสาโรมันโบราณที่มีความสูง 12 เมตร รูปดังกล่าวถูกนำมาตั้งไว้ที่นี่ในวันที่ 8 กันยายน ค.ศ.1857 หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 9 ทรงประกาศข้อความเชื่อเกี่ยวกับแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล ซึ่งระบุว่า แม่พระทรงเป็นมนุษย์คนเดียวที่เกิดมาโดยไม่มีบาปกำเนิด ส่วนประเพณีที่พระสันตะปาปาต้องมาถวายพวงมาลาที่นี่ สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 ทรงเป็นผู้ริเริ่มเป็นพระองค์แรก สำหรับการแบ่งปันข้อคิดที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส ตรัสก่อนจะถวายพวงมาลาแด่แม่พระ พระองค์ตรัสว่า “ในโอกาสที่เรากำลังเข้าสู่วันคริสต์มาส ขอแม่พระสอนเร

โป๊ปฟรังซิส: “พระหรรษทานคือของขวัญที่พระเจ้าให้เราฟรีๆ เราต้องแบ่งให้คนอื่นด้วย”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน พระหรรษทานคือของขวัญที่พระเจ้าให้เราแบบฟรีๆ ดังนั้น เราต้องรู้จักแบ่งปันพระหรรษทานให้พี่น้องคนอื่นด้วย เหมือนอย่างที่แม่พระทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง ทรงชี้ ความรอดพ้นจากบาป เป็นของฟรีที่พระเจ้ามอบให้เราเช่นกัน สิ่งนี้ ไม่มีใครสามารถหาซื้อได้อย่างแน่นอน ช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โอกาสวันสมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 50,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงสรุปว่า วันสมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล สามารถสรุปออกมาเป็นถ้อยคำต่อไปนี้ ได้แก่ ทุกสิ่งคือพระหรรษทาน, ทุกสิ่งคือของขวัญที่ได้รับจากพระเจ้า และ เพราะความรักของพระเจ้าเพื่อเรา พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ทูตสวรรค์กาเบรียล กล่าวกับแม่พระว่า ‘เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน’ เพราะในตัวของแม่พระ มันไม่มีที่ว่างสำหรับบาป พระเจ้าทรงเลือกแม่พระให้เป็นพระมารดาของพระเยซู และพระเจ้าทรงปกป้องแม่พระจากบาปกำเนิด ขณะที่แม่พระตอบรับพระหรรษทานนี้ด้วยการตอบทูตสวรรค์ไปว่า ‘ขอให้เป็นไปตามวาจาของท่านเถิด’ “พวก

โป๊ปฟรังซิส: “เราต้องปลอบโยนผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากความอยุติธรรม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราต้องรู้จักปลอบโยนพี่น้องที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากความไม่ยุติธรรมต่างๆ รวมถึงต้องช่วยเหลือคนที่ตกเป็นทาสของจิตตารมย์ทางโลก ทรงย้ำ พระเจ้าไม่จดจำบาปผิดของเรา ถ้าเราวางใจในพระองค์ด้วยความสุภาพถ่อมตน ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนาอย่างล้นหลามกว่า 90,000 คน ในส่วนการเทศน์สอนประจำวันนี้ พระสันตะปาปาทรงย้ำว่า เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นช่วงเวลาพิเศษที่กระตุ้นเราให้มีความหวังเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสตเจ้า พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ในบทอ่านแรกจากหนังสืออิสยาห์ พระเจ้าตรัสว่า ‘จงปลอบโยน จงปลอบโยนประชากรของเราเถิด’ บทอ่านวันนี้เป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีที่ได้เป็นอิสระจากการเป็นทาสและการได้รับความรอด นี่คือช่วงเวลาของการมองไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจในอนาคต “ประกาศกอิสยาห์กล่าวกับประชาชนเหล่านั้นว่า ช่วงเวลาของการปลอบโยนมาถึงแล้ว ความเศร้าโศกและความกลัวแผ้วทางให้กับความชื่นชมยินดี เพราะพระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์เข้าสู่หนทา