Posts

สัมภาษณ์พระสันตะปาปา: "สงฆ์ต้องใกล้ชิดสัตบุรุษ, ไม่กังวลกระแสต่อต้านในพระศาสนจักร, พ่อมีอาการปวดตามข้อบ้าง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประทานการสัมภาษณ์แก่ "เอลิซาเบ็ตต้า ปีเก้" ผู้สื่อข่าวสายวาติกันจาก "ลา นาซีออน" หนังสือพิมพ์ชื่อดังของอาร์เจนตินา โดยนับเป็นการประทานสัมภาษณ์ครั้งแรกต่อสื่อบ้านเกิดของพระองค์ นับตั้งแต่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในส่วนรายละเอียดเนื้อหาการสนทนา พระสันตะปาปาทรงกล่าวย้ำว่า พระสงฆ์ต้องใกล้ชิดสัตบุรุษให้มากๆ อย่าแสวงหาอำนาจจากการเป็นสงฆ์, การยอมรับกระแสต่อต้านที่มีต่อพระองค์ เพราะการต่อต้านคือมุมมองที่แตกต่าง ถ้าไม่มีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องแปลก, การยืนยันว่า ไม่ได้ถอดถอน พระคาร์ดินัล เรย์มอนด์ เบิร์ค ตามที่ถูกกล่าวหาจากพวกคาทอลิกหัวอนุรักษ์นิยม และทรงยอมรับว่า มีอาการเจ็บข้อบ้าง แต่ทุกอย่างเป็นไปตามอายุที่มากแล้ว ในส่วนรายละเอียดการให้สัมภาษณ์ Pope Report ขอสรุปประเด็นเป็นหัวข้อ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ คาทอลิกยังทิ้งพระศาสนจักร แม้จะเป็นช่วง "ฟรังซิส เอฟเฟ็กต์" (Francis Effect) พระสันตะปาปา: "มันมีปัจจัยเด่นชัดหลายอย่าง ... แต่ขอให้เราวางพวกปัจจัยที่อยู่นอกพระศาสนจักรไว้ก่อนแล้วกันนะ พ่อสงสัยเกี่ยวกับตัวพวกเราเอง

โป๊ปฟรังซิส: "นักเทวศาสตร์ต้องฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยความถ่อมตน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ นักเทวศาสตร์คือผู้มีความเชื่อในพระเจ้าและฟังพระวาจาของพระเจ้าอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือ นักเทวศาสตร์ต้องฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยความสุภาพถ่อมตน เพื่อจะได้รู้ว่า พระจิตตรัสอะไรกับเรา พร้อมกันนี้ ทรงดีใจที่คณะกรรมการเทวศาสตร์นานาชาติมีสตรีร่วมเป็นสมาชิกด้วย  ช่วงสายวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกคณะกรรมการเทวศาสตร์นานาชาติที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสเริ่มต้นวาระ 5 ปีของการทำหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ พระสันตะปาปา ตรัสให้ข้อคิดกับสมาชิกทุกคนว่า "เหนือสิ่งอืนใด นักเทวศาสตร์คือผู้มีความเชื่อในพระเจ้าซึ่งได้ฟังพระวาจาของพระองค์ แต่นักเทวศาสตร์ต้องฟังด้วยความถ่อมตน ทั้งนี้ เพื่อจะได้รู้ว่าพระจิตตรัสสิ่งใดกับพระศาสนจักรผ่านทางการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายของความเชื่อทรงชีวิตของพระศาสนจักร "มันสำคัญมากนะที่มีสตรีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการเทวศาสตร์นานาชาติ … พ่อจึงอยากเชิญชวนทุกคนใช้ประโยชน์ให้บังเกิดผลสูงสุดจากการที่มีสตรีเป็นสมาชิก นักเทวศาสตร์สตรีสามารถที่จะช่วยให้เราเข้าถึงภาพลักษณ์ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยแห่งธรรมล้ำลึกข

โป๊ปฟรังซิส: “มีผู้ศักดิ์สิทธิ์มากมายในพระศาสนจักรที่ทำตัวเงียบๆ และไม่มีใครเห็น”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ มีผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นนักบุญมากมายในพระศาสนจักรที่ทำตัวเงียบๆ ไม่มีใครเห็น อาทิ ผู้ป่วยที่ถวายความเจ็บป่วยแด่พระเจ้า, ผู้สูงอายุที่อยู่อย่างอ้างว้าง แต่สวดภาวนาและยินดีถวายความโดดเดี่ยวให้พระเจ้า หรือจะเป็นพระสงฆ์ที่ทำตัวเงียบๆ แต่ทำงานอภิบาลอย่างหนัก ทำด้วยความรัก และไม่หยิ่งผยอง ทั้งหมดนี้คือนักบุญที่ไม่มีใครเห็นในพระศาสนจักร ทรงย้ำ อย่าทำตัวเป็นคริสตชนที่ดูดีด้วยเครื่องสำอาง มัวแต่ทะนงตน อวดตัว เพราะสุดท้าย พวกนี้จะถูกทำลายไปอย่างแน่นอน  ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ พระเยซูทรงสอนว่า ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกพระเยซูว่า ‘พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า’ แล้วจะได้เข้าสวรรค์ แต่คนที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ต่างหากที่จะได้เข้าสวรรค์ คนที่ฟังพระเยซูแล้วปฏิบัติตาม ก็คือคนที่สร้างบ้านไว้บนหิน ส่วนคนที่ฟังแล้วไม่ปฏิบัติ ก็คือคนที่สร้างบ้านไว้บนทราย เมื่อฝนตก น้ำจะพัดบ้านบนทรายให้พังทลาย พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า “พวกเราไม่ควรเป

โป๊ปฟรังซิส: "อาสาสมัครคาทอลิกอย่ามองคนยากจนเป็นเครื่องมือหาเงินให้ตัวเอง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำกับบรรดาอาสาสมัครคาทอลิก อย่ามองคนยากไร้เป็นเครื่องมือในการหากำไรให้ตัวเอง แต่จงร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขา ร่วมทุกข์ไปด้วยกัน ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาอาสาสมัครคริสตชนที่ทำงานรับใช้สังคมในหน่วยงานต่างๆ ที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า "ขอบคุณทุกคนสำหรับงานที่ท่านกำลังทำ! งานที่ท่านทำได้ช่วยเหลือชายหญิงที่ตกอยู่ในความยากลำบาก และสิ่งที่ท่านทำยังเป็นการประกาศความรักของพระคริสตเจ้า ผู้ทรงเดินร่วมไปกับมนุษยชาติทุกยุคสมัยด้วย "พ่อขอให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่บนหนทางของการเป็นอาสาสมัครที่ไม่เห็นแก่ตัว คนยากจนต้องไม่ถูกมองเป็นเครื่องมือที่จะหาผลกำไร ... ความเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ยากไร้หมายถึงการคิดและปฏิบัติกับพวกเขาเสมือนหนึ่งชุมชนแห่งหนึ่ง นั่นคือ เราต้องมอบสิทธิทางสังคมแก่พวกเขา" พระสันตะปาปา ตรัสกับทุกคน

โป๊ปฟรังซิส: “คาทอลิกและออโธด็อกซ์จะร่วมกันเต็มที่เพื่อฟื้นฟูความเป็นหนึ่งเดียวกัน”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปันความประทับใจจากการไปแสวงบุญที่ตุรกีให้สัตบุรุษได้รับฟัง พร้อมย้ำ พระศาสนจักรคาทอลิกและพระศาสนจักรออโธด็อกซ์จะทำงานร่วมกันเต็มที่ในการฟื้นฟูเอกภาพทั้งครบในกลุ่มคริสตชน ช่วงสายวันพุธที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ ผู้แสวงบุญมากันค่อนข้างบางตา เพราะสายฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ในส่วนของการเทศน์สอนประจำวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันความทรงจำจากการเสด็จเยือนตุรกีให้สัตบุรุษได้รับฟังกัน พระสันตะปาปาตรัสว่า "ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรในการแสวงบุญครั้งล่าสุดของพ่อที่ตุรกี นี่คือประเทศที่รู้ว่ามีประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางคริสตศาสนาอย่างไร การพบปะบรรดาผู้นำทั้งการเมืองและศาสนา ต่างเป็นไปแบบเคารพซึ่งกันและกัน ทุกคนต้อนรับพ่ออย่างพี่น้อง การพบกันนี้เป็นโอกาสในการยืนยันถึงความสำคัญของการให้การรับรองถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา นอกจากนี้ พ่อยังขอให้ชาวมุสลิมและชาวคริสต์ ร่วมมือกันอย่างสันติในการทำงานเพื่อส

โป๊ปฟรังซิสและผู้นำศาสนาต่างๆ ร่วมลงนามต่อต้านการค้าแรงงานทาส

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พร้อมผู้นำศาสนาต่างๆ ร่วมกันลงในนามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการต่อต้านการค้าแรงงานทาส พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ การค้าแรงงานมนุษย์คือความชั่วที่ไม่มีเหตุผล และยังเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้วย ช่วงสายวันอังคารที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเชิญบรรดาผู้นำศาสนาต่างๆ มาร่วมกันลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการต่อต้านการค้าแรงงานทาสในโลกยุคใหม่ โดยผู้นำศาสนาต่างๆ ที่มาร่วมงาน ได้แก่ ผู้นำจากแองกลิกัน, ออโธด็อกซ์, ยิว, มุสลิม ทั้งซุนนีย์และชีอะห์, ฮินดู และพุทธ โดยก่อนการลงนามร่วมกัน พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันว่า “การค้าแรงงานมนุษย์คือความชั่วที่ไม่มีเหตุผลและยังเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้วย อาชญากรรมนี้ บ่อยครั้งถูกซุกซ่อนเอาไว้ในบ้าน บนถนน ในโรงงาน ในวงการต่างๆ หรือกระทั่งในเรือหาปลา ซึ่งมนุษย์ถูกบีบบังคับให้ทำงานอยู่ในความสกปรก อันตราย และอยู่ในสภาพที่ถูกย่ำยีความเป็นมนุษย์ “และมันก็เป็นคนยากไร้และคนที่ด้อยโอกาสที่สุดที่มักจะเป็นเหยื่อของอาชญากรรมนี้ และนี่คือปัญหาที่กำลังโตขึ้นทุกวันทุกวัน “นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมผู้นำชุมชนความเชื่อต่างๆ ถึงได้มาที่วาติ

โป๊ปฟรังซิส: “ความสุภาพถ่อมตนเท่านั้นที่จะช่วยเราให้รู้จักพระเจ้า”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ความสุภาพถ่อมตนเท่านั้นที่จะทำให้เรารู้จักพระเจ้า นี่คือธรรมล้ำลึกที่พระเยซูทรงเผยแสดงความรอดให้แก่เรา ทรงเตือนสติ เทวศาสตร์ไม่สามารถทำให้เราพบพระเจ้าได้ ถ้าเราไม่คุกเข่าลงรับใช้ผู้ยากไร้ด้วยความสุภาพ  ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา พระเยซูทรงขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงปิดบังไม่ให้พวกผู้รอบรู้ ได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นใคร แต่ทรงเปิดเผยให้ผู้ยากไร้และผู้ต่ำต้อยได้รู้ว่า พระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้า นอกจากนี้ พระเยซูทรงกล่าวกับบรรดาศิษย์ว่า “บรรดากษัตริย์และประกาศกปรารถนาสิ่งที่พวกท่านเห็น แต่พวกเขาก็ไม่ได้เห็น พวกเขาปรารถนาสิ่งที่พวกท่านฟัง แต่พวกเขาก็ไม่ได้ฟัง” พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า “พระเยซูทรงทำให้เรารู้จักพระบิดา พระเยซูทรงนำเราเข้าสู่ชีวิตฝ่ายจิตที่พระองค์ทรงมีอยู่แล้ว ว่าแต่ พระบิดาทรงเผยแสดงเรื่องเหล่านี้กับใครบ้างล่ะ? ใครบ้างที่พระองค์ทรงมอบพระหรรษทานให้ พระเยซูขอบคุณพระบิดาว่า ‘ลูกขอสรรเสริญพระอ