Posts

ด่วน!! โป๊ปลงนามแต่งตั้ง "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" แล้ว

เตรียมย้ายหลุมศพ "โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2" เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นบุญราศี

ฟาติมาสาร - STATE OF THE WORLD (16 มกราคม 2011)

ด่วน! สมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญลงมติให้ "โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นบุญราศีแล้ว

พระสันตะปาปาเชิญภาวนาเพื่อความรอดของจิตวิญญาณ

สันตะสำนักสั่งยกเลิกการแบนกลุ่มวิถีคริสตชนในญี่ปุ่น

โป๊ปประณามการนำศาสนาบังหน้าการก่อการร้ายและการทำให้ศาสนาเป็นส่วนเกินของสังคม

โป๊ปย้ำพ่อแม่ต้องปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้าให้กับลูก

โป๊ปแนะคริสตังดู 3 ปัญญาจารย์เป็นแบบอย่างให้แสงสว่างนำทางชีวิต

พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมเด็กๆที่โรงพยาบาลเจเมลลี่