โป๊ปย้ำพ่อแม่ต้องปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้าให้กับลูกสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง หลังจากนำลูกๆมารับศีลล้างบาปแล้ว สิ่งสำคัญต่อจากนั้นคือการปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้าให้กับลูกๆของตน พร้อมกันนี้ ระหว่างการสวดเทวทูตถือสาร ทรงเชิญชวนภาวนาเพื่อชาวเฮติ โอกาสรำลึก 1 ปีแห่งการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ รวมไปถึงภาวนาเพื่อดวงวิญญาณชาวออโธด็อกซ์จารีตค็อปติก ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคาร์บอมบ์ที่ประเทศอียิปต์

เมื่อช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานพิธีมิสซาฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างฯ ซึ่งจัดขึ้นในวัดน้อยซิสติน ความพิเศษของมิสซานี้ พระสันตะปาปายังทรงประกอบพิธีศีลล้างบาปให้กับเด็กทารกซึ่งเป็นลูกๆของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในวาติกัน โดยทารกทั้งหมดมี 21 คน แบ่งเป็นชาย 13 คน หญิง 8 คน ส่วนอายุของทารกทั้ง 21 คน อยู่ระหว่าง 4 สัปดาห์ ถึง 4 เดือน

ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงเน้นย้ำและขอร้องพ่อแม่ทุกคนว่า หลังจากให้ลูกรับศีลล้างบาปแล้ว หน้าที่ต่อไปที่สุดสำคัญที่ต้องทำคือการอบรมและสอนลูกๆให้มีความเชื่อในพระเจ้า ขณะเดียวกัน พระองค์ยังย้ำบรรดาพระสงฆ์ช่วยปลูกฝังความเชื่อให้เด็กๆเหล่านี้ด้วย เพราะยุคนี้ ครอบครัวถูกคุกคามจากภัยรอบด้านเหลือเกิน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "อาศัยศีลล้างบาป พระเจ้าทรงประทานความศักดิ์สิทธิ์ให้กับลูกๆของท่าน พระองค์ทรงเรียกพวกเขาให้ติดตามพระเยซู โดยผ่านทางการตระหนักถึงกระแสเรียกตามแบบฉบับแห่งความรักของพระบิดาที่สถิตอยู่ในจิตใจแต่ละคน"

"ในพระศาสนจักรยุคแรกเริ่ม บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองจะนำเด็กๆที่เกิดใหม่มาขอรับศีลล้างบาป เพื่อให้พวกเขาเป็นอิสระจากบาปกำเนิด รวมทั้งจะได้ยึดมั่นการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความรัก ดังนั้น นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่หลังจากได้รับศีลล้างบาปแล้ว เด็กๆเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการสอนความเชื่อในพระเจ้า เพื่อที่ว่า เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อจะงอกงามในตัวพวกเขา และสักวันหนึ่ง เมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเจริญเติบโตเต็มที่ ทำให้พวกเขาดำเนินชีวิตคริสตชนได้อย่างสมบูรณ์แบบ"

จากนั้น พระสันตะปาปาผู้พิทักษ์ความจริง ทรงกล่าวถึงการสอนความเชื่อว่า "พระศาสนจักรที่ได้ต้อนรับเด็กๆเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ก็มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับพ่อแม่และพ่อแม่ทูนหัว ในการติดตามการเจริญเติบโตทางความเชื่อของเด็กๆเหล่านี้"

"การร่วมมือกันระหว่างกลุ่มคริสตชนและครอบครัว จัดเป็นสิ่งสำคัญมากๆในสังคมยุคปัจจุบัน ตอนนี้ ครอบครัวถูกคุกคามจากภัยรอบด้าน สิ่งนี้ทำให้ครอบครัวประสบปัญหายากลำบากในการอบรมสั่งสอนให้ลูกๆมีความเชื่อในพระเจ้า ดังนั้น มันเป็นเรื่องจำเป็นที่พระสงฆ์และผู้อภิบาลต้องพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อสนับสนุนครอบครัวทุกครอบครัวในการอบรมความเชื่อให้กับเด็กๆทุกคน" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้านบทเทศน์

หลังจากพิธีมิสซาจบลง พระสันตะปาปาได้เสด็จออกมาทางระเบียงห้องประทับ เพื่อนำสัตบุรุษกว่า 30,000 คน สวดเทวทูตถือสาร ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โดยก่อนภาวนา พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันความหมายของวันฉลองพระเยซูทรงรับพิธีล้างจาก นักบุญจอห์น บัปติสตา และหลังการภาวนาจบลง พระองค์ทรงเชิญชวนสัตบุรุษ ภาวนาเป็นพิเศษให้ชาวเฮติที่ยังต้องทนทุกข์จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรง โดยวันนี้ ครบรอบ 1 ปีของการเกิดเหตุด้วย นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังเชิญชวนสัตบุรุษ ภาวนาเป็นพิเศษให้พี่น้องคริสตชนออโธด็อกซ์จารีตค็อปติก ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคาร์บอมบ์ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ เมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมา เหตุดังกล่าว ทำให้มีผู้เสียชีวิต 23 ศพ บาดเจ็บอีกกว่า 80 คน

Comments