พระสันตะปาปาเชิญภาวนาเพื่อความรอดของจิตวิญญาณสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ การสวดภาวนามีความสำคัญมาก เพราะเป็นการช่วยเหลือดวงวิญญาณให้ได้รับความรอดพ้น พร้อมกันนี้ ทรงนำชีวประวัติ "นักบุญแคทเธอรีน แห่งเจนัว" มาแบ่งปันด้วย

ในการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปาทรงนำชีวประวัติ นักบุญแคทเธอรีนแห่งเจนัว นักบวชหญิงในศตวรรษที่ 15 มาเป็นบทสอนทุกคน โดยใจความสำคัญของบทสอน พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงย้ำความสำคัญของการสวดภาวนาให้วิญญาณในไฟชำระ และหมั่นช่วยเหลือผู้ยากไร้ทุกคน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "นักบุญแคทเธอรีนเข้าพิธีสมรสตั้งแต่อายุ 16 ปี ต่อมา พออายุ 26 ท่านได้กลับใจมาเป็นคาทอลิกและเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า ภายหลังได้เห็นนิมิตพระเยซูทรงแบกกางเขนและประจักษ์มาหาท่าน พร้อมตรัสเหล่าวิญญาณในไฟชำระ, ความเป็นคนบาปในตัวท่าน รวมไปถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์อย่างสุดประมาณ"

"นักบุญแคทเธอรีนมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับการเห็นนิมิตวิญญาณในไฟชำระ ท่านได้รับการขนานนามเป็นสตรีแห่งความสุภาพถ่อมตนแบบสุดๆ ผู้ซึ่งเคร่งครัดกับการสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอและร่วมใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ยากไร้ นอกจากนี้ ท่านยังเป็นทำงานเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเจนัวอีกด้วย"

"นักบุญแคทเธอรีนยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับวิญญาณในไฟชำระ ด้วยการถ่ายทอดความเข้าใจส่วนตัวเกี่ยวกับวิญญาณในไฟชำระ ท่านอธิบายว่า วิญญาณเหล่านี้ต้องได้รับการชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้ เนื่องจากสมัยที่บุคคลเหล่านี้ยังมีชีวิต วิญญาณของพวกเขาต้องแปดเปื้อน เพราะไม่ตอบสนองความรักและความยุติธรรมของพระเจ้าอย่างเพียงพอ"

"ดังนั้น อาศัยชีวิตและคำสอนจากนักบุญแคทเธอรีน ท่านได้เตือนใจเราถึงความสำคัญของการสวดภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ ทั้งยังเชิญชวนเราอุทิศตนให้กับการสวดภาวนาอย่างร้อนรนเพื่อดวงวิญญาณของพวกเขา เช่นเดียวกับเตือนใจเราให้รู้จักปฏิบัติกิจการกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย
Comments