Posts

Showing posts with the label ฟาติมาสาร

ฟาติมาสาร - “แม่พระ” กับ “ธงสหภาพยุโรป” (11 พฤศจิกายน 2012)

ฟาติมาสาร - พระคาร์ดินัลใหม่ 6 องค์ ... เอเชียจัดไป 3 (4 พ.ย. 2012)

ฟาติมาสาร - พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 กับการเป็นบุญราศี (28 ต.ค. 2012)

ฟาติมาสาร - นักบุญใหม่ 2012 (21 ตุลาคม 2012)

ฟาติมาสาร - เลอแฟ๊บวร์ – ภาษีศาสนา – กาบริเอเล่ (7 ต.ค. 2012)

ฟาติมาสาร - ไร้สาระสิ้นดี (30 กันยายน 2012)

ฟาติมาสาร - เบเนดิกต์ ที่ 16 “ทูตสันติภาพของโลก” (23 กันยายน 2012)

ฟาติมาสาร - ก้าวร้าวและทำเพื่อตัวเอง (16 กันยายน 2012)

ฟาติมาสาร - RIP พระคาร์ดินัล คาร์โล มาร์ตินี่ (9 กันยายน 2012)

ฟาติมาสาร - “พันธมิตรผู้ศักดิ์สิทธิ์” และ “การให้อภัย” (2 กันยายน 2012)

ฟาติมาสาร - ยากจะคาดเดา (26 สิงหาคม 2012)

ฟาติมาสาร - สำรวจการนับถือศาสนาในหลายประเทศ (19 สิงหาคม 2012)