Posts

โป๊ปฟรังซิส - พระเยซูอยู่ท่ามกลางฝูงชนเพื่อช่วยเหลือ ไม่ใช่เพื่อเพิ่มคะแนนนิยมของตัวเอง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระเยซูอยู่ท่ามกลางประชาชน เพื่อใกล้ชิดและช่วยเหลือทุกคน พระองค์ไม่ได้อยู่กับคนเยอะๆ เพื่อเพิ่มความนิยมในตัวเองให้สูงขึ้น 
ทรงสอน พระเยซูทรงมองมาที่ตัวเราแต่ละคน ดังนั้น เราต้องอย่ากลัวที่จะจ้องมองพระองค์เช่นกัน


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านกล่าว "เมื่อมีพยานจำนวนมากห้อมล้อมอยู่ ... จงเพ่งมองไปยังพระเยซูผู้ทรงบุกเบิกความเชื่อ" ส่วนพระวรสาร ผู้คนจำนวนมากห้อมล้อมพระเยซูเพื่อฟังคำเทศนา แต่แล้ว มีหญิงคนหนึ่งที่ตกเลือดเรื้อรังมา 12 ปี ฝ่าฝูงชนเข้ามาสัมผัสชายเสื้อพระเยซู พร้อมความเชื่อว่า "ถ้าได้สัมผัส จะหายจากโรค" พระเยซูจึงตรัสกับเธอว่า "ความเชื่อช่วยท่านให้หายจากโรคแล้ว" จากนั้น พระเยซูทรงปลุกลูกสาวของ "ไยรัส" หัวหน้าศาลาธรรม ให้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย

พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า

- พระเยซูไม่ได้เดินไปรอบๆ พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยป้องกันไม่ให้ฝูงชนเข้ามาสั…

โป๊ปฟรังซิส - พระศาสนจักรที่ไม่มีมรณสักขีคือพระศาสนจักรที่ไม่มีพระเยซู

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระศาสนจักรที่ไม่มีมรณสักขีคือพระศาสนจักรที่ไม่มีพระเยซู 
ทรงชี้ ยุคนี้ เรามีมรณสักขีมากกว่าพระศาสนจักรยุคแรกเริ่มด้วยซ้ำ เพราะการเบียดเบียนมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านกล่าวถึงประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับประชากรของพระเจ้า ซึ่งถูกเบียดเบียนข่มเหงและเข่นฆ่า แต่พวกเขาทั้งหมดก็ยึดมั่นความเชื่อในพระเจ้าจนวาระสุดท้ายของชีวิต

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- บทอ่านวันนี้พูดเกี่ยวกับความทรงจำ นี่คือความทรงจำแห่งการเชื่อฟังพระเจ้า ความทรงจำแบบนี้เริ่มด้วยอับราฮัมผู้ซึ่งนบนอบต่อพระเจ้าอย่างถึงที่สุด ท่านออกจากบ้านเกิดของตนโดยไม่รู้ว่าพระเจ้าจะพาไปยังที่ใด หรือจะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในบทอ่านวันนี้ทั้ง บารัค, แซมซั่น และเดวิด พวกเขาเหล่านี้นบนอบต่อพระเจ้าและทำสิ่งดีในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล

- นอกจากนี้ ยังมีคนกลุ่มที่สามที่เราต้องระลึกถึง พวกเขาคือมรณสักขีผู้ซึ่งทนทุกข์และสละชีวิตของตนเหมือนที่พระเย…

โป๊ปฟรังซิส - ถ้าสังคมมีคนยึดความยากจนฝ่ายจิตมากเท่าไหร่ ความแตกแยกในสังคมจะลดลงมากเท่านั้น

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ถ้าสังคมของเรามีคนที่ยึดความยากจนฝ่ายจิตมากเท่าไหร่ ความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมจะลดลงมากเท่านั้น 
ทรงอธิบาย คนที่ยึดความยากจนฝ่ายจิตคือคนที่ไม่แสวงหาสิ่งต่างๆ แบบตะกละ เพราะนิสัยแบบนี้ทำลายจิตวิญญาณและไม่นำเราไปพบความสุขแท้จริง 
ทรงชี้ คนที่ยึดความยากจนฝ่ายจิต ไม่ได้หมายความว่า เขาตัดสิ่งต่างๆ ออกจากชีวิต แต่เขาคือคนที่ตระหนักถึงคุณค่าว่าสิ่งใดจำเป็น และสามารถที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้
ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนเรื่อง "ความสุขแท้จริง" (มหาบุญลาภ)

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- บทสอนของพระเยซูเรื่องความสุขแท้จริงจัดเป็นสุดยอดของมหาบทบัญญัติสำหรับคริสตชน พระเยซูทรงเผยแสดงถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่นำมนุษย์ไปพบความสุขแท้จริง พ่อขอแบ่งปันความสุขแท้จริงประการแรก นั่นคือ 'ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา' คนที่ดำเนินชีวิตด้วยความยากจนฝ่ายจิต (ไม่ฟุ้งเฟ้อ) คือคนที่พัฒนาความรู้สึ…

โป๊ปฟรังซิส - จำนวนนักบวชคาทอลิกลดลงเหมือนเลือดไหลไม่หยุด

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ความซื่อสัตย์ของนักบวชคาทอลิกกำลังถูกทดสอบ เพราะสถิติจำนวนนักบวชที่ออกมานั้น ลดลงเรื่อยๆ เหมือน "เลือดไหลไม่หยุด" 
ทรงสงสัย เกิดอะไรขึ้นกับนักบวชบางคนปฏิญาณตนตลอดชีพไปแล้ว แต่มาขอลาออกจากกระแสเรียก 
แต่ก็มีนักบวชบางคนลาออกด้วยเหตุผลที่ยอมรับได้ อาทิ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ตนไม่มีกระแสเรียกทางนี้ 
ทรงเตือน นักบวชต้องไม่ดำเนินชีวิตเป็นทาสของจิตตารมณ์ทางโลก อาทิ เงินและอำนาจช่วงสายวันเสาร์ที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดานักบวชที่มาร่วมการสัมมนาของสมณกระทรวงเพื่อสถาบันนักบวช ภายใต้หัวข้อ "ความนบนอบและการออกจากหน้าที่" (Fidelity and Abandonment - การสัมมนานี้คือการหารือถึงสาเหตุที่นักบวชขอลาออกจากกระแสเรียกที่ได้รับ)

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า

- ตอนนี้ ความซื่อสัตย์กำลังถูกทดสอบ เพราะสถิติจำนวนนักบวชคาทอลิกที่ออกมานั้น บ่งชี้ว่า เลือดกำลังไหลไม่หยุด สิ่งนี้ทำให้พ่อกังวลเป็นอย่างมาก บางครั้ง นักบวชบางคนขอลาออกด้วยเหตุผลที่ดี กล่าวคือ เพราะหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว พวกเขาพบว่าตนเองไม่มีกระแสเร…

โป๊ปฟรังซิส - อย่าเป็นคริสตชนขี้ขลาดซึ่งกลัวไปทุกเรื่อง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ อย่าเป็นคริสตชนขี้ขลาดซึ่งกลัวไปทุกเรื่อง จนไม่กล้าก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อทำพันธกิจของพระเจ้า 
ทรงสอน ชีวิตคริสตชนต้องระลึกอดีตที่เราเป็น ต้องจดจำปัญหาที่้เกิดและจำว่าพระเจ้าช่วยเราอย่างไร 
ต้องมองไปยังอนาคตด้วยความหวังที่ตั้งอยู่บนความเชื่อในพระเจ้า 
และอยู่กับปัจจุบันที่บ่อยครั้งมีแต่เรื่องเจ็บปวดและน่าเศร้า แต่เราต้องกล้าเผชิญสิ่งเหล่านี้ด้วยความกล้าและอดทน เผชิญมันไปตรงๆ ไม่ต้องอายช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านเตือนใจคริสตชนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตว่า จงระลึกถึงวันในอดีต ส่วนปัจจุบันต้องมีความเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า และอีกไม่นาน พระเจ้าจะเสด็จมาแล้ว

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- บทอ่านวันนี้ เป็นการเตือนใจเราให้ดำเนินชีวิตคริสตชนด้วยการอ้างอิง 3 สิ่ง ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต สิ่งแรก นี่คือการเชื้อเชิญเราให้ระลึกอดีต เพราะชีวิตคริสตชนไม่ได้เริ่มขึ้นในวันนี้ แต่มันคือความต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ การ…

โป๊ปฟรังซิส - การคืนดีที่แท้จริงระหว่างคริสตชนจะบรรลุผลเมื่อเราตระหนักถึงพระพรที่แต่ละคนได้รับ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ การคืนดีที่แท้จริงระหว่างคริสตชนจะบรรลุผลเมื่อ เราตระหนักถึงพระพรที่แต่ละคนได้รับและเรียนรู้พระพรนั้นจากคนอื่น ไม่ใช่ให้คนอื่นมาเรียนรู้จากเรา 
ทรงแนะ คริสตชนทุกนิกายควรใช้โอกาสจากการพบกันตามวาระต่างๆ ด้วยการภาวนาและรับใช้ผู้ยากไร้และผู้ถูกทอดทิ้งไปด้วยกันช่วงเย็นวันพุธที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการภาวนาคริสตศาสนสัมพันธ์ โอกาสปิดสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม ท่ามกลางผู้แทนของพระศาสนจักรต่างๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า

- นักบุญเปาโลเคยเบียดเบียนคริสตชน แต่แล้ว ท่านก็เปลี่ยนจากการเป็นคนที่เชื่อในความสามารถของตนเองและปฏิบัติตนตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัด มาเป็นคนที่กลับใจและศรัทธาต่อความรักของพระเจ้าผู้ทรงมอบพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ให้กับเรา

- เหมือนกับนักบุญเปาโล เราแต่ละคนได้รับการอภัยโทษและรับความรักจากพระเจ้า เราถูกเรียกให้มาประกาศพระวรสารแห่งการคืนดีผ่านทางวาจา การดำเนินชีวิต และการทำตนเป็นประจักษ์พยานถึงชีวิตที่ค…

ผู้นำอัศวินแห่งมอลตาลาออก ตามที่พระสันตะปาปาขอร้อง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงอนุมัติจดหมายลาออกของ "ภราดา แม็ทธิว เฟสติ้ง" (คนกลางในภาพ) เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา (กลุ่มอัศวินแห่งมอลตา) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากพระสันตะปาปาทรงขอร้องให้ ภราดาเฟสติ้ง ลาออกจากตำแหน่งด้วยพระองค์เอง

ความตึงเครียดในกลุ่มอัศวินแห่งมอลตา เกิดขึ้นหลังจาก ภราดาเฟสติ้ง "สั่งปลด" อัลเบร็ช ฟรีเฮอร์ ฟอน โบเซลาเกอร์ นายกรัฐมนตรีของรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา (คนซ้ายสุดในภาพ) เนื่องจาก ภราดาเฟสติ้งได้รับรายงานว่า งานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศเมียนมา ซึ่งทางกลุ่มอัศวินแห่งมอลตาเข้าไปช่วยเหลือภายใต้การนำของ ฟอน โบเซลาเกอร์ ได้มีการแจกถุงยางอนามัยให้กับพลเมืองท้องถิ่นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี อย่างไรก็ตาม ฟอน โบเซลาเกอร์ ปฏิเสธคำกล่าวหาและยืนยันว่าตนเองไม่ทราบเรื่องดังกล่าว

การสั่งปลด ฟอน โบเซลาเกอร์ มีรายงานว่า พระคาร์ดินัล เรย์มอนด์ เบิร์ค ผู้เปรียบเหมือนจิตตาธิการของอัศวินแห่งมอลตา ได้ขอร้องพระสันตะปาปา ฟรังซิส ให้เห็นชอบการสั่งถอดถอน โบเซลาเกอร์ อย่างไรก็ตาม พระสันตะปาปาไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ เพราะ…