Posts

โป๊ปฟรังซิส - ลูกหลานต้องพูดคุยกับปู่ย่าตายายและผู้อาวุโสในครอบครัว

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นเด็กๆ พูดคุยกับปู่ย่าตายายและผู้อาวุโสในครอบครัว เพราะปู่ย่าตายายมีปรีชาญาณในการดำเนินชีวิตที่สามารถสอนและแนะนำเราได้ 
เช่นเดียวกัน ปู่ย่าตายายและผู้อาวุโสก็ต้องฟังลูกหลานบ้าง เพื่อจะได้เข้าใจแรงบันดาลใจและความหวังที่อยู่ในตัวของเด็กๆ 


ช่วงสายวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับกลุ่มฆราวาสคาทอลิกอิตาเลี่ยน "อาซิโอเน่ คัตโตลิก้า อิตาเลียน่า" ซึ่งเป็นกลุ่มที่สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 10 ทรงตั้งขึ้นในค.ศ.1905 นี่เป็นกลุ่มที่ขึ้นตรงกับพระสังฆราชคาทอลิกและไม่ข้องเกี่ยวกับการเมือง วันนี้ กลุ่มดังกล่าวได้พาเด็กๆ มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา เพื่อถวายพระพรโอกาสวันคริสต์มาสและวันคล้ายวันสมภพของพระองค์

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า

- วันนี้ พ่ออยากเชิญชวนเด็กๆ ทุกคนให้เตรียมจิตใจอย่างดีก่อนที่เราจะสมโภชวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง เราจะได้พบกับความชื่นชมยินดีในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า และได้เป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ให้กับคนในครอบครัว โรงเรียน เขตวัด และสถานที่ต่างๆ

- นอกจากนี้ พ่อขอเชิญเด็กๆ ทุกคนแบ่งปั…

โป๊ปฟรังซิส - เวลาเรากระวนกระวายใจหรือสับสนชีวิต เราต้องวางใจในพระเจ้าเหมือนนักบุญโยเซฟ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ช่วงเวลาที่เรากระวนกระวายใจหรือสับสนชีวิต เราต้องวางใจในพระเจ้า ให้พระองค์นำทางเรา และนบนอบต่อพระประสงค์ของพระองค์ เหมือนอย่างที่นักบุญโยเซฟทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเรื่องการไม่ถอนหมั้นแม่พระและรับบุตรที่จะบังเกิดมา ทั้งที่ตนเองหาคำอธิบายไม่ได้ว่า แม่พระตั้งครรภ์ได้อย่างไร 
ทรงขอบคุณทุกคนที่ส่งความปรารถนาดีให้พระองค์โอกาสวันคล้ายวันสมภพ 80 ชันษาช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันอาทิตย์นี้ ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาเข้าฝันนักบุญโยเซฟซึ่งเป็นผู้ชอบธรรม พร้อมแจ้งว่า อย่ากลับที่จะรับมารีอาเป็นภรรยา และจงตั้งชื่อบุตรชายว่า "เยซู" บุตรนี้จะได้รับนามว่า "เอ็มมานูเอล" แปลว่า "พระเจ้าสถิตกับเรา"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระวรสารวันนี้ นักบุญโยเซฟไม่สามารถหาคำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของแม่พระ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ท่านกระวนกระวายใจและสับสนอยู่นั้น พระเจ้าเสด็จมาหาท่านผ่านทางทูตสวรรค์ ด้วยเหตุนี้ นักบุญโยเซฟจึงเข้า…

โป๊ปฟรังซิสเยือนฟาติมา 12-13 พ.ค. 2017 เพื่อฉลอง 100 ปีแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา

Image
วาติกันประกาศอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส จะเสด็จเยือนสักการะสถานแม่พระแห่งฟาติมา ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2017 เพื่อร่วมสมโภชการครบ 100 ปีที่แม่พระประจักษ์มาที่ฟาติมา
สำหรับรายละเอียดว่า พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนเมืองอื่นๆ นอกจากฟาติมาหรือไม่ วาติกันยังไม่ได้แจ้งแต่อย่างใด

ทั้งนี้ แม่พระประจักษ์มาหาเด็กเลี้ยงแกะ 3 คนที่ฟาติมา ได้แก่ ลูชีอา (10 ขวบ), ฟรานซิสโก (9 ขวบ) และยาชินทา (7 ขวบ) ในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.1917 จากนั้น แม่พระประจักษ์อีก 6 เดือนติดต่อกัน ครั้งสุดท้ายคือวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ.1917

โป๊ปฟรังซิสถวายมิสซาโอกาสวันคล้ายวันสมภพ 80 ชันษา

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ความทรงจำไม่เหมือนการหวนคิดถึงเรื่องในอดีต แต่ความทรงจำเป็นสิ่งมีชีวิต 
นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมพระวรสารวันนี้จึงบอกเล่าลำดับพระวงศ์ของพระเยซู ทรงยอมรับ พระวรสารตอนนี้อาจดูน่าเบื่อ แต่มันคือการเชิญชวนให้เรามองย้อนกลับไปดูและเข้าใจว่า พระเจ้าทรงช่วยเราและทรงเดินไปกับประชากรของพระองค์อย่างไร 
ทรงแบ่งปัน โอกาสอายุ 80 ชันษา พระองค์เริ่มคิดถึงอาการแก่แล้วขี้หลงขี้ลืม แต่หวังว่า จะไม่เป็นโรคนี้ ตรงกันข้าม ทรงอยากให้อายุที่เพิ่มขึ้น จะหมายถึงปรีชาญาณที่เพิ่มขึ้น


ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาภายในวัดน้อยเปาลิน่า วาติกัน ร่วมกับบรรดาพระคาร์ดินัลที่อาศัยอยู่ในกรุงโรม โอกาสที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันสมภพของพระสันตะปาปา ฟรังซิส ครบ 80 ชันษา (สมภพ 17 ธันวาคม ค.ศ.1936)

พระวรสารวันนี้จากนักบุญแม็ทธิว เป็นเรื่องลำดับพระวงศ์ของพระเยซู พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เราออกเดินทางบนเส้นทางนี้เส้นทางที่พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราเฝ้าระวังเสมอ วันนี้ เราหยุดครู่หนึ่งและมองย้อนไป มองไปดูว่าเส้นทางที่เราเ…

โป๊ปฟรังซิสเชิญผู้เร่ร่อนร่วมโต๊ะอาหารวันคล้ายวันสมภพ 80 ชันษา

Image
เช้าวันนี้ (17 ธ.ค. วันคล้ายวันสมภพของพระสันตะปาปา) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเชิญผู้เร่ร่อน 8 คนที่อาศัยอยู่รอบวาติกัน มาทานอาหารเช้ากับพระองค์ในห้องอาหารรวมประจำหอพักซางตา มาร์ธา หลังจากพระองค์ถวายมิสซาเช้าร่วมกับคณะพระคาร์ดินัลที่อยู่ในกรุงโรม

นอกจากนี้ พระสันตะปาปาทรงมอบกระเป๋าใส่ของขวัญใบเล็กๆ ให้กับผู้เร่ร่อนทั่วกรุงโรมด้วย

ภาพและข้อมูลโดย Elise Harris (เพื่อนนักข่าวสายวาติกัน)

โป๊ปฟรังซิส - พระสงฆ์ต้องพูดความจริง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พระสงฆ์ต้องพูดความจริงและยอมรับในสิ่งที่สัตบุรุษมอบให้ได้ ส่วนที่เหลือ พระเจ้าจะจัดการเอง 
ทรงยก "นักบุญจอห์น แบ๊พติสต์" เป็นผู้อภิบาลที่พูดแต่ความจริงอย่างทรงพลัง อาทิ ตำหนิฟาริสีว่า "เจ้างูพิษ" หรือตำหนิเฮร็อดว่า "คบชู้" 
ทรงกล่าวติดตลก แต่ถ้าพระสงฆ์เทศน์แบบนี้ พระสังฆราชต้องเตรียมรับจดหมายร้องเรียนจากสัตบุรุษแน่ๆ กระนั้น พระสงฆ์ต้องศรัทธาต่อความจริง 
ทรงชี้ พระสงฆ์ต้องเข้าใจสถานการณ์ความยากลำบากที่สัตบุรุษกำลังประสบ และต้องช่วยเขาให้เดินหน้าไปกับพระเจ้าให้ได้ 
ทรงย้ำ การสงสัยในพระเจ้าไม่ใช่เรื่องผิด เพราะ นักบุญจอห์น แบ๊พติสต์ ซึ่งเป็นถึงคนทำพิธีล้างให้พระเยซู ก็ยังเผชิญช่วงเวลาแบบนี้เช่นกันช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวถึงนักบุญจอห์น แบ๊พติสต์ ว่า "คนเก็บภาษีได้รับพิธีล้างจากจอห์นและยอมรับว่าพระเจ้าทรงเที่ยงธรรม ส่วนฟาริสีและนักกฎหมายไม่ยอมรับพิธีล้างจากจอห์น จึงต่อต้านแผนการของพระเจ้าสำหรับตน"

ความรู้ใหม่: ทำไมพระคาร์ดินัลมีชัย ถึงถูกจัดให้เป็น Protopresbitero

Image
เมื่อเช้า ผมรายงานเรื่องการที่ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู กลายเป็น Protopresbitero (พระคาร์ดินัลสงฆ์ที่จะทำหน้าที่ อ่านบทภาวนาในมิสซารับตำแหน่งของพระสันตะปาปาองค์ใหม่)

รายงานข่าวดังกล่าว ผมบอกว่า Protopresbitero คือคนที่พระคาร์ดินัลสงฆ์ (Cardinal Priest) ที่อาวุโสสุดนับตั้งแต่วันได้รับการสถาปนา ซึ่งเรื่องนี้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด

แต่ผมไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า พระคาร์ดินัลรุ่นปี 1983 หรือรุ่นปีที่ท่านมีชัยได้รับการสถาปนา ยังมีพระคาร์ดินัลอีก 4 คนที่ยังมีชีวิต (ทั้งหมดเป็นระดับพระคาร์ดินัลสงฆ์เหมือนกันด้วย) และเท่ากับว่า ทั้งหมดอาวุโสเท่ากันหมด นับตั้งแต่วันที่ได้รับการสถาปนา (อายุการเป็นพระคาร์ดินัลถึงปัจจุบันคือ 33 ปี)

ผมจึงเกิดความสงสัยแวบใหญ่ว่า "เฮ้ย เรารายงานไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ย" ผมจึงไปถามเพื่อนนักข่าวสายวาติกันที่ประจำอยู่ที่วาติกันว่า สันตะสำนักใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือก Protopresbitero ในกรณีที่พระคาร์ดินัลรุ่นนั้น มีความอาวุโสนับตั้งแต่วันสถาปนา เท่ากันหมด

คำตอบจากวาติกันคือ "ดูจากรายชื่อเวลาพระสันตะปาปาประกาศชื่อพระคาร์ดินัลใหม่" (ชื่อไม่ได้เรียงตา…