โป๊ปฟรังซิส - ลูกหลานต้องพูดคุยกับปู่ย่าตายายและผู้อาวุโสในครอบครัว

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นเด็กๆ พูดคุยกับปู่ย่าตายายและผู้อาวุโสในครอบครัว เพราะปู่ย่าตายายมีปรีชาญาณในการดำเนินชีวิตที่สามารถสอนและแนะนำเราได้ 

  • เช่นเดียวกัน ปู่ย่าตายายและผู้อาวุโสก็ต้องฟังลูกหลานบ้าง เพื่อจะได้เข้าใจแรงบันดาลใจและความหวังที่อยู่ในตัวของเด็กๆ ช่วงสายวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับกลุ่มฆราวาสคาทอลิกอิตาเลี่ยน "อาซิโอเน่ คัตโตลิก้า อิตาเลียน่า" ซึ่งเป็นกลุ่มที่สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 10 ทรงตั้งขึ้นในค.ศ.1905 นี่เป็นกลุ่มที่ขึ้นตรงกับพระสังฆราชคาทอลิกและไม่ข้องเกี่ยวกับการเมือง วันนี้ กลุ่มดังกล่าวได้พาเด็กๆ มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา เพื่อถวายพระพรโอกาสวันคริสต์มาสและวันคล้ายวันสมภพของพระองค์

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า

- วันนี้ พ่ออยากเชิญชวนเด็กๆ ทุกคนให้เตรียมจิตใจอย่างดีก่อนที่เราจะสมโภชวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง เราจะได้พบกับความชื่นชมยินดีในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า และได้เป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ให้กับคนในครอบครัว โรงเรียน เขตวัด และสถานที่ต่างๆ

- นอกจากนี้ พ่อขอเชิญเด็กๆ ทุกคนแบ่งปันความชื่นชมยินดีนี้ให้กับปู่ย่าตายาย รวมถึงผู้อาวุโสทุกคน พ่ออยากเห็นพวกลูกเป็นคนที่ฟังปู่ย่าตายาย เพราะพวกท่านเปี่ยมด้วยปรีชาญาณของชีวิต ดังนั้น การบ้านวันนี้ก็คือจงกลับไปพูดคุยกับปู่ย่าตายาย ไปถามคำถามอะไรพวกท่านก็ได้ เพราะพวกท่านมีความทรงจำต่อเรื่องราวในอดีต นี่คือประสบการณ์ทรงชีวิต และยังเป็นของขวัญล้ำค่าที่จะช่วยพวกลูกในการดำเนินชีวิตอีกด้วย เช่นเดียวกัน คนที่เป็นปู่ย่าตายายก็ต้องฟังเสียงของหลานด้วย พวกท่านเหล่านั้นต้องเข้าใจแรงบันดาลใจและความหวังของลูกหลาน นี่แหละคือการบ้านในวันนี้ จงกลับไปพูดคุยกับปู่ย่าตายาย และฟังพวกท่านพูดบ้าง