โป๊ปฟรังซิสเยือนฟาติมา 12-13 พ.ค. 2017 เพื่อฉลอง 100 ปีแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา

วาติกันประกาศอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส จะเสด็จเยือนสักการะสถานแม่พระแห่งฟาติมา ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2017 เพื่อร่วมสมโภชการครบ 100 ปีที่แม่พระประจักษ์มาที่ฟาติมา
สำหรับรายละเอียดว่า พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนเมืองอื่นๆ นอกจากฟาติมาหรือไม่ วาติกันยังไม่ได้แจ้งแต่อย่างใด

ทั้งนี้ แม่พระประจักษ์มาหาเด็กเลี้ยงแกะ 3 คนที่ฟาติมา ได้แก่ ลูชีอา (10 ขวบ), ฟรานซิสโก (9 ขวบ) และยาชินทา (7 ขวบ) ในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.1917 จากนั้น แม่พระประจักษ์อีก 6 เดือนติดต่อกัน ครั้งสุดท้ายคือวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ.1917