โป๊ปฟรังซิสเชิญผู้เร่ร่อนร่วมโต๊ะอาหารวันคล้ายวันสมภพ 80 ชันษาเช้าวันนี้ (17 ธ.ค. วันคล้ายวันสมภพของพระสันตะปาปา) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเชิญผู้เร่ร่อน 8 คนที่อาศัยอยู่รอบวาติกัน มาทานอาหารเช้ากับพระองค์ในห้องอาหารรวมประจำหอพักซางตา มาร์ธา หลังจากพระองค์ถวายมิสซาเช้าร่วมกับคณะพระคาร์ดินัลที่อยู่ในกรุงโรม

นอกจากนี้ พระสันตะปาปาทรงมอบกระเป๋าใส่ของขวัญใบเล็กๆ ให้กับผู้เร่ร่อนทั่วกรุงโรมด้วย

ภาพและข้อมูลโดย Elise Harris (เพื่อนนักข่าวสายวาติกัน)