โป๊ปฟรังซิส - เวลาเรากระวนกระวายใจหรือสับสนชีวิต เราต้องวางใจในพระเจ้าเหมือนนักบุญโยเซฟ

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ช่วงเวลาที่เรากระวนกระวายใจหรือสับสนชีวิต เราต้องวางใจในพระเจ้า ให้พระองค์นำทางเรา และนบนอบต่อพระประสงค์ของพระองค์ เหมือนอย่างที่นักบุญโยเซฟทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเรื่องการไม่ถอนหมั้นแม่พระและรับบุตรที่จะบังเกิดมา ทั้งที่ตนเองหาคำอธิบายไม่ได้ว่า แม่พระตั้งครรภ์ได้อย่างไร 

  • ทรงขอบคุณทุกคนที่ส่งความปรารถนาดีให้พระองค์โอกาสวันคล้ายวันสมภพ 80 ชันษา
ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันอาทิตย์นี้ ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาเข้าฝันนักบุญโยเซฟซึ่งเป็นผู้ชอบธรรม พร้อมแจ้งว่า อย่ากลับที่จะรับมารีอาเป็นภรรยา และจงตั้งชื่อบุตรชายว่า "เยซู" บุตรนี้จะได้รับนามว่า "เอ็มมานูเอล" แปลว่า "พระเจ้าสถิตกับเรา"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระวรสารวันนี้ นักบุญโยเซฟไม่สามารถหาคำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของแม่พระ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ท่านกระวนกระวายใจและสับสนอยู่นั้น พระเจ้าเสด็จมาหาท่านผ่านทางทูตสวรรค์ ด้วยเหตุนี้ นักบุญโยเซฟจึงเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการตั้งครรภ์ของแม่พระ นี่คือผลงานของพระจิตที่ทำให้พระกุมารมาบังเกิดในครรภ์ของแม่พระ

- เวลาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและเกินจะรับมือ คำถามมากมายได้เกิดขึ้นในใจของนักบุญโยเซฟ แต่ท่านวางใจในพระเจ้าผู้ทรงมาหาท่านและตอบรับคำเชิญชวนของพระเจ้าที่ให้รับบุตรชายคนนี้ไว้ นอกจากนี้ นักบุญโยเซฟก็ไม่ถอนหมั้นแม่พระ แต่ยอมรับแม่พระด้วยความรักอย่างเต็มใจ นี่แหละคือบุรุษผู้ชอบธรรมและเปี่ยมด้วยความสุภาพถ่อมตน แบบอย่างของนักบุญโยเซฟสอนเราว่า จงวางใจในพระเจ้า จงมอบตัวเราให้พระเจ้านำทางและจงนบนอบเชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบคุณทุกคนสำหรับการอวยพรโอกาสวันคล้ายวันสมภพ 80 ชันษาของพระองค์ด้วย โดยวาติกันแจ้งว่า มีผู้ส่งอีเมลเข้ามาถวายพระพระมากกว่า 80,000 ฉบับเลยทีเดียว