โป๊ปฟรังซิสถวายมิสซาโอกาสวันคล้ายวันสมภพ 80 ชันษา

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ความทรงจำไม่เหมือนการหวนคิดถึงเรื่องในอดีต แต่ความทรงจำเป็นสิ่งมีชีวิต 

  • นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมพระวรสารวันนี้จึงบอกเล่าลำดับพระวงศ์ของพระเยซู ทรงยอมรับ พระวรสารตอนนี้อาจดูน่าเบื่อ แต่มันคือการเชิญชวนให้เรามองย้อนกลับไปดูและเข้าใจว่า พระเจ้าทรงช่วยเราและทรงเดินไปกับประชากรของพระองค์อย่างไร 

  • ทรงแบ่งปัน โอกาสอายุ 80 ชันษา พระองค์เริ่มคิดถึงอาการแก่แล้วขี้หลงขี้ลืม แต่หวังว่า จะไม่เป็นโรคนี้ ตรงกันข้าม ทรงอยากให้อายุที่เพิ่มขึ้น จะหมายถึงปรีชาญาณที่เพิ่มขึ้นช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาภายในวัดน้อยเปาลิน่า วาติกัน ร่วมกับบรรดาพระคาร์ดินัลที่อาศัยอยู่ในกรุงโรม โอกาสที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันสมภพของพระสันตะปาปา ฟรังซิส ครบ 80 ชันษา (สมภพ 17 ธันวาคม ค.ศ.1936)

พระวรสารวันนี้จากนักบุญแม็ทธิว เป็นเรื่องลำดับพระวงศ์ของพระเยซู พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เราออกเดินทางบนเส้นทางนี้เส้นทางที่พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราเฝ้าระวังเสมอ วันนี้ เราหยุดครู่หนึ่งและมองย้อนไป มองไปดูว่าเส้นทางที่เราเดินนั้นงดงามและพระเจ้าไม่ทำให้เราผิดหวัง พระเจ้าทรงความซื่อสัตย์เสมอ

- ในชีวิตของเรามันมีช่วงเวลาที่เราซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและช่วงเวลาแย่ๆ ที่เราทำบาปด้วยเช่นกัน แต่พระเจ้ายังอยู่ที่นี่เสมอ พระองค์ทรงยื่นมือออกมาช่วยเราตลอด พระเจ้าตรัสกับเราเสมอว่า 'จงเดินตามทางของเจ้าต่อไป' นี่แหละคือชีวิตคริสตชน เราต้องเดินไปข้างหน้า เดินไปเพื่อจะได้พบกับพระเจ้าอย่างแน่นอน

- ขอให้เราอย่านำความร้อนรน การเฝ้ารอพระเจ้าอย่างระมัดระวัง และพระหรรษทานแห่งความทรงจำออกไปจากเส้นทางนี้เด็ดขาด เราต้องรู้จักมองย้อนกลับไปดูสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เราเสมอ ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ เราก็จะเข้าใจว่าทำไมพระศาสนจักรต้องอ่านลำดับพระวงศ์ของพระเยซูในมิสซาวันนี้ จริงอยู่ พระวรสารวันนี้อาจดูน่าเบื่อไปหน่อย แต่นี่คือเรื่องราวของพระเจ้าผู้ทรงเลือกเดินไปกับประชากรของพระองค์ จนสุดท้ายแล้ว พระองค์ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราทุกคน

- ความทรงจำไม่เหมือนกับการหวนคิดถึงเรื่องในอดีต พระวรสารวันนี้คือความทรงจำที่เป็นเครื่องหมายของชีวิต มันเป็นความทรงจำที่ยังมีชีวิต นี่คือความทรงจำของพระเจ้าที่ยังดำรงอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งความรอด ความทรงจำนี้คือลักษณะนิสัยของชีวิตคริสตชน

 หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบคุณคณะพระคาร์ดินัลที่ร่วมถวายมิสซาวันคล้ายวันสมภพของพระองค์ พระสันตะปาปาตรัสว่า

- หลายวันมานี้ พ่อคิดถึงคำๆ หนึ่งที่อาจจะดูน่าเกลียดไปหน่อยนะ นั่นคือ แก่แล้วชอบขี้หลงขี้ลืม อาการนี้ดูน่ากลัวมากนะ เมื่อวานนี้ มงซินญอร์ ลุยจิ คาวาลิเอรี่ (ผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสำนักเลขาธิการนครรัฐวาติกัน) ได้นำสำเนางานเขียนของ 'ชิเชโร่' (นักปรัชญาชาวโรมัน) มาให้พ่อ พ่ออ่านดูแล้วจำได้ว่า พ่อเคยนำเนื้อหาในนั้นมากล่าวกับคณะพระคาร์ดินัลในการประชุมครั้งแรกหลังจากได้รับเลือกตั้งเป็นพระสันตะปาปา (ประชุมวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ.2013) เนื้อหานั้นมีว่า 'อายุที่มากขึ้นคือปรีชาญาณ(ที่เพิ่มขึ้น)' พ่อจึงหวังว่า สิ่งนี้จะหมายถึงตัวพ่อเองด้วย และขอให้พวกท่านคาดหวังที่จะเป็นแบบนี้ด้วยเช่นกัน

- สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพวกท่านที่มาร่วมถวายบูชาร่วมกับพ่อในวันนี้ พ่อขอให้พวกท่านสวดภาวนาให้พ่อด้วย เพราะการเป็นพระสันตะปาปาไม่ใช่งานง่าย งานนี้ต้องการคำภาวนาจากทุกคนเป็นอย่างมาก