Posts

โป๊ปฟรังซิส: "แก่นแท้การรับเสด็จพระเยซูคือการฟังพระองค์อย่างตั้งใจ มากกว่าการเตรียมรับเสด็จแบบอลังการ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน พระเยซูไม่ได้เรียกร้องเราให้เตรียมรับเสด็จพระองค์อย่างอลังการ เพราะแก่นแท้ของการเตรียมรับเสด็จพระเยซูคือการตั้งใจฟังคำสอนของพระองค์ต่างหาก ทรงชี้ คนสมัยนี้ดำเนินชีวิตแบบเร่งรีบจนไม่มีเวลาฟังปัญหาคนอื่น แต่คริสตชนที่ดีต้องรู้จักสละเวลาฟังปัญหาของกันและกัน เพราะการฟังคือบ่อเกิดของสันติภาพในโลก นอกจากนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้สูญเสียจากเหตุก่อการร้ายที่เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 80 คนด้วย  ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันอาทิตย์นี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเสด็จไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มารีอา น้องสาว มาเฝ้ารับเสด็จพระเยซูที่แทบพระบาท ส่วน มาร์ธา พี่สาว ยุ่งอยู่กับการเตรียมปรนนิบัติรับใช้ มาร์ธาจึงทูลพระเยซูให้บอกน้องสาวของตนให้มาช่วยเธอบ้าง พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า - ทั้งมาร์ธาและมารีอาต่างมอบน้ำใจดีในวิธีที่แตกต่างกันไป มาร์ธาเลือกจะยุ่งอยู่กับการเตรียมงาน ส่วนมารีอาเลือกจะมานั่งฟังพระเยซู เหตุการณ์นี้ พระ

โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าประทับในตัวผู้ถูกทอดทิ้ง เมื่อวันพิพากษามาถึง พระองค์จะถามเราว่า จำพระองค์ได้หรือไม่"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน พระเจ้าจะถามเราแน่นอนว่า "จำเราได้หรือไม่ เราคือชายที่ถูกปล้น และมีแต่ชาวสะมาเรียที่มาช่วยเหลือ" นอกจากนี้ พระเจ้ายังประทับอยู่ในเด็กที่อดอยาก ผู้ลี้ภัย และคนแก่ที่ถูกทอดทิ้ง เมื่อถึงวันพิพากษา พระองค์จะถามเราแต่ละคนว่า พระองค์ประทับอยู่ในตัวคนเหล่านั้น เราจำพระองค์ได้หรือไม่ และเราช่วยเหลือพระองค์หรือเปล่า  ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงแบ่งปันเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดีที่เข้าช่วยชาวยิวที่ถูกโจรปล้นระหว่างทาง โดยที่พระสงฆ์และนักกฎหมาย เดินผ่านไปแบบไม่ช่วยเหลืออะไรเลย พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิดว่า - พระวรสารวันนี้สอนเราถึงรูปแบบชีวิตที่ให้จุดศูนย์กลางไม่ได้อยู่กับตัวเอง แต่มีชีวิตเพื่อคนอื่น มันก็เหมือนกับที่นักกฎหมายถามพระเยซูว่า 'ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า' พวกเราก็เช่นกัน เราต้องถามตัวเองแบบนี้ว่า 'ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของเรา ใช่เพื่อนของเราหรือเปล่า ใช่พ่อแม่ ใช่เพื่อนร่วมชาติ หรือเพื่อนที่นั

โป๊ปฟรังซิส: "คนประกาศข่าวดีต้องรู้เสมอว่า สิ่งที่เป็นเท็จรอเราอยู่ด้วยความเป็นศัตรู"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ศิษย์พระเยซูที่ทำหน้าที่ประกาศข่าวดี ต้องรู้เสมอว่า สิ่งที่อยู่ตรงข้ามความจริงรอคอยเราอยู่ด้วยความเป็นศัตรู ความเป็นอริคือจุดเริ่มต้นของการเบียดเบียนคริสตชน เหมือนที่พระเยซูย้ำเสมอว่า "เราส่งท่านไปเหมือนแกะท่ามกลางหมาป่า" ทรงสอน ศิษย์พระเยซูต้องกล้าปฎิเสธการเย้ายวนจากการมีหน้าที่ตำแหน่งการงานสูงๆ และการกระหายอำนาจ พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาให้กับผู้สูญเสียจากการก่อการร้ายที่กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ อีกด้วย ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนาจำนวนมาก สำหรับบทเทศน์เทศน์สอนในวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนเกี่ยวกับการตอบสนองกระแสเรียกของพระเจ้า ใจความสำคัญมีว่า - จิตวิญญาณแบบไหนที่ศิษย์พระเยซูต้องมีเวลาทำพันธกิจของพระองค์ สิ่งแรกเลย คริสตชนทุกคนต้องรู้ถึงความยากลำบาก และบางครั้งสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความจริงก็รอคอยเราอยู่ พระเยซูตรัสกับเราทุกคนว่า 'เราส่งท่านไปเหมือนแกะท่ามกลางหมาป่า' - ความเป็นอริอยู่ในจุดเริ

โป๊ปฟรังซิส: "คำภาวนาคือทางออกที่ดีที่สุดเวลาเราเจอเรื่องร้ายๆ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คำภาวนาคือทางออกที่ดีที่สุดเวลาเราเจอเรื่องร้ายๆ นี่คือการช่วยเราให้กล้าเผชิญสิ่งต่างๆ ด้วยความวางใจในพระเจ้า ไม่ใช่ปิดตัวเองและหวาดกลัวอย่างเดียว นอกจากนี้ คำภาวนาจะเปลี่ยนความแตกแยกไปเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคน สงบนิ่งและภาวนาให้ผู้สูญเสียจากเหตุโจมตีสนามบินอตาเติร์ก นครอิสตันบลู ประเทศตุรกี อีกด้วย ช่วงสายวันพุธที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พร้อมทั้งมอบ "ปัลลิอุม" หรือผ้าขนแกะที่สวมคอให้กับบรรดาพระอัครสังฆราชผู้ปกครองอัครสังฆมณฑลต่างๆ จำนวน 25 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า - แบบอย่างในชีวิตของนักบุญเปโตร พวกเราได้เรียนรู้ว่า เมื่อท่านถูกจองจำ สิ่งที่ท่านทำคือสวดภาวนา เพราะนี่คือทางออกหลักสำหรับกลุ่มคริสตชน ซึ่งภัยอันตรายจากการถูกเบียดเบียนข่มเหงกำลังใกล้เข้ามาและทุกคนกำลังกลัวมาก คำภาวนาด้วยความสุภาพและวางใจในพระประสงค์ของพระเจ้า ยังเป็นทางออกให้กับกา

"โป๊ปกิตติคุณเบเนดิกต์" ร่วมงานฉลอง 65 ปีชีวิตสงฆ์ พร้อมขอบคุณ "โป๊ปฟรังซิส" สำหรับความเมตตาที่มอบให้

Image
สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงกล่าวในที่สาธารณะครั้งแรกหลังจากสละตำแหน่งพระสันตะปาปา ด้วยการขอบคุณและซาบซึ้งกับความเมตตาที่สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส มอบให้พระองค์ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ทรงย้ำ ความเมตตาที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส มอบให้นั้น เป็นที่พักที่ทำให้ตัวพระองค์เองรู้สึกปกป้องจากอันตรายต่างๆ โดยตรัสเรื่องนี้ในงานฉลอง 65 ปีชีวิตสงฆ์ของพระองค์ ช่วงสายวันอังคารที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการฉลอง 65 ปีชีวิตสงฆ์ให้กับสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้ซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันครบ 65 ปีที่พระองค์ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ (บวช 29 มิถุนายน ค.ศ.1951) ทั้งนี้ "โยเซฟ รัตซิงเกอร์" (พระสันตะปาปากิตติคุณ) ได้รับศีลบวชวันเดียวกับ "เกยอร์ก รัตซิงเกอร์" พี่ชายแท้ๆ ของพระองค์ แต่ว่า มองซินญอร์เกยอร์ก ยังพำนักอยู่ที่เยอรมนี ไม่ได้บินมาร่วมงานที่วาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ตรัสกับพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ว่า "พระคุณเจ้าเบเนดิกต์ยังคงเดินหน้ารับใช้พระศาสนจักรอย

สัมภาษณ์พระสันตะปาปาบนเครื่องบิน: "มีคนไปบ่นกับโป๊ปกิตติคุณเบเนดิกต์ เรื่องโป๊ปองค์ใหม่ แต่ท่านเชิญพวกนั้นกลับทันที"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประทานสัมภาษณ์บนเครื่องบินขากลับจากอาร์เมเนียไปยังอิตาลี ทรงเผย มีข่าวลือว่า มีบางคนไปฟ้องและบ่นกับสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 เกี่ยวกับพระสันตะปาปาองค์ใหม่ แต่สิ่งที่เกิดคือพระสันตะปาปากิตติคุณเชิญพวกนั้นกลับไปทันที เพราะพระองค์ย้ำจุดยืนแล้วว่า ตนเป็นแค่พระสันตะปาปาที่เกษียณอายุ ไม่ใช่พระสันตะปาปาผู้มีอำนาจ ทรงชี้ คนที่เป็นเกย์ที่มีความตั้งใจจะแสวงหาพระเจ้า เราต้องไม่กีดกันเขา แต่ต้องเดินไปกับเขา เราควรขอโทษคนที่เป็นเกย์ด้วย หากเราเคยทำไม่ดีกับเขาไป ทรงตำหนิ พระสงฆ์บางคนทำตัวเป็นเจ้านาย ไล่ทุบตีชาวบ้าน ไม่ได้ทำตัวเป็นพ่อที่เมตตาซึ่งโอบกอดสัตบุรุษ ทรงแบ่งปัน ไม่คิดว่า การที่ มาร์ติน ลูเธอร์ แยกตัวออกจากคาทอลิกเป็นเรื่องผิด เพราะพระศาสนจักรยุคนั้นทำตัวไม่ดี ทั้งโกง ฝักใฝ่จิตตารมณ์ทางโลก ยึดติดกับเงินและอำนาจ การคัดค้านของลูเธอร์คือการสร้างยารักษาโรคให้พระศาสนจักรมากกว่า  พระสันตะปาปา ตรัสกับนักข่าวช่วงเริ่มต้นว่า "พ่อขอบคุณพวกท่านมากๆ สำหรับการตามทำข่าวครั้งนี้ งานของท่านได้สร้างคุณความดีให้กับผู้คน พวกท่านสื่อสารสิ่งดีๆ ออกไป นี่คือข่า

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนต้องแสวงหาอนาคตที่เป็นอิสระจากความขัดแย้งทุกรูปแบบ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องเยาวชน จงแสวงหาอนาคตที่เป็นอิสระจากความขัดแย้งทุกรูปแบบ ทรงย้ำ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชน หมายถึง การยอมรับพระพรที่พระเจ้าประทานให้เราแต่ละคนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป  26 มิถุนายน 2016 - สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรออโธด็อกซ์ตะวันออก ซึ่งประธานในพิธีคือพระอัยกาคาเรคิน ที่ 2 ผู้นำคริสตชนออโธด็อกซ์อาร์เมเนียน พิธีนี้ พระสันตะปาปาเป็นผู้เข้าร่วม และได้ตรัสแบ่งปันกับผู้ร่วมพิธี ใจความว่า -  ก่อนอื่น ข้าพเจ้าขอขอบคุณ พระอัยกา คาเรคิน สำหรับมิตรภาพอันอบอุ่น ท่านได้เปิดประตูบ้านต้อนรับข้าพเจ้า และพวกเราได้สัมผัสแล้วว่า มันเยี่ยมยอดและน่ายินดีเพียงใดเมื่อพี่น้องผู้มีความเชื่อเดียวกัน ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน - เราได้พบและได้สวมกอดกันแบบพี่น้อง เราได้ภาวนาด้วยกันและแบ่งปันของขวัญ ความหวัง และความห่วงใยของพระศาสนจักรแห่งพระคริสตเจ้าร่วมกัน พวกเรารู้สึกว่า หัวใจเราเต้นเป็นหนึ่งเดียว และเราก็เชื่อว่า พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เราทำทุกอย่างเหมือนนักบุญบาร์โธโลมิวและนักบุญยูดาห์ ผู้ซึ่งเป็นคนกลุ่มแรกที่ม