โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าประทับในตัวผู้ถูกทอดทิ้ง เมื่อวันพิพากษามาถึง พระองค์จะถามเราว่า จำพระองค์ได้หรือไม่"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน พระเจ้าจะถามเราแน่นอนว่า "จำเราได้หรือไม่ เราคือชายที่ถูกปล้น และมีแต่ชาวสะมาเรียที่มาช่วยเหลือ" นอกจากนี้ พระเจ้ายังประทับอยู่ในเด็กที่อดอยาก ผู้ลี้ภัย และคนแก่ที่ถูกทอดทิ้ง เมื่อถึงวันพิพากษา พระองค์จะถามเราแต่ละคนว่า พระองค์ประทับอยู่ในตัวคนเหล่านั้น เราจำพระองค์ได้หรือไม่ และเราช่วยเหลือพระองค์หรือเปล่า ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงแบ่งปันเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดีที่เข้าช่วยชาวยิวที่ถูกโจรปล้นระหว่างทาง โดยที่พระสงฆ์และนักกฎหมาย เดินผ่านไปแบบไม่ช่วยเหลืออะไรเลย

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิดว่า

- พระวรสารวันนี้สอนเราถึงรูปแบบชีวิตที่ให้จุดศูนย์กลางไม่ได้อยู่กับตัวเอง แต่มีชีวิตเพื่อคนอื่น มันก็เหมือนกับที่นักกฎหมายถามพระเยซูว่า 'ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า' พวกเราก็เช่นกัน เราต้องถามตัวเองแบบนี้ว่า 'ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของเรา ใช่เพื่อนของเราหรือเปล่า ใช่พ่อแม่ ใช่เพื่อนร่วมชาติ หรือเพื่อนที่นับถือศาสนาเดียวกันหรือไม่

- พระเยซูไม่ตอบคำถามของนักกฎหมายแบบตรงๆ พระองค์เลือกจะเล่าอุปมาเปรียบเทียบ อุปมาเรื่องนี้กลับมุมมองของเราอย่างสิ้นเชิง มันไม่ใช่ตัวเราที่พยายามจะแยกแยะว่าใครเป็นเพื่อนของเรา แต่มันขึ้นกับการตัดสินใจของเราต่างหากว่าจะเลือกอย่างไร เราจะช่วยคนอื่นหรือไม่ ช่วยโดยไม่เว้นแม้กระทั่งคนแปลกหน้าหรือศัตรู

- ดังนั้น เราต้องมีทัศนคติแบบชาวสะมาเรียผู้ใจดีในการแสดงออกถึงความเชื่อของเรา อย่าลืมว่า ความเชื่อที่ไม่มีการปฎิบัติจริง ก็ไร้ความหมาย

- จำไว้ว่า พระเจ้าจะถามเราแน่นอนในการพิพากษาครั้งสุดท้ายว่า 'เจ้าจำเรื่องราวจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโคได้หรือไม่ เส้นทางสายนี้ เจ้าจำได้ไหมว่า เรา (พระเจ้า) คือชายที่กำลังจะตายเพราะถูกโจรปล้น นอกจากนี้ เจ้าจำได้ไหมว่าเด็กที่อดอยากหิวโหยคือเราเอง ผู้อพยพลี้ภัยก็คือเรา นอกจากนี้ ปู่ย่าตายายที่ถูกทอดทิ้งก็เป็นเราเอง เจ้าเคยคิดจะช่วยเราหรือไม่' พ่อจึงขอฝากข้อคิดในวันนี้ให้เรากลับไปคิดและไตร่ตรองกันอย่างดีด้วยนะ

Comments